Ακούστε την ώρα με τη φωνή του Μίκυ Μάους ή της Μίννι Μάους

Αν ορίσετε τον Μίκυ Μάους ή τη Μίννι Μάους ως πρόσοψη του ρολογιού σας, μπορείτε να πατήσετε την οθόνη για να ακούσετε την ώρα. 

Ρύθμιση της πρόσοψης του ρολογιού

Μπορείτε να αλλάξετε την πρόσοψη του ρολογιού σας από το Apple Watch ή το iPhone σας. 

Στο iPhone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Γκαλερί προσόψεων» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Μίκυ Μάους» ή «Μίννι Μάους» και πατήστε «Προσθήκη».

Αν θέλετε να προσαρμόσετε την πρόσοψη του ρολογιού, πιέστε παρατεταμένα την οθόνη του Apple Watch σας.

Γκαλερί προσόψεων στο iPhone

Έλεγχος των ρυθμίσεων στο Apple Watch

Σαρώστε προς τα πάνω, για να ανοίξετε το Κέντρο Ελέγχου.

Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η Αθόρυβη λειτουργία είναι ανενεργή. Αν είναι ενεργή, πατήστε για να την απενεργοποιήσετε. Όταν απενεργοποιηθεί η Αθόρυβη λειτουργία, το εικονίδιο θα εμφανίζεται γκρίζο ή αχνό.

Κέντρο ελέγχου στο Apple Watch

Έλεγχος των ρυθμίσεων στο iPhone σας

Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, κατόπιν, πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».

Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Άγγιγμα για εκφώνηση» είναι ενεργοποιημένη. 

Οθόνη «Ήχοι και απτική ανάδραση»

Ακρόαση της ώρας

Στο Apple Watch, επιλέξτε τον Μίκυ Μάους ή τη Μίννι Μάους. 

Μίννι Μάους

Αν ο Μίκυ Μάους ή η Μίννι Μάους δεν μιλά

Πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη των φωνών τους. 

  1. Συνδέστε το Apple Watch σε ένα αξιόπιστο δίκτυο Wi-Fi, και τοποθετήστε το Apple Watch στον φορτιστή του.
  2. Περιμένετε δεκαπέντε λεπτά περίπου και πατήστε την οθόνη ξανά. 

Αν εξακολουθείτε να μην ακούτε τις φωνές τους, καταργήστε την πρόσοψη του ρολογιού και, στη συνέχεια, προσθέστε την ξανά: 

  1. Στο Apple Watch πιέστε δυνατά την οθόνη. 
  2. Σαρώστε προς τα πάνω στην πρόσοψη του ρολογιού με τον Μίκυ Μάους ή τη Μίννι Μάους και, κατόπιν, πατήστε «Αφαίρεση». 
  3. Σαρώστε προς τα αριστερά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο συν, και, κατόπιν, πατήστε το εικονίδιο συν
  4. Στρέψτε το Digital Crown και, κατόπιν, πατήστε «Μίκυ Μάους» ή «Μίννι Μάους» για να ορίσετε ξανά την πρόσοψη.
  5. Πατήστε την οθόνη για να δοκιμάσετε να ακούσετε την ώρα.

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple

Published Date: