Προσαρμογή ρυθμίσεων AirPods

Μάθετε πώς να αλλάζετε το όνομα των ακουστικών AirPods και την ενέργεια που πραγματοποιείται όταν πατάτε δύο φορές ένα AirPod ή όταν πατάτε παρατεταμένα τα AirPods Pro.

Ανοίξτε τη Θήκη AirPods και μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Bluetooth στη συσκευή iOS ή iPadOS. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών  δίπλα από τα AirPods στη λίστα συσκευών. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε:


Ονομασία των ακουστικών AirPods

Πατήστε το τρέχον όνομα. Στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα νέο όνομα για τα AirPods και πατήστε «Τέλος».

Αλλαγή της ενέργειας παρατεταμένου πατήματος στα AirPods Pro

Τα AirPods Pro διαθέτουν τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου: Ενεργή ακύρωση θορύβου, λειτουργία Ήχοι περιβάλλοντος και Ανενεργό. Από προεπιλογή, όταν πατάτε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος στο στέλεχος του αριστερού ή του δεξιού ακουστικού AirPod, τα AirPods Pro εναλλάσσουν την Ενεργή ακύρωση θορύβου με τη λειτουργία Ήχοι περιβάλλοντος.* Μπορείτε να αλλάζετε τις λειτουργίες ελέγχου θορύβου που χρησιμοποιεί η ενέργεια παρατεταμένου πατήματος:

  1. Μεταβείτε στην οθόνη με τις ρυθμίσεις για τα ακουστικά AirPods Pro.
  2. Κάτω από το «Παρατεταμένο πάτημα AirPods», πατήστε «Αριστερό» ή «Δεξί» και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο «Έλεγχος θορύβου».
  3. Επιλέξτε τις δύο ή τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε με παρατεταμένο πάτημα. Αν και τα δύο ακουστικά AirPods έχουν ρυθμιστεί ώστε να αλλάζουν τις λειτουργίες ελέγχου θορύβου, οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις της ενέργειας παρατεταμένου πατήματος στο ένα ακουστικό AirPod πραγματοποιείται και στο άλλο.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε η ενέργεια παρατεταμένου πατήματος να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Siri. Στην οθόνη με τις ρυθμίσεις για τα AirPods Pro, πατήστε «Αριστερό» ή «Δεξί» και, στη συνέχεια, επιλέξτε το Siri. Μπορείτε να ορίσετε το ένα ακουστικό AirPod να χρησιμοποιείται για το Siri και το άλλο για την αλλαγή των λειτουργιών ελέγχου θορύβου.

* Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ των τριών λειτουργιών ελέγχου θορύβου στο Κέντρο ελέγχου ή στις Ρυθμίσεις.

Αλλαγή της ενέργειας διπλού πατήματος στα AirPods

Για τα AirPods (1ης και 2ης γενιάς), επιλέξτε το αριστερό ή το δεξί AirPod στην οθόνη με τις ρυθμίσεις AirPod και, στη συνέχεια, επιλέξτε τι θέλετε να συμβαίνει όταν πατάτε δύο φορές ένα από τα ακουστικά AirPods:

  • Χρήση του Siri για έλεγχο του ηχητικού περιεχομένου, αλλαγή της έντασης ήχου ή για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορεί να κάνει το Siri
  • Αναπαραγωγή, παύση ή διακοπή του ηχητικού περιεχομένου
  • Αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού
  • Αναπαραγωγή του προηγούμενου τραγουδιού

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Αυτόματης ανίχνευσης αυτιού

Από προεπιλογή, τα ακουστικά AirPods καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται στο αυτί σας και λαμβάνουν τον ήχο από τη συσκευή σας. Τα AirPods κάνουν επίσης παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής, όταν αφαιρείτε ένα από αυτά, ή διακόπτουν την αναπαραγωγή και δεν τη συνεχίζουν, όταν αφαιρείτε και τα δύο. Όταν η Αυτόματη ανίχνευση αυτιού είναι ενεργοποιημένη και δεν φοράτε τα ακουστικά AirPods, ο ήχος αναπαράγεται μέσω των ηχείων της συσκευής σας.

Όταν απενεργοποιείτε την Αυτόματη ανίχνευση αυτιού, αυτές οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες και κάθε ήχος αναπαράγεται από τα ακουστικά AirPods, ακόμα και αν δεν τα φοράτε.

Ρύθμιση μικρόφωνου αριστερά, δεξιά ή αυτόματα

Σε κάθε ακουστικό AirPod υπάρχει ένα μικρόφωνο, ώστε να μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις και να χρησιμοποιείτε το Siri. Από προεπιλογή, το μικρόφωνο είναι ρυθμισμένο στην επιλογή Αυτόματα, ώστε οποιοδήποτε από τα ακουστικά AirPods να μπορεί να λειτουργήσει ως μικρόφωνο. Αν χρησιμοποιείτε μόνο ένα AirPod, το συγκεκριμένο AirPod θα είναι το μικρόφωνο.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το μικρόφωνο στην επιλογή «Πάντα αριστερό» ή «Πάντα δεξί». Με αυτές τις επιλογές, το μικρόφωνο ρυθμίζεται στο αριστερό ή στο δεξί ακουστικό AirPod. Το συγκεκριμένο AirPod θα είναι το μικρόφωνο, ακόμα και αν το αφαιρέσετε από το αυτί σας ή το τοποθετήσετε στη θήκη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: