Χρήση θυρίδων για την οργάνωση των email στο iPhone, iPad ή iPod touch

Με την εφαρμογή Mail, μπορείτε να δημιουργήσετε θυρίδες για να οργανώσετε τα email ή να χρησιμοποιήσετε έξυπνες θυρίδες, για να ταξινομήσετε τα email αυτόματα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συντομεύσεις για θυρίδες, να αλλάξετε τη σειρά τους και πολλά ακόμη.

Τι είναι η θυρίδα;Η θυρίδα είναι ένας φάκελος τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ταξινομήσετε τα email σας. Στην εφαρμογή Mail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τυπικές θυρίδες —όπως τα Εισερχόμενα, Απεσταλμένα, Πρόχειρα και Κάδος— ή μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες θυρίδες. Αν θέλετε η εφαρμογή Mail να ταξινομεί τα email σας αυτόματα, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έξυπνες θυρίδες.

Για να βρείτε, να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις θυρίδες για το λογαριασμό email που διαθέτετε, ανοίξτε το Mail και μεταβείτε στη λίστα "Θυρίδες". Αν βρίσκεστε στα Εισερχόμενα, πατήστε το  στην επάνω αριστερή γωνία, για να εμφανίσετε τη λίστα "Θυρίδες".

     

Αυτόματη ταξινόμηση email με τις έξυπνες θυρίδες

Μια έξυπνη θυρίδα συγκεντρώνει όλα τα email τα οποία πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως μη αναγνωσμένα email ή email από επαφές VIP, ώστε να μπορείτε να τα βρίσκετε σε ένα σημείο. Η εφαρμογή Mail δημιουργεί αυτόματα έξυπνες θυρίδες για να τις χρησιμοποιήσετε.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις έξυπνες θυρίδες, πατήστε "Επεξεργασία" στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας "Θυρίδες". Κατόπιν, πατήστε τις έξυπνες θυρίδες που θέλετε να εμφανίσετε και πατήστε "Τέλος".

Πατήστε μια έξυπνη θυρίδα, όπως τη θυρίδα "Σήμερα", για να εμφανίσετε τα email που πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια.

     

Δημιουργία προσαρμοσμένων θυρίδων

Δημιουργήστε προσαρμοσμένες θυρίδες, για να ταξινομήσετε τα email σας σε κατηγορίες, όπως "εργασία", "οικογένεια" και άλλα. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Στη λίστα "Θυρίδες", πατήστε "Επεξεργασία" στην επάνω δεξιά γωνία και, κατόπιν, πατήστε "Νέα θυρίδα". 
 2. Ονομάστε τη θυρίδα σας. Αν έχετε ορίσει περισσότερους από έναν λογαριασμό email στη συσκευή σας, πατήστε "Τοποθεσία θυρίδας" και επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια θυρίδα.
 3. Πατήστε "Αποθήκευση" και μετά "Τέλος".

Μπορείτε να βρείτε τη νέα θυρίδα σας στη λίστα "Θυρίδες", κάτω από το λογαριασμό στον οποίο τη δημιουργήσατε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια συντόμευση για μια προσαρμοσμένη θυρίδα, ώστε να την βρίσκετε στην κορυφή της λίστας "Θυρίδες".

Μετακίνηση των email σε μια θυρίδα

Αφού δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη θυρίδα, μπορείτε να μετακινήσετε email σε αυτήν. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

Μετακίνηση email

Σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από ένα email στα Εισερχόμενα και πατήστε "Περισσότερα". Πατήστε "Μετακίνηση μηνύματος" και, κατόπιν, επιλέξτε τη θυρίδα στην οποία θα μετακινήσετε το email.
 

Μετακίνηση πολλών email

Πατήστε "Επεξεργασία" στη επάνω δεξιά γωνία στα Εισερχόμενα. Πατήστε τα email, πατήστε "Μετακίνηση" και, κατόπιν επιλέξτε τη θυρίδα στην οποία θα μετακινήσετε το email.
 

Χρήση 3D Touch

Πιέστε δυνατά*ένα email στα Εισερχόμενα και, στη συνέχεια, σαρώστε προς τα πάνω και πατήστε "Μετακίνηση μηνύματος". Κατόπιν, επιλέξτε τη θυρίδα στην οποία θα μετακινήσετε το email.
 

*Η λειτουργία 3D Touch είναι διαθέσιμη στα iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 και iPhone 7 Plus.

Διαχείριση των θυρίδων σας

Αποκτήστε γρήγορη πρόσβαση σε θυρίδες δημιουργώντας συντομεύσεις για αυτές, αλλάξτε τη σειρά των θυρίδων και διαγράψτε τις θυρίδες που δεν χρειάζεστε.

     

Προσθήκη συντόμευσης για προσαρμοσμένες θυρίδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για τις θυρίδες που δημιουργείτε, ώστε να τις βρίσκετε εύκολα στην κορυφή της λίστας "Θυρίδες".

 1. Πατήστε "Επεξεργασία" στη επάνω δεξιά γωνία της λίστας "Θυρίδες".
 2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε "Προσθήκη θυρίδας". 
 3. Πατήστε τη θυρίδα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια συντόμευση. Αν έχετε ορίσει πολλούς λογαριασμούς, πατήστε το λογαριασμό στον οποίο βρίσκεται η θυρίδα και, κατόπιν, πατήστε τη θυρίδα.
 4. Πατήστε "Τέλος".

     

Αλλαγή της σειράς θυρίδων στη λίστα "Θυρίδες"

 1. Πατήστε "Επεξεργασία" στην επάνω δεξιά γωνία της λίστας "Θυρίδες".
 2. Αγγίξτε παρατεταμένα το  δίπλα στη θυρίδα και σύρετέ τη προς τα πάνω ή κάτω στη λίστα.
 3. Πατήστε "Τέλος".

     

Διαγραφή προσαρμοσμένης θυρίδας

Αν διαγράψετε μια προσαρμοσμένη θυρίδα, θα διαγραφούν μόνιμα όλα τα email από τη θυρίδα και από το λογαριασμό σας. Προτού διαγράψετε μια θυρίδα, μπορείτε να μετακινήσετε τα email σε μια άλλη θυρίδα.

Για να διαγράψετε μια θυρίδα:

 1. Μεταβείτε στη λίστα "Θυρίδες" και πατήστε "Επεξεργασία" στην επάνω δεξιά γωνία.
 2. Πατήστε τη θυρίδα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε "Διαγραφή θυρίδας".
 4. Πατήστε "Διαγραφή" και μετά "Τέλος".

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο τις προσαρμοσμένες θυρίδες.

Μάθετε περισσότερα

Published Date: