Πώς να διαχωρίσετε και να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο στο iPad

Στο iPad, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα διαχωρισμένο πληκτρολόγιο και να το μετακινείτε προς τα επάνω ή κάτω στην οθόνη σας, για να πληκτρολογείτε πιο εύκολα.

Διαχωρισμός πληκτρολογίου

  1. Ανοίξτε μια εφαρμογή και πατήστε ένα πεδίο κειμένου.
  2. Πατήστε παρατεταμένα το  στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου.
  3. Σύρετε προς τα επάνω και πατήστε «Διαχωρισμός».

Το διαχωρισμένο πληκτρολόγιο δεν είναι διαθέσιμο στο iPad Pro (12,9 ιντσών) ή το iPad Pro 11 ιντσών.

Συγχώνευση διαχωρισμένου πληκτρολογίου

  1. Πατήστε ένα πεδίο κειμένου.
  2. Πατήστε παρατεταμένα το  στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου.
  3. Σύρετε προς τα επάνω και πατήστε «Συγχώνευση».

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον Διαχωρισμό πληκτρολογίου, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Διαχωρισμός πληκτρολογίου.

Μετακίνηση πληκτρολογίου

Μπορείτε να καταργήσετε την προσάρτηση του πληκτρολογίου από το κάτω μέρος της οθόνης και να το μετακινήσετε σε ένα άλλο τμήμα της οθόνης. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

  1. Πατήστε παρατεταμένα το .
  2. Σύρετε προς τα επάνω και πατήστε «Κατάργηση προσάρτησης».
  3. Πιέστε ελαφρά και παρατεταμένα το  και, κατόπιν, σύρετε αμέσως το πληκτρολόγιο προς τα επάνω ή κάτω στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε ένα διαχωρισμένο πληκτρολόγιο επάνω ή κάτω στην οθόνη. Απλώς πιέστε ελαφρά και παρατεταμένα το  και, κατόπιν, σύρετε αμέσως το πληκτρολόγιο προς τα επάνω ή κάτω στην οθόνη.

Για να μετακινήσετε ένα πλήρες πληκτρολόγιο ξανά στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το και, κατόπιν, σύρετε προς τα επάνω και πατήστε «Προσάρτηση».

Για να συγχωνεύσετε ένα διαχωρισμένο πληκτρολόγιο και να το μετακινήσετε ξανά στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε παρατεταμένα το , σύρετε προς τα επάνω και πατήστε «Προσάρτηση και συγχώνευση».

Ημερομηνία δημοσίευσης: