Χρήση του άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια» στις Φωτογραφίες σε iPhone, iPad ή iPod touch

Η εφαρμογή Φωτογραφίες αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ατόμων και τα κατοικίδια στις φωτογραφίες και τις ομαδοποιεί. Μπορείτε να προσθέσετε ονόματα στα άτομα και στα κατοικίδια στις φωτογραφίες σας, να επισημάνετε τα αγαπημένα σας και άλλα.

Δείτε πώς λειτουργεί

Η εφαρμογή Φωτογραφίες σαρώνει τις φωτογραφίες σας, για να μπορείτε να αναγνωρίζετε γρήγορα άτομα, σκηνές και αντικείμενα που περιέχονται σε αυτές. Επίσης, στο iOS 17, το iPad 17 και νεότερη έκδοση, η εφαρμογή Φωτογραφίες μπορεί επίσης να αναγνωρίζει σκύλους και γάτες. Ανάλογα με τον αριθμό των φωτογραφιών που έχετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια ταινία αναμνήσεων με αυτές. Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένες οι Φωτογραφίες iCloud, τα άτομα που έχετε ορίσει ως αγαπημένα ή τα άτομα στα οποία έχετε προσθέσει ονόματα διατηρούνται ενημερωμένα σε όλες τις συσκευές σας Apple.

Εύρεση ενός ατόμου στο άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια»

Η εφαρμογή Φωτογραφίες οργανώνει τις εικόνες των ατόμων, των σκύλων και των γατών στο άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια» (ή στο άλμπουμ «Άτομα» αν δεν αναγνωρίζονται σκύλοι ή γάτες). Θα δείτε μια μικρογραφία προσώπου κάθε ατόμου ή κατοικιδίου που αναγνωρίζει η συσκευή σας. Για να βρείτε κάποιον στο άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια»:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Αγγίξτε την καρτέλα «Άλμπουμ».
 3. Αγγίξτε το άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια». 

Αν έχετε προσθέσει όνομα σε ένα άτομο ή ένα κατοικίδιο στην εφαρμογή Φωτογραφίες, μπορείτε επίσης να το βρείτε στην καρτέλα «Αναζήτηση». Απλώς αγγίξτε «Αναζήτηση»  και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομά του.

 

Μάθετε τι να κάνετε αν δεν βλέπετε τα κατοικίδιά σας στο άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια»

Προσθήκη ενός ατόμου στο άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια»

 1. Ανοίξτε μια φωτογραφία του ατόμου ή του κατοικιδίου που θέλετε να προσθέσετε.
 2. Αγγίξτε το κουμπί «Πληροφορίες»  και κατόπιν αγγίξτε το πρόσωπο του ατόμου ή το κατοικίδιο με το ερωτηματικό.
 3. Αγγίξτε «Ονομασία αυτού του ατόμου» ή «Ονομασία αυτού του κατοικιδίου» και πληκτρολογήστε το όνομά του ή αγγίξτε το όνομα αν εμφανίζεται.
 4. Αγγίξτε «Επόμενο» και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Τέλος».


Προσθήκη ονόματος σε ένα πρόσωπο

Οι Φωτογραφίες προτείνουν ονόματα από τις Επαφές σας, αλλά μπορείτε να προσθέσετε ένα όνομα με μη αυτόματο τρόπο σε ένα άτομο που περιλαμβάνεται ήδη στο άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια»:

 1. Ανοίξτε το άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια» και κατόπιν αγγίξτε τη μικρογραφία του ατόμου που θέλετε να ονομάσετε.
 2. Αγγίξτε «Προσθήκη ονόματος» στο επάνω μέρος της οθόνης.
 3. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου ή επιλέξτε το όνομά του, αν εμφανίζεται.
 4. Αγγίξτε «Επόμενο» και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Τέλος».


Συγχώνευση φωτογραφιών του ίδιου ατόμου

Μερικές φορές, το ίδιο άτομο αναγνωρίζεται σε περισσότερες από μία ομάδες στο άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια». Για να συγχωνεύσετε όλες τις φωτογραφίες σε μία ομάδα:

 1. Ανοίξτε το άλμπουμ «Άτομα» και αγγίξτε «Επιλογή».
 2. Επιλέξτε τα άτομα που θέλετε να συγχωνεύσετε.
 3. Αγγίξτε «Συγχώνευση» κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης.
 4. Αγγίξτε «Ναι» για επιβεβαίωση της συγχώνευσης.


Χρήση της επιλογής «Πρόταση λιγότερων» στο άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια»

Στο iOS 14 και νεότερη έκδοση, μπορείτε να επιλέξετε μια ρύθμιση ώστε η εφαρμογή Φωτογραφίες να σας προτείνει ορισμένα άτομα λιγότερο συχνά. Η επιλογή αυτή προσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή Φωτογραφίες επιμελείται τις αναμνήσεις σας, τις επιλεγμένες φωτογραφίες και τις φωτογραφίες που βλέπετε στο widget «Φωτογραφίες», ώστε να βλέπετε λιγότερες φωτογραφίες αυτών των ατόμων. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Ανοίξτε το άλμπουμ «Άτομα» και αγγίξτε τη μικρογραφία του ατόμου.
 2. Αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα» κουμπί «Περισσότερα» στην επάνω δεξιά γωνία.
 3. Αγγίξτε «Λιγότερες εμφανίσεις του ατόμου [όνομα]». 
 4. Ορίστε μια επιλογή, όπως «Λιγότερες εμφανίσεις αυτού του ατόμου» ή «Αφαίρεση αυτού του ατόμου από τα Άτομα και κατοικίδια» και κατόπιν αγγίξτε «Επιβεβαίωση».

Αν επιλέξετε να εμφανίζονται λιγότερες προτάσεις για ένα άτομο, θα πρέπει να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις των αναμνήσεων, προκειμένου να εμφανίζεται ξανά αυτό το άτομο στο άλμπουμ «Άτομα». Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Φωτογραφίες, αγγίξτε «Επαναφορά προτεινόμενων αναμνήσεων» και κατόπιν αγγίξτε «Επαναφορά» για επιβεβαίωση.


Αγαπημένα άτομα

Επισημάνετε ως αγαπημένα τα άτομα στα οποία αποκτάτε πρόσβαση πιο συχνά, για να τα βρίσκετε πιο εύκολα. Αν δεν έχετε ορίσει ακόμη αγαπημένα, το κουμπί «Αγαπημένα»  θα εμφανίζεται στις φωτογραφίες. Για να επισημάνετε κάποιον ως αγαπημένο άτομο, απλώς αγγίξτε το κουμπί «Αγαπημένα» .

Επίσης, μπορείτε να πατήσετε τη μικρογραφία του ατόμου, να πατήσετε το κουμπί «Περισσότερα» κουμπί «Περισσότερα» και κατόπιν να πατήσετε «Προσθήκη [όνομα] στα Αγαπημένα». Για να επισημάνετε πολλά άτομα ταυτόχρονα ως αγαπημένα, αγγίξτε «Επιλογή», αγγίξτε κάθε άτομο που θέλετε να επισημάνετε ως αγαπημένο και κατόπιν αγγίξτε «Αγαπημένο» στο κάτω μέρος του άλμπουμ «Άτομα».


Αλλαγή φωτογραφίας μικρογραφίας

Η εφαρμογή Φωτογραφίες αντιστοιχίζει αυτόματα μια μικρογραφία προσώπου σε κάθε άτομο που αναγνωρίζει. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική φωτογραφία για τη μικρογραφία ενός ατόμου, μπορείτε να την αλλάξετε από την οθόνη της συλλογής φωτογραφιών του: 

 1. Ανοίξτε το άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια» και κατόπιν αγγίξτε το άτομο ή το κατοικίδιο.
 2. Αγγίξτε «Επιλογή» και έπειτα αγγίξτε «Εμφάνιση προσώπων», για να εστιάσετε μόνο στο πρόσωπο σε κάθε φωτογραφία.
 3. Αγγίξτε τη φωτογραφία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Αγγίξτε το κουμπί «Κοινή χρήση» κουμπί «Κοινή χρήση» και κατόπιν αγγίξτε «Να γίνει βασική φωτογραφία».


Διόρθωση λανθασμένων ονομάτων και προσώπων

Αν παρατηρήσετε ότι η φωτογραφία ενός ατόμου δεν έχει αναγνωριστεί σωστά σε μια συλλογή, μπορείτε να την αφαιρέσετε: 

 1. Στο άλμπουμ «Άτομα και κατοικίδια», αγγίξτε το άτομο ή το κατοικίδιο.
 2. Αγγίξτε «Επιλογή» και κατόπιν αγγίξτε κάθε φωτογραφία που δεν περιλαμβάνει αυτό το άτομο ή το κατοικίδιο.
 3. Αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα» κουμπί «Περισσότερα» κάτω δεξιά και κατόπιν αγγίξτε «Δεν είναι το άτομο [Αυτό το άτομο]».
Ημερομηνία δημοσίευσης: