Συμβατότητα του iOS με το QoS Fastlane και το προσαρμόσιμο 802.11r της Cisco

Οι συσκευές iOS με iOS 10 και νεότερη έκδοση υποστηρίζουν το QoS Fastlane σε συμβατό WLAN της Cisco.

Αυτές οι συσκευές υποστηρίζουν το προσαρμόσιμο 802.11r:

  • iPhone 6s και νεότερα μοντέλα
  • iPad Pro και νεότερα μοντέλα
  • iPad Air (3ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα
  • iPad (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα
  • iPod touch (7ης γενιάς)

Πληροφορίες για το προσαρμόσιμο 802.11r

Το 802.11r προσφέρει στους ασύρματους πελάτες τη δυνατότητα να εκτελούν γρήγορα περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης στο ίδιο δίκτυο. Η Γρήγορη μετάβαση βασικών συνόλων υπηρεσιών (Fast Basic Service Set Transition – FT) δίνει τη δυνατότητα στις συσκευές-πελάτες να πραγματοποιούν περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης χωρίς να εκτελούν εκ νέου έλεγχο ταυτότητας σε κάθε νέο σημείο πρόσβασης. 

Το προσαρμόσιμο 802.11r σάς δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώνετε ένα δίκτυο χωρίς να επιλέγετε την Ενεργοποίηση για γρήγορη μετάβαση (Enable for Fast Transition). Αυτή η διαμόρφωση εξακολουθεί να παρέχει την επιλογή του FT σε πελάτες iOS. Οι συσκευές iOS και τα σημεία πρόσβασης της Cisco σηματοδοτούν και τα δύο ότι το προσαρμόσιμο 802.11r υποστηρίζεται από το δίκτυο και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το FT. Οι ασύρματοι πελάτες παλαιάς τεχνολογίας που δεν υποστηρίζουν το 802.11r μπορούν ακόμη να συνδέονται στο ίδιο δίκτυο, αλλά δεν θα επωφελούνται από ταχύτερη περιαγωγή FT.

Πληροφορίες για το QoS Fastlane

Η κίνηση ασύρματης εφαρμογής σε εταιρικά περιβάλλοντα πρέπει συχνά να έχει προτεραιότητα ανάλογα με τον τύπο της. Για παράδειγμα, λόγω περιορισμών της εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο, η κίνηση φωνητικής κλήσης μέσω Wi-Fi χρειάζεται υψηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με την κίνηση ιστού του Safari. 

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που βοηθούν ώστε οι συσκευές δικτύου να συμφωνούν για τον τρόπο που οι διάφοροι τύποι κίνησης επισημαίνονται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι λαμβάνουν προτεραιότητα. Το QoS Fastlane απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό αυτήν τη διαδικασία συμφωνίας, ώστε η συμφόρηση του δικτύου να ελαχιστοποιείται και η επείγουσα κίνηση (όπως οι φωνητικές κλήσεις και τα βίντεο) να παραδίδεται εγκαίρως. 

Για να επιλέξετε ποιες εφαρμογές iOS δίνουν προτεραιότητα στην κίνησή τους μέσω του QoS Fastlane, πρέπει να διαμορφώσετε το δίκτυο με ένα προφίλ διαμόρφωσης.

Μάθετε περισσότερα

Τα μοντέλα ασύρματου χειριστηρίου Cisco που είναι συμβατά με την έκδοση 8.3 υποστηρίζουν το προσαρμόσιμο 802.11r και το QoS Fastlane. Τα σημεία πρόσβασης της Cisco που είναι συμβατά με το 802.11n και τα νεότερα πρότυπα (802.11ac, 802.11ax) υποστηρίζουν το προσαρμόσιμο 802.11r και το QoS Fastlane.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 802.11r, το προσαρμόσιμο 802.11r, το QoS και το QoS Fastlane:

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: