Αλλαγή των ρυθμίσεων των AirPods και AirPods Pro

Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε το όνομα των AirPods σας, καθώς και τι συμβαίνει όταν αγγίζετε δύο φορές τα AirPods σας (1ης και 2ης γενιάς) ή όταν πατάτε παρατεταμένα τα AirPods Pro (1ης και 2ης γενιάς).

Ονομασία των AirPods

 1. Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης.
 2. Με τα AirPods στα αυτιά σας και συνδεδεμένα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > AirPods.
 3. Πατήστε το κουμπί περισσότερων πληροφοριών  δίπλα από τα AirPods. 
 4. Πατήστε το τρέχον όνομα.
 5. Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για τα AirPods.
 6. Πατήστε «Τέλος».

Αλλαγή της ενέργειας παρατεταμένου πατήματος στα AirPods Pro

Τα AirPods Pro διαθέτουν τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου: Ενεργή ακύρωση θορύβου, Λειτουργία διαφάνειας και Απενεργοποίηση. Μπορείτε να εναλλάσσετε τις τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου στο Κέντρο ελέγχου ή στις Ρυθμίσεις.

Από προεπιλογή, όταν πατάτε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος στο στέλεχος του αριστερού ή του δεξιού AirPod, τα AirPods Pro εναλλάσσουν την Ενεργή ακύρωση θορύβου με τη Λειτουργία διαφάνειας. Μπορείτε να αλλάζετε τις λειτουργίες ελέγχου θορύβου που χρησιμοποιεί η ενέργεια παρατεταμένης πίεσης:

Ρυθμίσεις AirPods στο iPhone  

 1. Με τα AirPods στα αυτιά σας και συνδεδεμένα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > AirPods.
 2. Πατήστε το κουμπί περισσότερων πληροφοριών  δίπλα από τα AirPods στη λίστα συσκευών.
 3. Κάτω από το «Παρατεταμένο πάτημα στα AirPods», πατήστε «Αριστερό» ή «Δεξί» και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο «Έλεγχος θορύβου».
 4. Επιλέξτε τις δύο ή τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε με παρατεταμένο πάτημα. Αν και τα δύο ακουστικά AirPods έχουν ρυθμιστεί ώστε να αλλάζουν τις λειτουργίες ελέγχου θορύβου, οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις της ενέργειας παρατεταμένου πατήματος στο ένα ακουστικό AirPod πραγματοποιείται και στο άλλο.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε η ενέργεια παρατεταμένου πατήματος να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Siri. Στην οθόνη με τις ρυθμίσεις για τα AirPods Pro, πατήστε «Αριστερό» ή «Δεξί» και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Siri. Μπορείτε να ορίσετε το ένα ακουστικό AirPod να χρησιμοποιείται για το Siri και το άλλο για την αλλαγή των λειτουργιών ελέγχου θορύβου.

Αλλαγή της λειτουργίας διπλού αγγίγματος στα AirPods (1ης και 2ης γενιάς)

Μπορείτε να επιλέξετε τι θέλετε να συμβεί όταν αγγίζετε δύο φορές ένα από τα AirPods σας (1ης και 2ης γενιάς):

 1. Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης.
 2. Με τα AirPods στα αυτιά σας και συνδεδεμένα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > AirPods.
 3. Πατήστε το κουμπί περισσότερων πληροφοριών  δίπλα από τα AirPods.
 4. Επιλέξτε το αριστερό ή το δεξί AirPod για να ορίσετε το AirPod που θέλετε να αγγίζετε δύο φορές για την ενεργοποίηση του Siri, την αναπαραγωγή ή την παύση του περιεχομένου ήχου ή για τη μετάβαση σε άλλο κομμάτι.

 

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Αυτόματης ανίχνευσης αυτιού

Από προεπιλογή, τα ακουστικά AirPods καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται στο αυτί σας και λαμβάνουν τον ήχο από τη συσκευή σας. Τα AirPods κάνουν επίσης παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής, όταν αφαιρείτε ένα από αυτά, ή διακόπτουν την αναπαραγωγή και δεν τη συνεχίζουν, όταν αφαιρείτε και τα δύο. Όταν η Αυτόματη ανίχνευση αυτιού είναι ενεργοποιημένη και δεν φοράτε τα ακουστικά AirPods, ο ήχος αναπαράγεται μέσω των ηχείων της συσκευής σας.

Όταν απενεργοποιείτε την Αυτόματη ανίχνευση αυτιού, αυτές οι δυνατότητες είναι απενεργοποιημένες και κάθε ήχος αναπαράγεται από τα ακουστικά AirPods, ακόμα και αν δεν τα φοράτε.

 

Ρύθμιση μικρόφωνου αριστερά, δεξιά ή αυτόματα

Σε κάθε ακουστικό AirPod υπάρχει ένα μικρόφωνο, ώστε να μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις και να χρησιμοποιείτε το Siri. Από προεπιλογή, το μικρόφωνο είναι ρυθμισμένο στην επιλογή «Αυτόματα», ώστε οποιοδήποτε από τα ακουστικά AirPods να μπορεί να λειτουργήσει ως μικρόφωνο. Αν χρησιμοποιείτε μόνο ένα AirPod, το συγκεκριμένο AirPod θα είναι το μικρόφωνο.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το μικρόφωνο στην επιλογή «Πάντα αριστερό» ή «Πάντα δεξί». Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το μικρόφωνο στην επιλογή «Πάντα αριστερό» ή «Πάντα δεξί», ώστε το δεξί ή το αριστερό AirPod να χρησιμοποιεί το μικρόφωνο ακόμη και αν το αφαιρέσετε από το αυτί σας ή το βάλετε μέσα στη θήκη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: