Αν το Mac εμφανίζει το λογότυπο της Apple ή μια γραμμή προόδου κατά την εκκίνηση

Το Mac εμφανίζει το λογότυπο της Apple όταν εντοπίζει τον τοπικό δίσκο εκκίνησης και κατόπιν εμφανίζει μια γραμμή προόδου ενώ συνεχίζεται η διαδικασία εκκίνησης ή εγκατάστασης του macOS.

Λογότυπο της Apple με γραμμή προόδου

 

Το Mac εμφανίζει το λογότυπο της Apple όταν εντοπίζει τον τοπικό δίσκο εκκίνησης, ο οποίος είναι ένας δίσκος εκκίνησης που είτε είναι ενσωματωμένος στο Mac είτε είναι απευθείας συνδεδεμένος στο Mac. Καθώς η διαδικασία εκκίνησης συνεχίζεται, θα πρέπει να δείτε μια γραμμή προόδου, με ή χωρίς το λογότυπο της Apple. Αυτή η οθόνη μπορεί να εναλλαχθεί αρκετές φορές με μια κενή οθόνη.

Αν εγκαθιστάτε το macOS, το λογότυπο της Apple ή η γραμμή προόδου μπορεί να συνεχίσει να εμφανίζεται στην οθόνη πολύ περισσότερο από ό,τι μετά τη συνήθη επανεκκίνηση του Mac. Καθώς η διαδικασία εγκατάστασης συνεχίζεται, η γραμμή προόδου μπορεί να μετακινείται αργά και να παραμένει ακίνητη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό, η Apple συνιστά να ξεκινάτε την εγκατάσταση του macOS το βράδυ, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν χρειαστεί.

Αν πιστεύετε ότι περιμένετε αρκετή ώρα και ότι το Mac έχει κολλήσει σε αυτήν την οθόνη, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Τα ακόλουθα βήματα ισχύουν μόνο για υπολογιστές Mac με επεξεργαστή Intel. Αν το Mac με επεξεργαστή Apple silicon έχει κολλήσει σε αυτήν την οθόνη, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για έως 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να απενεργοποιηθεί το Mac.
  2. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την ασφαλή λειτουργία για να εντοπίσετε το πρόβλημα.
  3. Αν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε όλα τα αξεσουάρ από το Mac, συμπεριλαμβανομένων των εκτυπωτών, των μονάδων δίσκου, των διανομέων USB και άλλων μη απαραίτητων συσκευών. (Ενδέχεται να αντιμετωπίζετε πρόβλημα με μία ή περισσότερες από αυτές τις συσκευές ή τα καλώδιά τους.) Πατήστε παρατεταμένα, για ακόμα μία φορά, το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα και κατόπιν πατήστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε το Mac.
  4. Αν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε ξανά το Mac, επανενεργοποιήστε το και πατήστε αμέσως παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘) και R για να κάνετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS.
  5. Ενώ βρίσκεστε στην Ανάκτηση macOS, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο εκκίνησης.
  6. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: