Αν το «Hey Siri» δεν λειτουργεί στο iPhone σας

Ελέγξτε μερικές ρυθμίσεις στο iPhone σας, για να βεβαιωθείτε ότι το Siri έχει διαμορφωθεί ώστε να ακούει και να απαντά στις ερωτήσεις σας.

Ελέγξτε αν το «Hey Siri» είναι ενεργοποιημένο

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Siri και Αναζήτηση».
 3. Εδώ, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
  • Ακρόαση για Hey Siri
  • Σε οθόνη κλειδώματος

Διαμορφώστε το Siri ώστε να αναγνωρίζει τη φωνή σας

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Siri και Αναζήτηση».
 3. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Ακρόαση για Hey Siri» και κατόπιν ενεργοποιήστε την ξανά.
 4. Όταν εμφανιστεί η οθόνη διαμόρφωσης του «Hey Siri», πατήστε «Συνέχεια».
 5. Πείτε κάθε εντολή που βλέπετε στην οθόνη.
 6. Πατήστε «Τέλος».

Αν το Siri σταματήσει να αποκρίνεται

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Siri και Αναζήτηση».
 3. Πατήστε «Απαντήσεις Siri». 
 4. Πατήστε «Προτίμηση εκφωνούμενων απαντήσεων» για να ακούτε τις απαντήσεις του Siri, ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένη η Αθόρυβη λειτουργία.

Λάβετε περισσότερη βοήθεια με το Siri

Η διαθεσιμότητα, οι δυνατότητες και οι εντολές του Siri διαφέρουν ανά γλώσσα, χώρα και περιοχή. Μάθετε ποιες δυνατότητες του Siri υποστηρίζονται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: