Σημειώσεις έκδοσης Apple School Manager

Μάθετε για τις ενημερώσεις και τις αλλαγές που κάνουμε στο Apple School Manager. Οι ενημερώσεις είναι αθροιστικές, επομένως, όταν ανοίξετε το Apple School Manager, θα έχει όλες τις νέες δυνατότητες. Παρακάτω θα δείτε όλες τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε έκδοση.


Μάιος 2023

Προστέθηκε υποστήριξη για σύνδεση με το Infinite Campus με χρήση OAuth 2.0. Μάθετε περισσότερα

 


Μάρτιος 2023

Πρόσθετη υποστήριξη για κοινή χρήση δεδομένων οργανισμών για τον συγχρονισμό τάξεων και μαθητών με εκπαιδευτικές εφαρμογές. Μάθετε περισσότερα

 


Οκτώβριος 2022

 


Μάιος 2022

 • Επιπλέον υποστήριξη για τον ομοσπονδιακό έλεγχο ταυτότητας με το Google Workspace. Μάθετε περισσότερα
 • Ενημερωμένη διεπαφή χρήστη για τις Προτιμήσεις, τους Χρήστες και τις Συσκευές.

     


Οκτώβριος 2021

 • Οι διαχειριστές, οι υπεύθυνοι διαχείρισης ιδρυμάτων ή οι υπεύθυνοι διαχείρισης ατόμων μπορούν πλέον να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν αιτήματα διαχειριζόμενων Apple ID από εκπαιδευτές στην εφαρμογή Εργασίες. Μάθετε περισσότερα
 • Οι διαχειριστές μπορούν να ενεργοποιήσουν τη Βελτίωση των Εργασιών, η οποία παρέχει στην Apple τη δυνατότητα να συλλέγει δεδομένα, σε μορφή που δεν προσδιορίζει την ταυτότητα των χρηστών, για σκοπούς βελτίωσης της εφαρμογής Εργασίες. Μάθετε περισσότερα

     


Αύγουστος 2021

Προστέθηκε η δυνατότητα συγχρονισμού του Συστήματος πληροφόρησης μαθητών (SIS) 30 ημέρες πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου, εφόσον το Σύστημα πληροφόρησης μαθητών που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει αυτήν την επιλογή. Μάθετε περισσότερα

     


Αύγουστος 2020

 • Υποστήριξη για το System for Cross-domain Identity Management (SCIM - Σύστημα για διαχείριση ταυτοτήτων μεταξύ τομέων). Μάθετε περισσότερα
 • Ενημερωμένη διεπαφή χρήστη για τη διαχείριση συσκευών, συμπεριλαμβανομένου βελτιωμένου φιλτραρίσματος και μαζικής διαχείρισης συσκευών.

     


Ιούνιος 2020

Επιπλέον υποστήριξη για δύο νέα προνόμια για την παροχή πρόσβασης στην πύλη δοκιμής beta για το AppleSeed για IT.

     


Μάιος 2020

Οι διαχειριστές μπορούν να διαμορφώσουν συνεργασία για να αποδέχονται αυτόματα την κοινή χρήση μεταξύ των χρηστών του ίδιου οργανισμού. Η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή για όλα τα αρχεία σε κοινή χρήση από τους Μαθητές.

     


Απρίλιος 2020

Πλέον, μπορείτε να αφαιρείτε συνενωμένους τομείς από το Apple School Manager.

     


Μάρτιος 2020

 • Οι νέοι τομείς που προστίθενται στο Apple School Manager θα πρέπει να είναι επαληθευμένοι, για να μπορούν να δημιουργηθούν διαχειριζόμενα Apple ID από αυτούς. Μάθετε περισσότερα
 • Υποστήριξη για το Infinite Campus OneRoster v1.1.

     


Φεβρουάριος 2020

Μπορείτε πλέον να αγοράζετε προσαρμοσμένες εφαρμογές από το Apple School Manager.

     


Σεπτέμβριος 2019

 • Η Αναζήτηση λογαριασμών χρήστη, η οποία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν στοιχεία επικοινωνίας άλλων χρηστών και ομάδων στον οργανισμό σας στο Apple School Manager. Απαιτείται iOS 13, iPadOS 13 ή macOS 10.15. Μάθετε περισσότερα
 • Μπορείτε πλέον να ορίζετε ψευδώνυμα για τάξεις στο Apple School Manager.
 • Μπορείτε να επιλέγετε με ποιους μπορούν να κάνουν κοινή χρήση οι χρήστες χρησιμοποιώντας έγγραφα των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote, τις Σημειώσεις, τις Υπομνήσεις και άλλα αρχεία στο iCloud Drive. Μάθετε περισσότερα

     


Ιούνιος 2019

Το Apple School Manager μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο iPad.

     


Μάρτιος 2019

Υποστήριξη για συνενωμένο έλεγχο ταυτότητας με το Microsoft Azure Active Directory. Μάθετε περισσότερα

     


Φεβρουάριος 2019

 • Η ενότητα «Διακομιστές MDM» βρίσκεται πλέον στην καρτέλα «Ρυθμίσεις».
 • Μπορείτε πλέον να διαμορφώνετε την Εκχώρηση προεπιλεγμένης συσκευής από την περιοχή Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαχείρισης συσκευών και από την περιοχή Ρυθμίσεις > Διακομιστές MDM.

     


Ιανουάριος 2019

Από προεπιλογή, οι καθηγητές μπορούν τώρα να δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να διαγράφουν τάξεις στο Apple School Manager.

     


Δεκέμβριος 2018

Οι διαχειριστές μπορούν να δώσουν στα διαχειριζόμενα Apple ID πρόσβαση στα εργαλεία δεδομένων και απορρήτου της Apple στον ιστότοπο privacy.apple.com. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει σε όλους τους λογαριασμούς στον οργανισμό να συνδέονται και να ζητούν ένα αντίγραφο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην Apple και συσχετίζονται με το διαχειριζόμενο Apple ID τους.

     


Σεπτέμβριος 2018

 • Οι τάξεις που έχουν δημιουργηθεί μη αυτόματα χωρίς πληροφορίες μαθημάτων θα συγχρονίζονται τώρα με το MDM.
 • Οι εφαρμογές tvOS είναι πλέον διαθέσιμες στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία».

     


Ιούνιος 2018

Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε το πεδίο «Όνομα τάξης» για τάξεις που έχετε δημιουργήσει μη αυτόματα ή που έχετε εισαγάγει από το SIS ή το SFTP.

     


Μάρτιος 2018

Τώρα όλα τα διαχειριζόμενα Apple ID διαθέτουν 200 GB χώρου αποθήκευσης iCloud.

     


Ιανουάριος 2018

 • Η ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» στο Apple School Manager υποστηρίζει τώρα πάνω από 500 τοποθεσίες.
 • Η ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» στο Apple School Manager περιλαμβάνει πολλές βελτιώσεις στην απόδοση για τους οργανισμούς που έχουν μεγάλο αριθμό τοποθεσιών, αγοραστών ή αδειών χρήσης.
 • Βελτιώθηκαν οι σελίδες Αξιολόγησης εφαρμογών στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» στο Apple School Manager.
 • Τώρα μπορείτε να υποβάλετε σχόλια για το Apple School Manager. Από την επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο όνομά σας και, κατόπιν, επιλέξτε «Αποστολή σχολίων» από το μενού.

     


Νοέμβριος 2017

Τώρα μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές και να μεταφέρετε άδειες χρήσης στην ενότητα «Εφαρμογές και βιβλία» του Apple School Manager.

     


Σεπτέμβριος 2017

 • Οι διακομιστές MDM μπορούν τώρα να προεπιλέγονται με βάση τον τύπο της συσκευής. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε έναν διακομιστή ως προεπιλεγμένο διακομιστή για το Mac και έναν άλλο ως προεπιλεγμένο για το iPhone και το iPad.
 • Όταν δημιουργείτε ένα αρχείο CSV με πληροφορίες σύνδεσης για τους λογαριασμούς, το αρχείο CSV θα περιέχει πλέον τις στήλες «Αριθμός ατόμου» και «ID ατόμου».
 • Τώρα μπορείτε να δείτε τις τάξεις οι οποίες έχουν ανατεθεί σε έναν μαθητή ή καθηγητή στη σελίδα Λογαριασμών.

     


Αύγουστος 2017

 • Το API καταλόγου ονομάτων τάξης MDM περιλαμβάνει τώρα τη διεύθυνση email και το όνομα χρήστη SIS για έναν δεδομένο χρήστη του Apple School Manager.
 • Τώρα το Apple School Manager ονομάζει τις τάξεις που δημιουργείτε μη αυτόματα με έναν συνδυασμό του Αριθμού τάξης, του Ονόματος μαθήματος ή/και του Αριθμού μαθήματος.
 • Τα προσωρινά συνθηματικά ισχύουν πλέον για 90 ημέρες.

     


Ιούνιος 2017

 • Πλέον όταν δημιουργείτε συνδέσεις για τους μαθητές σας, θα μπορείτε να ορίζετε έναν κωδικό σε μια συγκεκριμένη τιμή.
 • Τώρα μπορείτε να προβαίνετε σε μετεγκατάσταση λογαριασμών αποκλειστικά για VPP στο Apple School Manager, ακόμα και αν ξεχάσατε να τους συμπεριλάβετε στην αρχική σας μετεγκατάσταση στο Apple School Manager.
 • Οι διαχειριστές μπορούν πλέον να ορίζουν τη γλώσσα και τη ζώνη ώρας που θα χρησιμοποιούνται στα email που αποστέλλονται από το Apple School Manager.
 • Τώρα μπορείτε να δημιουργείτε εκ νέου τοποθεσίες που είχαν διαγραφεί στο παρελθόν με το ίδιο id (location_id).

     


Μάιος 2017

 • Νέα απλοποιημένη σχεδίαση και περιβάλλον εργασίας χρήστη.
 • Υποστήριξη για την ενσωμάτωση του PowerSchool 9.0 SIS
 • Κυκλοφορία της προβολής «Δραστηριότητα», η οποία καταγράφει όλες τις ενέργειες συμπεριλαμβανομένων αυτών που εκτελούνται στο παρασκήνιο.
 • Αύξηση υποστήριξης για έως 5 λογαριασμούς διαχειριστή.
 • Δυνατότητα διαγραφής μη χρησιμοποιούμενων και ανενεργών λογαριασμών.
 • Βελτιωμένη αναζήτηση και φιλτράρισμα για λογαριασμούς και τάξεις.
 • Δυνατότητα εφαρμογής των αλλαγών μορφής διαχειριζόμενων Apple ID σε υπάρχοντες χρήστες.
 • Η μορφή διαχειριζόμενου Apple ID μπορεί πλέον να περιλαμβάνει το όνομα χρήστη SIS ενός χρήστη.
 • Τα email επαναφοράς συνθηματικού πλέον εντοπίζονται.

     


Μάρτιος 2017

 • Τώρα μπορείτε να εκχωρήσετε έως και 15 τοποθεσίες σε έναν μαθητή ή ένα μέλος του προσωπικού και έως 15 καθηγητές σε μια τάξη, όταν χρησιμοποιείτε SFTP για τη δημιουργία χρηστών και τάξεων.
 • Η ενσωμάτωση του Infinite Campus SIS θα υποστηρίζει πλέον περισσότερους καθηγητές ανά τάξη.

     


Ιανουάριος 2017

 • Οι χρήστες μπορούν να προβάλουν και να ενημερώσουν τις ρυθμίσεις των διαχειριζόμενων Apple ID αφού συνδεθούν στη σελίδα του λογαριασμού Apple ID, στις Προτιμήσεις iCloud στο macOS ή στις Ρυθμίσεις iCloud στο iOS.

     


Δεκέμβριος 2016

     


Νοέμβριος 2016

 • Δεν χρειάζεστε πλέον μοναδική διεύθυνση email η οποία σχετίζεται με ένα διαχειριζόμενο Apple ID. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια διεύθυνση email που σχετίζεται ήδη με ένα υπάρχον Apple ID.
 • Οι διαχειριστές, οι προϊστάμενοι και οι καθηγητές μπορούν να αλλάζουν τα προσωπικά στοιχεία τους. Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, κάντε κλικ στο όνομά σας στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε «Το προφίλ μου». 
 • Οι μαθητές δεν θα χρειάζεται να πληκτρολογούν έναν πρόσθετο 6ψήφιο κωδικό, όταν συνδέονται με το διαχειριζόμενο Apple ID σε έναν Mac που ανήκει στο σχολείο.
 • Οι διαχειριστές και οι προϊστάμενοι μπορούν να κατεβάζουν ξανά τα πρότυπα SFTP από την καρτέλα «Πληροφορίες τοποθεσίας».
 • Μπορείτε να συνδέσετε τον δημόσιο ιστότοπο iTunes U με το Apple School Manager μέσω της νέας καρτέλας «iTunes U».

     


Οκτώβριος 2016

 • Όταν δημιουργείτε χρήστες μέσω SFTP, μπορείτε πλέον να συμπεριλάβετε το sis_username.
 • Όταν δημιουργείτε τάξεις μέσω SFTP, μπορείτε πλέον να ορίσετε έως και τρεις καθηγητές.
 • Όταν χρησιμοποιείτε το SFTP, μπορείτε να ανεβάζετε αρχεία CSV διαχωρισμένα με ελληνικά ερωτηματικά.
 • Τα αρχεία προτύπου για το ανέβασμα μέσω SFTP ενημερώθηκαν, ώστε να περιέχουν περισσότερα ενδεικτικά δεδομένα. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε και να ανεβάζετε τα πρότυπα SFTP.

     


Σεπτέμβριος 2016

 • Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε μια τάξη χρησιμοποιώντας το SFTP ή το SIS χωρίς να αναθέσετε καθηγητές σε αυτήν. Αν δεν υπάρχει κανένας καθηγητής, πρέπει να ανατεθούν μαθητές στη συγκεκριμένη τάξη. Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη τάξης χωρίς καθηγητές και μαθητές.
 • Οι μαθητές που δημιουργούνται μέσω SFTP λαμβάνουν την προεπιλεγμένη πολιτική συνθηματικών για την τοποθεσία στην οποία έχουν ανατεθεί. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πεδίο password_policy στο αρχείο CSV «Μαθητές».
  Η δυνατότητα αυτή ενημερώθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.
 • Επιλύθηκαν τα προβλήματα με την αποθήκευση αλλαγών στο όνομα τοποθεσίας.
 • Το Apple School Manager σάς παρέχει τώρα μια λίστα με τους χρήστες που δημιουργήθηκαν χωρίς συσχετισμένη διεύθυνση email.
 • Στην καρτέλα «Πληροφορίες τοποθεσίας», οι διαχειριστές, οι προϊστάμενοι ιστότοπου, οι προϊστάμενοι ατόμων και οποιοσδήποτε προϊστάμενος στην κύρια έδρα μπορούν τώρα να δουν ένα ιστορικό των λογαριασμών μαθητών που έχουν ελεγχθεί.
 • Οι τοποθεσίες μπορούν τώρα να διαγραφούν, αν δεν έχει ανατεθεί προσωπικό, μαθητές και τάξεις σε αυτές.
 • Ο Βοηθός διαμόρφωσης (Βήμα 3) εμφανίζει μια βελτιωμένη εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για τη δημιουργία διαχειριζόμενων Apple ID.
 • Βελτιώθηκε η αναφορά των σφαλμάτων σύνδεσης στο SFTP.
 • Όταν αποστέλλετε μαζικά ονόματα χρήστη και συνθηματικά μέσω email, όλοι οι παραλήπτες λαμβάνουν επιτυχώς τα διαπιστευτήριά τους.

     


Αύγουστος 2016

 • Υποστήριξη του Infinite Campus, έκδοση 1629 ή νεότερη.
 • Τώρα μπορείτε να δημιουργείτε διαχειριζόμενα Apple ID με ανέβασμα αρχείων CSV μέσω SFTP. Αυτό αντικατέστησε το μη αυτόματο ανέβασμα στην πύλη του Apple School Manager.
 • Διατίθενται νέα πρότυπα CSV με βάση συνήθεις επιλογές εξαγωγής στο SIS.
 • Η κατάσταση σύνδεσης στο SFTP υποδεικνύεται στο Apple School Manager. 
 • Πρόσθετες επιλογές για προσαρμογή της μορφής των διαχειριζόμενων Apple ID με προσθήκη διαχωριστικών ή κειμένου μεταξύ των διακριτικών.
 • Υποστήριξη για οργανισμούς με περισσότερα από 50.000 διαχειριζόμενα Apple ID.
 • Οι διαχειριστές και οι προϊστάμενοι μπορούν τώρα να επαναφέρουν τους αριθμούς τηλεφώνου επαλήθευσης για τους χρήστες που διαχειρίζονται.
 • Τα σήματα «Νέος» και «Ενεργός» στο Apple School Manager βοηθούν στην αναγνώριση των χρηστών που δεν έχουν συνδεθεί ακόμη στον λογαριασμό τους.
 • Βελτιώσεις στο περιβάλλον εργασίας ρόλων για τη διευκρίνιση των δικαιωμάτων των λογαριασμών.

 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: