Αν το «Hey Siri» δεν λειτουργεί στο iPhone ή το iPad σας

Αν το Siri δεν ανταποκρίνεται όταν λέτε «Hey Siri», ακολουθούν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να ελέγξετε.

Ελέγξτε αν το «Hey Siri» είναι ενεργό

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Siri και Αναζήτηση».
 3. Από εδώ, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
  • Ακρόαση για Hey Siri 
  • Να επιτρέπεται το Siri από κλειδωμένη οθόνη

Διαμόρφωση του «Hey Siri» ώστε να μπορεί το Siri να αναγνωρίζει τη φωνή σας

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Siri και Αναζήτηση».
 3. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Ακρόαση για Hey Siri» και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη ξανά.
 4. Όταν εμφανιστεί η οθόνη Διαμόρφωσης του «Hey Siri», πατήστε «Συνέχεια».
 5. Πείτε κάθε εντολή που βλέπετε στην οθόνη.
 6. Πατήστε «Τέλος».

Αν το Siri εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται

 • Από προεπιλογή, το Siri δεν θα ανταποκριθεί όταν η συσκευή σας είναι στραμμένη με την μπροστινή όψη προς τα κάτω ή καλυμμένη, εκτός αν μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Siri και ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Πάντα ακρόαση για Hey Siri».
 • Αν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία χαμηλής ισχύος για το iPhone, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το «Hey Siri».

Λήψη βοήθειας για το Siri στις άλλες συσκευές σας

Η διαθεσιμότητα, οι δυνατότητες και οι εντολές του Siri διαφέρουν ανά γλώσσα, χώρα και περιοχή. Μάθετε ποιες δυνατότητες του Siri υποστηρίζονται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: