Χρήση της λειτουργίας "Ανάδραση πληκτρολόγησης" στο iPhone, iPad ή iPod touch σας

Με τη λειτουργία "Ανάδραση πληκτρολόγησης" στο iOS 10, η συσκευή iOS σας μπορεί να σας δίνει σχόλια καθώς πληκτρολογείτε και να εκφωνεί διορθώσεις κειμένου και προτάσεις λέξεων.

Ρύθμιση της Ανάδρασης πληκτρολόγησης

Στη συσκευή σας, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Εκφώνηση > Ανάδραση πληκτρολόγησης. Από εδώ, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Ανάδραση χαρακτήρων: Ενεργοποιήστε την επιλογή "Χαρακτήρες" ώστε η συσκευή σας να εκφωνεί τα γράμματα καθώς πληκτρολογείτε. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Υποδείξεις χαρακτήρων" ώστε η συσκευή σας να εκφωνεί το φωνητικό όνομα του γράμματος.
  • Εκφώνηση λέξεων: Η συσκευή σας θα εκφωνεί μια λέξη καθώς την πληκτρολογείτε.
  • Εκφώνηση διορθώσεων: Η συσκευή σας θα εκφωνεί τις αυτόματες διορθώσεις και τις μετατροπές σε κεφαλαία γράμματα καθώς εμφανίζονται.  
  • Κράτημα για εκφώνηση προβλέψεων: Μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα μια λέξη για να ακούτε προβλέψεις κειμένου καθώς πληκτρολογείτε.
Ημερομηνία δημοσίευσης: