Χρήση θυρίδων για οργάνωση των email σε iPhone ή iPad

Μάθετε πώς να οργανώνετε τα email σας με προσαρμοσμένες θυρίδες, θυρίδες VIP και σημαίες.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις θυρίδες

Η θυρίδα είναι ένας φάκελος τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε τα email σας. Στην εφαρμογή Mail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τυπικές θυρίδες — όπως Εισερχόμενα, Απεσταλμένα, Κάδος, Υπενθύμιση, Επακόλουθη επικοινωνία και Αποστολή αργότερα. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες θυρίδες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη θυρίδα VIP και σημαίες ώστε να κάνετε ορισμένα μηνύματα email να ξεχωρίσουν.

Δημιουργία νέας θυρίδας στο iOS 15

Δημιουργία προσαρμοσμένων θυρίδων

 1. Στη λίστα «Θυρίδες», πατήστε «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία και κατόπιν πατήστε «Νέα θυρίδα».
 2. Δώστε ένα όνομα στη θυρίδα σας. Αν έχετε διαμορφώσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς email στη συσκευή σας, πατήστε «Τοποθεσία θυρίδας» και επιλέξτε τον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια θυρίδα.
 3. Πατήστε «Αποθήκευση» και μετά «Τέλος».

Μπορείτε να βρείτε τη νέα θυρίδα σας στη λίστα «Θυρίδες», κάτω από στον λογαριασμό στον οποίο τη δημιουργήσατε.

Μετακίνηση email σε νέα θυρίδα εισερχομένων εισερχόμενα στο iOS 15

Μετακίνηση μηνυμάτων email σε θυρίδα

 1. Μεταβείτε στα «Εισερχόμενα» στην εφαρμογή Mail.
 2. Πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Επιλέξτε τα μηνύματα email και έπειτα πατήστε «Μετακίνηση».
 4. Επιλέξτε τη θυρίδα στην οποία θα μετακινήσετε τα μηνύματα email.

Διαγραφή θυρίδων

Όταν διαγράφετε μια προσαρμοσμένη θυρίδα, διαγράφονται μόνιμα όλα τα μηνύματα email από τη θυρίδα και από τον λογαριασμό σας. Προτού διαγράψετε μια θυρίδα, μπορείτε να μετακινήσετε το email σε μια άλλη θυρίδα.

Για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη θυρίδα:

 1. Μεταβείτε στη λίστα «Θυρίδες» και πατήστε «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.
 2. Πατήστε τη θυρίδα που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε «Διαγραφή θυρίδας».
 4. Πατήστε «Διαγραφή» και έπειτα «Τέλος».

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο προσαρμοσμένες θυρίδες. 

Μάθετε πώς να διαγράφετε μεμονωμένα email στο iPhone ή το iPad

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θυρίδα VIP

Στην εφαρμογή Mail, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένα άτομα ως VIP για να παρακολουθείτε τα μηνύματα που στέλνουν. Οι επαφές VIP έχουν ένα εικονίδιο αστεριού δίπλα στα ονόματά τους στην κεφαλίδα του μηνύματος. Η θυρίδα VIP βρίσκεται στη λίστα των θυρίδων σας.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη θυρίδα VIP, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη. Μεταβείτε στην εφαρμογή Mail, πατήστε «Επεξεργασία» και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι η θυρίδα VIP είναι επιλεγμένη στη λίστα θυρίδων.

Προσθήκη επαφής στη λίστα VIP εντός του Mail στο iOS 15

Προσθήκη επαφής VIP

 1. Μεταβείτε σε ένα email.
 2. Πατήστε το όνομα ή τη διεύθυνση email του αποστολέα στην κεφαλίδα του μηνύματος.
 3. Πατήστε «Προσθήκη σε VIP».

Η εφαρμογή Mail προσθέτει την επαφή VIP στη θυρίδα VIP.

Προσαρμογή των προτιμήσεων ειδοποίησης για email επαφών VIP στο iOS 15

Αλλαγή ειδοποιήσεων VIP

 1. Ανοίξτε το Mail.
 2. Πατήστε το κουμπί «Πληροφορίες» δίπλα στην επιλογή «VIP».
 3. Πατήστε «Ειδοποιήσεις VIP».
 4. Στη συνέχεια, επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να ορίσετε.

Προσθήκη σημαίας σε email

Μπορείτε να επισημάνετε το email σας με μια σημαία που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τα μηνύματά σας. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε χρωματική κωδικοποίηση στις διαφορετικές σημαίες σας. Όταν προσθέτετε μια σημαία σε ένα email, ένα εικονίδιο σημαίας θα εμφανίζεται δίπλα στο νήμα του email.

 

Προσθήκη σημαίας σε email εντός του Mail στο iOS 15

Χρήση της προεπιλεγμένης σημαίας:

 1. Μεταβείτε στη θυρίδα που περιέχει το email στο οποίο θέλετε να προσθέσετε σημαία.
 2. Σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από το email.
 3. Πατήστε «Σημαία».

Επιλογή χρώματος σημαίας για επισήμανση email εντός του Mail στο iOS 15

Για να αλλάξετε το χρώμα μιας σημαίας:

 1. Μεταβείτε σε ένα νήμα email.
 2. Πατήστε το κουμπί «Απάντηση» .
 3. Πατήστε «Σημαία» και στη συνέχεια επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν τη σημαία.

Επιλογή θυρίδας «Μμε σημαία» στο iOS 15

Εύρεση email με σημαία

 1. Στην εφαρμογή Mail, μεταβείτε στη λίστα σας «Θυρίδες».
 2. Πατήστε την επιλογή «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Επιλέξτε «Με σημαία».
 4. Πατήστε «Τέλος». Η θυρίδα με τα email «Με σημαία» εμφανίζεται τώρα στη λίστα σας «Θυρίδες».

Ημερομηνία δημοσίευσης: