Χρήση του Extreme Tuning (Εξαιρετικός συντονισμός) στο GarageBand για iOS

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Extreme Tuning (Εξαιρετικός συντονισμός), μπορείτε να εφαρμόσετε ένα εφέ διόρθωσης φωνητικού τόνου στα φωνητικά κομμάτια σας στο iPhone, iPad ή iPod touch.

Για καλύτερα αποτελέσματα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Extreme Tuning (Εξαιρετικός συντονισμός), ορίστε το κλειδί του τραγουδιού σας στο GarageBand προτού εφαρμόσετε το εφέ. Κατόπιν, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον εφέ, όπως ηχώ και αντήχηση.

Ορισμός του κλειδιού και της κλίμακας του τραγουδιού

Η λειτουργία Extreme Tuning (Εξαιρετικός συντονισμός) χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις κλειδιού και κλίμακας του τραγουδιού σας για την εφαρμογή του εφέ. Αν το πραγματικό κλειδί ή η κλίμακα του τραγουδιού σας διαφέρει από τη ρύθμιση κλειδιού ή κλίμακας, το εφέ ενδέχεται να μην είναι αρκετά αισθητό ή ενδέχεται να επηρεαστεί ο τόνος σε μεμονωμένες νότες του κομματιού. 

Τα τραγούδια του GarageBand ορίζονται από προεπιλογή στο κλειδί του ντο.

 1. Στο iPhone και iPod Touch, πατήστε τις "Ρυθμίσεις " στη γραμμή ελέγχου και, κατόπιν, πατήστε "Τραγούδι". Στο iPad, iPhone 6 Plus και iPhone 7 Plus, πατήστε "Ρυθμίσεις τραγουδιού " στη γραμμή ελέγχου.
 2. Πατήστε "Κλειδί".
 3. Πατήστε το κλειδί για το τραγούδι σας.
 4. Πατήστε την κλίμακα για το τραγούδι σας (μείζονα ή ελάσσονα).

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του Extreme Tuning (Εξαιρετικός συντονισμός)

Η λειτουργία Extreme Tuning (Εξαιρετικός συντονισμός) έχει βελτιστοποιηθεί για ανδρικές και γυναικείες φωνές, αλλά μπορείτε να την εφαρμόσετε ως δημιουργικό εφέ σε οποιοδήποτε μονοφωνικό κανάλι ήχου, όπως ένα μπάσο ή άλλο όργανο σε ζωντανή εκτέλεση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της λειτουργίας Extreme Tuning (Εξαιρετικός συντονισμός):

 1. Στην προβολή Καναλιών, πατήστε την περιοχή ήχου σε ένα κανάλι ήχου για να την επιλέξετε. 
 2. Πατήστε "Μικρόφωνο " στη γραμμή εργαλείων για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις του Εγγραφέα ήχου.
 3. Στο iPhone ή iPod touch, πατήστε "Πλοήγηση κουμπί Πλοήγησης", πατήστε την τρέχουσα ρύθμιση του Εγγραφέα ήχου (π.χ. "Καθαρά"), πατήστε "Διασκεδαστικό" και, κατόπιν, πατήστε "Extreme Tuning" (Εξαιρετικός συντονισμός). 
  Στο iPad, iPhone 6 Plus και iPhone 7 Plus, πατήστε "Διασκεδαστικό" και, κατόπιν, πατήστε το εικονίδιο Extreme Tuning.
 4. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις "Pitch Control" και "Παραμόρφωση" για να ρυθμίσετε με ακρίβεια τον ήχο.

Προσθήκη επιπλέον εφέ

Για να προσθέσετε επιπλέον εφέ, όπως η αντήχηση ή η ηχώ:

 1. Στο iPhone και το iPod Touch, πατήστε "Ρυθμίσεις " και, κατόπιν, πατήστε "Χειριστήρια καναλιού ". Στο iPad, iPhone 6 Plus και iPhone 7 Plus, πατήστε "Χειριστήρια καναλιού ". 
 2. Στην ενότητα "Κύρια εφέ" ρυθμίστε τα ρυθμιστικά "Ηχώ" και "Αντήχηση" ή πατήστε "Κύρια εφέ" για να αλλάξετε τις προεπιλογές για τις ρυθμίσεις "Ηχώ" και "Αντήχηση".
Ημερομηνία δημοσίευσης: