Ακούστε την ώρα με τη φωνή του Μίκυ Μάους ή της Μίννι Μάους

Αν ορίσετε τον Μίκυ Μάους ή τη Μίννι Μάους ως πρόσοψη του ρολογιού σας, μπορείτε να πατάτε την οθόνη για να τους ακούτε να σας λένε την ώρα. 

Ορισμός πρόσοψης του ρολογιού

Μπορείτε να αλλάξετε την πρόσοψη του ρολογιού σας από το Apple Watch ή το iPhone. 

Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Γκαλερί προσόψεων», επιλέξτε «Μίκυ Μάους» ή «Μίννι Μάους» και τέλος πατήστε «Προσθήκη».

Αν θέλετε να προσαρμόσετε την πρόσοψη του ρολογιού, πατήστε παρατεταμένα την οθόνη του Apple Watch.

Γκαλερί προσόψεων που εμφανίζει τις επιλογές «Μίκυ Μάους» και «Μίννι Μάους».

Έλεγχος της Αθόρυβης λειτουργίας

Αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της πρόσοψης του ρολογιού. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω. 

Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η Αθόρυβη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Αν είναι ενεργοποιημένη, πατήστε για να την απενεργοποιήσετε. Όταν η Αθόρυβη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, το εικονίδιο θα εμφανίζεται γκρίζο ή αχνό.

Στο επόμενο βήμα, μπορείτε να μάθετε πώς να ακούτε την ώρα με τη φωνή του Μίκυ Μάους ή της Μίννι Μάους ακόμη και όταν είναι ενεργοποιημένη η Αθόρυβη λειτουργία.

Κέντρο ελέγχου στο Apple Watch που εμφανίζει την Αθόρυβη λειτουργία.

Έλεγχος των ρυθμίσεων στο iPhone

Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και κατόπιν την επιλογή «Ρολόι».

Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Εκφώνηση ώρας» είναι ενεργοποιημένη. Επιλέξτε «Πάντα εκφώνηση» αν θέλετε να ακούτε την ώρα με τη φωνή του Μίκυ Μάους ή της Μίννι Μάους ακόμη και αν το ρολόι είναι ρυθμισμένο στην Αθόρυβη λειτουργία.

Αυτό μπορείτε επίσης να το κάνετε απευθείας από το ρολόι σας. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις και πατήστε «Ρολόι».

Ρυθμίσεις ρολογιού Apple Watch σε iPhone.

Ακρόαση της ώρας

Στο Apple Watch, πατήστε «Μίκυ Μάους» ή «Μίννι Μάους» με ένα δάχτυλο για να ακούσετε την ώρα με τη φωνή τους. Αν διαθέτετε Apple Watch Series 5 ή Series 6 και χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Πάντα ενεργό, πατήστε δύο φορές όταν ο φωτισμός της οθόνης είναι χαμηλός.

Με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση «Εκφώνηση ώρας», μπορείτε επίσης να ακούτε την ώρα πατώντας παρατεταμένα με δύο δάχτυλα σε οποιαδήποτε πρόσοψη ρολογιού.

Μίννι Μάους με κόκκινη πουά φούστα.

Αν δεν ακούγεται ο Μίκυ Μάους ή η Μίννι Μάους

Ενδέχεται να πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη των φωνών τους:

  1. Συνδέστε το Apple Watch σε ένα αξιόπιστο δίκτυο Wi-Fi και κατόπιν τοποθετήστε το Apple Watch στον φορτιστή του.
  2. Περιμένετε περίπου δεκαπέντε λεπτά και έπειτα πατήστε ξανά την οθόνη. 

Αν εξακολουθείτε να μην ακούτε τις φωνές τους, αφαιρέστε την πρόσοψη του ρολογιού και κατόπιν προσθέστε την ξανά: 

  1. Στο Apple Watch, πατήστε παρατεταμένα την οθόνη. 
  2. Σαρώστε προς τα πάνω στην πρόσοψη ρολογιού με τον Μίκυ Μάους ή τη Μίννι Μάους και κατόπιν πατήστε «Αφαίρεση». 
  3. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί προσθήκης το εικονίδιο συν και στη συνέχεια πατήστε το. 
  4. Περιστρέψτε το Digital Crown και έπειτα πατήστε «Μίκυ Μάους» ή «Μίννι Μάους» για να προσθέσετε ξανά την πρόσοψη.
  5. Πατήστε την οθόνη για να δοκιμάσετε να ακούσετε την ώρα.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.  

Ημερομηνία δημοσίευσης: