Χρήση οθόνης HIMS Smart Beetle με το VoiceOver στο iPhone, iPad και iPod touch σας

Όταν χρησιμοποιείτε μια οθόνη Μπράιγ HIMS Smart Beetle με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές.

Για είστε σίγουροι ότι η οθόνη Μπράιγ σας χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας F4

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Αναίρεση F3
Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής F2

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Εναλλαγή αναλυτικής περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά Κύλιση προς τα αριστερά
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά Κύλιση προς τα δεξιά

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: