Αν το Siri ή το «Hey Siri» δεν λειτουργεί

Αν το Siri δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στο iPhone, στο iPad, στο iPod touch ή στον Mac σας, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Έλεγχος των συνδέσεων δικτύου σας

Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, το Siri μπορεί να πει κάτι του τύπου «Sorry, I’m having trouble connecting to the network» (Λυπάμαι, υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης στο δίκτυο) ή «Try again in a little while» (Δοκιμάστε πάλι σε λίγο). Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

Βεβαιωθείτε ότι το Siri είναι ενεργοποιημένο

  • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Siri και αναζήτηση και βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι επιλογές «Να επιτρέπεται το “Hey Siri”» και «Κουμπί Αφετηρίας για Siri» ή «Πλευρικό κουμπί για το Siri»* .
  • Σε macOS Sierra ή νεότερες εκδόσεις, μεταβείτε στο μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στο «Siri» και έπειτα βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο «Ενεργοποίηση της Ερώτησης στο Siri».

Αν δεν βλέπετε μια επιλογή για το Siri, ελέγξτε αν το Siri είναι διαθέσιμο στη χώρα ή την περιοχή σας. Μάθετε ποιες λειτουργίες Siri υποστηρίζονται σε ποιες χώρες και περιοχές στο iOS και στον Mac.

*Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλευρικό κουμπί, για να μιλήσετε στο Siri σε iPhone X ή νεότερα μοντέλα.

Έλεγχος ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί περιορισμοί για το Siri

Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Siri στη συσκευή iOS ή στον Mac σας, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε απενεργοποιήσει το Siri στους «Περιορισμούς».

  • Σε iOS 12 ή νεότερες εκδόσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης > Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου > Επιτρεπόμενες εφαρμογές και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Siri και Υπαγόρευση» δεν έχει απενεργοποιηθεί. Σε iOS 11 ή παλαιότερες εκδόσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Περιορισμοί.
  • Σε macOS Sierra ή νεότερες εκδόσεις, μεταβείτε στο μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος > Γονικός έλεγχος > Άλλο και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένη η ρύθμιση «Απενεργοποίηση του Siri και της Υπαγόρευσης».

Έλεγχος των μικροφώνων σας

Αν το Siri δεν σας ακούει σωστά ή δεν απαντά όταν κάνετε μια ερώτηση, βεβαιωθείτε ότι τα μικρόφωνά σας λειτουργούν:

Αν το Siri εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Αν το Siri δεν ακούγεται

Το Siri ενδέχεται να μην απαντά προφορικά αν η συσκευή σας είναι σε σίγαση ή αν έχει απενεργοποιηθεί η Ηχητική ανάδραση. Ενώ είστε στην οθόνη του Siri, δοκιμάστε να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης του ήχου στη συσκευή σας. Στη συνέχεια, ελέγξτε τις ρυθμίσεις Ηχητικής ανάδρασης:

  • Σε iPhone, iPad ή iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Siri και αναζήτηση > Ηχητική ανάδραση. Από αυτό το σημείο, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο απάντησης του Siri. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε το Siri, ώστε να απαντά πάντα ή μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση «Ανοιχτή ακρόαση».
  • Σε Mac, μεταβείτε στο μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος > Siri και βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση «Φωνητική ανάδραση».

Εάν η δυνατότητα «Hey Siri» δεν λειτουργεί

Σε υποστηριζόμενα μοντέλα iPhone, iPad και iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα «Hey Siri», για να μιλήσετε στο Siri χωρίς να κρατάτε πατημένο το κουμπί Αφετηρίας ή το πλευρικό κουμπί.* Αν η δυνατότητα «Hey Siri» δεν λειτουργεί, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Siri και αναζήτηση και βεβαιωθείτε ότι η δυνατότητα «Hey Siri» είναι ενεργοποιημένη.

Η δυνατότητα «Hey Siri» δεν θα απαντήσει όταν:

Αν η δυνατότητα «Hey Siri» δεν αποκρίνεται σε πολλές συσκευές, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

*Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλευρικό κουμπί, για να μιλήσετε στο Siri σε iPhone X ή νεότερα μοντέλα.

Μάθετε περισσότερα

  • Λήψη βοήθειας για το Siri στο HomePod, το Apple TV ή το Apple Watch σας.
  • Η διαθεσιμότητα και οι δυνατότητες του Siri διαφέρουν ανά γλώσσα, χώρα και περιοχή. Μάθετε ποιες δυνατότητες του Siri υποστηρίζονται σε ποιες χώρες και περιοχές στο iOS, τον Mac, το watchOS και το Apple TV.
Ημερομηνία δημοσίευσης: