Χρήση της λειτουργίας Επείγον SOS στο Apple Watch

Με τη λειτουργία Επείγον SOS, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ζητάτε βοήθεια και να ειδοποιείτε τις επαφές έκτακτης ανάγκης.

Δείτε πώς λειτουργεί

Όταν κάνετε μια κλήση με τη λειτουργία SOS, το Apple Watch θα καλέσει αυτόματα τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης. Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε την υπηρεσία που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, στην ηπειρωτική Κίνα μπορείτε να επιλέξετε κλήση αστυνομίας, πυροσβεστικής ή ασθενοφόρου. 

Οθόνη σύνδεσης με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Apple Watch

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε επαφές έκτακτης ανάγκης. Μόλις τερματιστεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης, το Apple Watch θα ενημερώσει τις επαφές έκτακτης ανάγκης με ένα μήνυμα κειμένου, εκτός και αν επιλέξετε να το ακυρώσετε. Το Apple Watch θα στείλει σε αυτές τις επαφές την τρέχουσα τοποθεσία σας και, για ένα χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση της λειτουργίας SOS, θα συνεχίσει να στέλνει ενημερώσεις στις επαφές έκτακτης ανάγκης όταν αλλάζει η τοποθεσία σας. 

Κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, πρέπει να έχετε κοντά το iPhone σας. Αν το iPhone σας δεν είναι αρκετά κοντά, το Apple Watch πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε γνωστό δίκτυο Wi-Fi και πρέπει να έχετε ρυθμίσει τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi. Στα μοντέλα κινητού δικτύου Apple Watch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης μια σύνδεση κινητού δικτύου.

Για να κάνετε μια κλήση: 

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί του ρολογιού σας μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό «Επείγον SOS».
  Ρυθμιστικό «Επείγον SOS» στο Apple Watch.
 2. Συνεχίστε να πατάτε το πλευρικό κουμπί. Περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και να ακουστεί μια ειδοποίηση. Μπορείτε επίσης να σύρετε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS».
 3. Όταν λήξει η αντίστροφη μέτρηση, το ρολόι σας θα καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μετά τον τερματισμό της κλήσης, το Apple Watch στέλνει στις επαφές έκτακτης ανάγκης ένα μήνυμα κειμένου με την τρέχουσα τοποθεσία σας, εκτός και αν επιλέξετε να το ακυρώσετε. Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, θα ενεργοποιηθούν προσωρινά. Αν αλλάξει η τοποθεσία σας, οι επαφές σας θα ενημερωθούν και εσείς θα λάβετε μια γνωστοποίηση περίπου μετά από 10 λεπτά. 

Διακοπή κοινοποίησης της τοποθεσίας σας

Όταν κοινοποιείτε την τοποθεσία σας, θα λαμβάνετε μια υπενθύμιση διακοπής κοινοποίησης κάθε 4 ώρες για 24 ώρες. Για να διακόψετε τις ενημερώσεις, επιλέξτε «Διακοπή κοινοποίησης» στη γνωστοποίηση. 

Τερματισμός κλήσης

Αν ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση κατά λάθος, απελευθερώστε το πλευρικό κουμπί.

Αν ξεκινήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης κατά λάθος, πιέστε σταθερά την οθόνη και έπειτα πατήστε «Τερματισμός κλήσης».

Επιλογή «Τερματισμός κλήσης» στο Apple Watch.

Οθόνη «Ιατρικό ID» στο iPhone που εμφανίζει αλλεργίες, φαρμακευτικές αγωγές, ομάδα αίματος και πολλά άλλα.

Προσθήκη ή αφαίρεση επαφών

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές έκτακτης ανάγκης από την εφαρμογή Υγεία στο iPhone:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικό ID». 
 2. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στις «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 3. Πατήστε το εικονίδιο συν για να προσθέσετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης.
 4. Πατήστε μια επαφή και προσθέστε τη σχέση σας με αυτήν. 
 5. Πατήστε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Ακολουθεί ο τρόπος αφαίρεσης των επαφών έκτακτης ανάγκης: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε την καρτέλα «Ιατρικό ID». 
 2. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στις «Επαφές έκτακτης ανάγκης». 
 3. Πατήστε το εικονίδιο πλην δίπλα σε μια επαφή και έπειτα πατήστε «Διαγραφή».
 4. Πατήστε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Δεν μπορείτε να ορίσετε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ως επαφές έκτακτης ανάγκης. 

Απενεργοποίηση αυτόματης κλήσης

Αν θέλετε να μην γίνονται αυτόματα κλήσεις σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με το παρατεταμένο πάτημα του πλευρικού κουμπιού, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου».
 2. Πατήστε «Επείγον SOS».
 3. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Κράτημα του πλευρικού κουμπιού». 
  Οθόνη «Επείγον SOS» στο iPhone που εμφανίζει την Emily Parker ως επαφή έκτακτης ανάγκης.

Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, θα μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS», για να κάνετε μια κλήση.

Ρύθμιση άλλων λειτουργιών έκτακτης ανάγκης

Ημερομηνία δημοσίευσης: