Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Υπηρεσιών τοποθεσίας και GPS στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας και το GPS για μεμονωμένες εφαρμογές.

Πώς να παραχωρήσετε άδεια σε εφαρμογές για τη χρήση της τοποθεσίας σας

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην λειτουργούν αν δεν έχετε ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.1 Την πρώτη φορά που κάποια εφαρμογή θα χρειαστεί να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες Υπηρεσιών τοποθεσίας, θα λάβετε μια γνωστοποίηση που θα ζητά την άδειά σας. Επιλέξτε μία από αυτές τις επιλογές:

 • Πατήστε «Να επιτρέπεται», για να επιτρέψετε στην εφαρμογή να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες Υπηρεσιών τοποθεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της. 
 • Πατήστε «Να μην επιτρέπεται» για να αποτρέψετε την πρόσβαση.2
 • Πατήστε «Ερώτηση την επόμενη φορά» για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις «Κατά τη χρήση της εφαρμογής», «Να επιτραπεί μία φορά» ή «Να μην επιτραπεί».

Οι συσκευές iOS μπορεί να χρησιμοποιούν Wi-Fi και Bluetooth για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας. Η τοποθεσία μέσω GPS και κινητού δικτύου είναι διαθέσιμη στο iPhone και στα μοντέλα iPad (Wi-Fi + Cellular).


Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για συγκεκριμένες εφαρμογές

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι Υπηρεσίες τοποθεσίας.
 3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για να βρείτε την εφαρμογή.
 4. Πατήστε την εφαρμογή και ορίστε μια επιλογή:
  • Ποτέ: Αποτρέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες Υπηρεσιών τοποθεσίας.
  • Ερώτηση την επόμενη φορά: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε τις ρυθμίσεις «Κατά τη χρήση της εφαρμογής», «Να επιτραπεί μία φορά» ή «Να μην επιτραπεί».
  • Κατά τη χρήση της εφαρμογής: Επιτρέπει την πρόσβαση στις Υπηρεσίες τοποθεσίας μόνο όταν η εφαρμογή ή κάποια από τις λειτουργίες της είναι ορατή στην οθόνη. Αν μια εφαρμογή έχει οριστεί στην επιλογή «Κατά τη χρήση της εφαρμογής», ενδέχεται η γραμμή κατάστασης να γίνει μπλε και να εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα αναφέρει ότι μια εφαρμογή χρησιμοποιεί ενεργά την τοποθεσία σας.
  • Πάντα: Επιτρέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες τοποθεσίας σας ακόμη κι αν η εφαρμογή λειτουργεί στο παρασκήνιο.

Εδώ, οι εφαρμογές θα πρέπει να παρέχουν μια εξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες τοποθεσίας σας. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να προσφέρουν μόνο δύο επιλογές. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το απόρρητο και τις Υπηρεσίες τοποθεσίας.

 1. Οι Υπηρεσίες τοποθεσίας χρησιμοποιούν τις δυνατότητες GPS και Bluetooth (εφόσον είναι διαθέσιμες), καθώς και hotspot Wi-Fi και κεραίες κινητής τηλεφωνίας βάσει δεδομένων χρηστών (crowd-sourced), για να προσδιορίσουν κατά προσέγγιση την τοποθεσία της συσκευής σας.
 2. Οι εφαρμογές δεν θα χρησιμοποιούν την τοποθεσία σας χωρίς να ζητήσουν και να λάβουν την άδειά σας.
   
Ημερομηνία δημοσίευσης: