Πώς να χρησιμοποιείτε την Αυτόματη διόρθωση και το προβλεπτικό κείμενο στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την Αυτόματη διόρθωση, το προβλεπτικό κείμενο και την αντικατάσταση κειμένου, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογείτε με λιγότερα πατήματα. 

Χρήση της Αυτόματης διόρθωσης

Η Αυτόματη διόρθωση χρησιμοποιεί το λεξικό πληκτρολογίου για τον ορθογραφικό έλεγχο των λέξεων καθώς πληκτρολογείτε, διορθώνοντας αυτόματα τις λέξεις που περιέχουν ορθογραφικά λάθη. Για να την χρησιμοποιήσετε, απλώς πληκτρολογήστε σε ένα πεδίο κειμένου. 

Για να βεβαιωθείτε ότι αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. 
  2. Πατήστε Γενικά > Πληκτρολόγιο. 
  3. Ενεργοποιήστε την «Αυτόματη διόρθωση». Η Αυτόματη διόρθωση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

ενεργοποίηση υπαγόρευσης

Χρήση προβλεπτικού κειμένου

Με το προβλεπτικό κείμενο μπορείτε να γράφετε και να συμπληρώνετε ολόκληρες προτάσεις με λίγα μόνο πατήματα.

προβλεπτικό κείμενο

Καθώς πληκτρολογείτε, βλέπετε επιλογές για λέξεις και προτάσεις που είναι πιθανό να πληκτρολογήσετε στη συνέχεια, με βάση προηγούμενες συζητήσεις, το ύφος γραφής σας ή ακόμα και ιστότοπους που επισκέπτεστε στο Safari.

 

ενεργοποίηση προβλεπτικού κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προβλεπτικό κείμενο, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο emoji ή το εικονίδιο υδρογείου. Πατήστε «Ρυθμίσεις πληκτρολογίου» και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Προβλεπτικό». Ή μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Προβλεπτικό».

 

Διαμόρφωση αντικατάστασης κειμένου

Με την αντικατάσταση κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις, για να αντικαταστήσετε μεγαλύτερες φράσεις. Όταν εισαγάγετε τη συντόμευση σε ένα πεδίο κειμένου, θα αντικατασταθεί αυτόματα από την αντίστοιχη φράση. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε «Κλμ» και το κείμενό σας θα αντικατασταθεί αυτόματα από τη φράση «Καλημέρα». 

Για να διαχειριστείτε την αντικατάσταση κειμένου, πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Αντικατάσταση κειμένου. 

  • Για να προσθέσετε μια αντικατάσταση κειμένου, πατήστε το εικονίδιο συν και κατόπιν εισαγάγετε τη φράση και τη συντόμευσή σας. Όταν τελειώσετε, πατήστε «Αποθήκευση». 
  • Για να αφαιρέσετε μια αντικατάσταση κειμένου, πατήστε «Επεξεργασία», πατήστε το εικονίδιο διαγραφής και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή». Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε «Τέλος».

χρήση αντικατάστασης κειμένου

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε για τα πληκτρολόγια στο iPhone, το iPad ή το iPod touch. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ διεθνών πληκτρολογίων, να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγια τρίτων παρόχων και να αλλάξετε τη γλώσσα.

Ημερομηνία δημοσίευσης: