Αν το Mac σας εμφανίσει το σφάλμα -1008F κατά την εκκίνηση

Το Mac σας προσπάθησε ανεπιτυχώς να εκκινηθεί από την Ανάκτηση macOS μέσω διαδικτύου.

Μια υδρόγειος με ένα θαυμαστικό σημαίνει ότι το Mac σας προσπάθησε να εκκινηθεί από την Ανάκτηση macOS μέσω διαδικτύου, αλλά δεν τα κατάφερε. Αν αυτό εμφανίζεται με το σφάλμα -1008F, μία από τις ακόλουθες λύσεις ενδέχεται να σας βοηθήσει.

Υδρόγειος με ένδειξη του σφάλματος -1008F

Κάντε εκκίνηση με χρήση των πλήκτρων Option-Command-R

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στο Mac για έως 10 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί το Mac.
    Κάθε Mac έχει ένα κουμπί τροφοδοσίας. Σε laptop που διαθέτουν Touch ID, πατήστε παρατεταμένα το Touch ID.
  2. Ενεργοποιήστε το Mac και πατήστε αμέσως παρατεταμένα τα πλήκτρα Option-Command-R για να κάνετε εκκίνηση από την πιο πρόσφατη έκδοση της Ανάκτησης macOS. Μην χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση Shift-Option-Command-R, επειδή το Mac σας θα εκκινηθεί από μια παλαιότερη έκδοση της Ανάκτησης macOS και το σφάλμα θα εμφανιστεί ξανά.

Ή απενεργοποιήστε το Κλείδωμα ενεργοποίησης

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε το Κλείδωμα ενεργοποίησης

Αφού απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης, θα πρέπει να μπορέσετε να κάνετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS χωρίς να εμφανιστεί το σφάλμα -1008F. Όταν τελειώσετε με τη χρήση της Ανάκτησης macOS, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το Κλείδωμα ενεργοποίησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: