Αν δεν είναι δυνατή η λήψη ή η ενημέρωση εφαρμογών στο iPhone ή το iPad

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις, αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την ενημέρωση ή τη λήψη εφαρμογών από το App Store σε iPhone, iPad ή iPod touch.

Ανοίξτε το App Store και συνδεθείτε

Αν υπάρχει ένα μπλε εικονίδιο λογαριασμού στο πάνω μέρος του App Store, ενδέχεται να μην έχετε συνδεθεί. Πατήστε το και συνδεθείτε με το Apple ID σας. Μάθετε τι να κάνετε, αν έχετε ξεχάσει το συνθηματικό σας.

Μάθετε τι να κάνετε, αν δεν μπορείτε να ανοίξετε το App Store.
 

Ενημερώστε την εφαρμογή χειροκίνητα

Στο App Store, δοκιμάστε να ενημερώσετε την εφαρμογή χειροκίνητα.
 

Ελέγξτε τον τρόπο πληρωμής σας

Μπορεί να πρέπει να έχετε καταχωρίσει έναν έγκυρο τρόπο πληρωμής, ακόμα και αν η εφαρμογή που θέλετε να κατεβάσετε παρέχεται δωρεάν. Ελέγξτε ποιον τρόπο πληρωμής έχετε καταχωρίσει και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει λήξει, δεν έχει απορριφθεί ή δεν έχει ανεπαρκές υπόλοιπο.

Αν δεν μπορείτε να ενημερώσετε εφαρμογές και εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι ο λογαριασμός σας στο App Store έχει απενεργοποιηθεί, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο πληρωμής σας. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple για να λάβετε βοήθεια.
 

Θέστε τη λήψη σε παύση και κατόπιν επανεκκινήστε την

Αν αγγίξετε παρατεταμένα την εφαρμογή στην οθόνη Αφετηρίας, ενδέχεται να εμφανιστούν οι επιλογές «Συνέχιση λήψης», «Παύση λήψης» ή «Ακύρωση λήψης». Αν έχει γίνει παύση της λήψης της εφαρμογής, πατήστε «Συνέχιση λήψης». Αν η λήψη έχει κολλήσει, πατήστε «Παύση λήψης» και κατόπιν αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή και πατήστε «Συνέχιση λήψης».
 

Επανεκκινήστε τη συσκευή σας

Επανεκκινήστε το iPhone ή το iPad.

Στη συνέχεια, ελέγξτε αν είναι δυνατή η λήψη ή η ενημέρωση εφαρμογών.
 

Επικοινωνήστε με την Apple

Αν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η λήψη ή η ενημέρωση εφαρμογών στο iPhone ή το iPad, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
 

Ημερομηνία δημοσίευσης: