Πώς να διαχωρίσετε και να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο στο iPad

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαχωρισμένο πληκτρολόγιο στο iPad και να το μετακινήσετε προς τα επάνω ή κάτω στην οθόνη σας για να πληκτρολογήσετε πιο εύκολα.

Διαχωρισμός πληκτρολογίου

  1. Ανοίξτε μια εφαρμογή και πατήστε ένα πεδίο κειμένου.
  2. Αγγίξτε παρατεταμένα το  στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου.
  3. Σύρετε προς τα επάνω και πατήστε «Διαχωρισμός».

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα διαχωρισμένο πληκτρολόγιο στο iPad Pro (12,9 ιντσών).

Συγχώνευση διαχωρισμένου πληκτρολογίου

  1. Πατήστε ένα πεδίο κειμένου.
  2. Αγγίξτε παρατεταμένα το  στην κάτω δεξιά γωνία του πληκτρολογίου.
  3. Σύρετε προς τα επάνω και πατήστε «Συγχώνευση».

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον Διαχωρισμό πληκτρολογίου, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο > Διαχωρισμός πληκτρολογίου.

Μετακίνηση πληκτρολογίου

Μπορείτε να καταργήσετε την προσάρτηση του πληκτρολογίου από το κάτω μέρος της οθόνης και να το μετακινήσετε σε ένα άλλο τμήμα της οθόνης. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

  1. Αγγίξτε παρατεταμένα το .
  2. Σύρετε προς τα επάνω και πατήστε «Κατάργηση προσάρτησης».
  3. Πιέστε ελαφρά και κρατήστε το  και, κατόπιν, σύρετε αμέσως το πληκτρολόγιο προς τα επάνω ή κάτω στην οθόνη.

Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε ένα διαχωρισμένο πληκτρολόγιο επάνω ή κάτω στην οθόνη. Απλώς πιέστε ελαφρά και κρατήστε το  και, κατόπιν, σύρετε αμέσως το πληκτρολόγιο προς τα επάνω ή κάτω στην οθόνη.

Για να μετακινήσετε ένα πλήρες πληκτρολόγιο ξανά στο κάτω μέρος της οθόνης, αγγίξτε παρατεταμένα το και, κατόπιν, σύρετε προς τα επάνω και πατήστε «Προσάρτηση».

Για να συγχωνεύσετε ένα διαχωρισμένο πληκτρολόγιο και να το μετακινήσετε ξανά στο κάτω μέρος της οθόνης, αγγίξτε παρατεταμένα το , σύρετε προς τα επάνω και πατήστε «Προσάρτηση και συγχώνευση».

Published Date: