Χρήση της λειτουργίας Επείγον SOS στο Apple Watch

Με τη λειτουργία Επείγον SOS, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ζητάτε βοήθεια και να ειδοποιείτε τις επαφές έκτακτης ανάγκης.

Δείτε πώς λειτουργεί

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση με τη λειτουργία Επείγον SOS, το Apple Watch καλεί αυτόματα τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους κοινοποιεί την τοποθεσία σας. Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε την υπηρεσία που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, στην ηπειρωτική Κίνα μπορείτε να επιλέξετε κλήση αστυνομίας, πυροσβεστικής ή ασθενοφόρου. Επίσης, αν έχετε Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular), το ρολόι σας μπορεί επίσης να καλεί τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν βρίσκεστε σε άλλες χώρες ή περιοχές.

Μόλις τερματιστεί μια κλήση έκτακτης ανάγκης, το Apple Watch θα ενημερώσει τις επαφές έκτακτης ανάγκης με ένα μήνυμα κειμένου, εκτός και αν επιλέξετε να το ακυρώσετε. Το Apple Watch θα στείλει σε αυτές τις επαφές την τρέχουσα τοποθεσία σας και, για ένα χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση της λειτουργίας Επείγον SOS, θα συνεχίσει να στέλνει ενημερώσεις στις επαφές έκτακτης ανάγκης όταν αλλάζει η τοποθεσία σας.* Μάθετε πώς να προσθέτετε επαφές έκτακτης ανάγκης

* Το ρολόι σας δεν στέλνει μήνυμα στις επαφές έκτακτης ανάγκης και δεν κοινοποιεί την τοποθεσία σας μέσω περιαγωγής σε άλλη χώρα ή περιοχή.

Κλήση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Επείγον SOS σε Apple Watch χωρίς δυνατότητα σύνδεσης σε κινητό δίκτυο, το iPhone σας πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Αν το iPhone σας δεν είναι αρκετά κοντά, το Apple Watch πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε γνωστό δίκτυο Wi-Fi και πρέπει να έχετε ρυθμίσει τις Κλήσεις μέσω Wi-Fi.

Για να κάνετε μια κλήση: 

 1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί του ρολογιού σας μέχρι να εμφανιστεί το ρυθμιστικό «Επείγον SOS».
  Ρυθμιστικό «Επείγον SOS» στο Apple Watch.
 2. Συνεχίστε να πατάτε το πλευρικό κουμπί. Περιμένετε μέχρι να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και να ακουστεί μια ειδοποίηση. Μπορείτε επίσης να σύρετε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS».
 3. Όταν λήξει η αντίστροφη μέτρηση, το ρολόι σας θα καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μετά τον τερματισμό της κλήσης, το Apple Watch στέλνει στις επαφές έκτακτης ανάγκης ένα μήνυμα κειμένου με την τρέχουσα τοποθεσία σας, εκτός και αν επιλέξετε να το ακυρώσετε. Αν οι Υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες, θα ενεργοποιηθούν προσωρινά. Αν αλλάξει η τοποθεσία σας, οι επαφές σας θα ενημερωθούν και εσείς θα λάβετε μια γνωστοποίηση περίπου μετά από 10 λεπτά. 

Διακοπή κοινοποίησης της τοποθεσίας σας

Όταν κοινοποιείτε την τοποθεσία σας, θα λαμβάνετε μια υπενθύμιση διακοπής κοινοποίησης κάθε τέσσερις ώρες για 24 ώρες. Για να διακόψετε τις ενημερώσεις, πατήστε «Διακοπή κοινοποίησης» στη γνωστοποίηση. 

Τερματισμός κλήσης

Αν ξεκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση κατά λάθος, απελευθερώστε το πλευρικό κουμπί.

Αν ξεκινήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης κατά λάθος, πιέστε σταθερά την οθόνη και έπειτα πατήστε «Τερματισμός κλήσης».

Επιλογή «Τερματισμός κλήσης» στο Apple Watch.

Προσθήκη επαφών έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε το εικονίδιο προφίλ .
 2. Κάτω από την επιλογή «Ιατρικά στοιχεία», πατήστε «Ιατρικό ID».
 3. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 4. Πατήστε το κουμπί προσθήκης επαφής έκτακτης ανάγκης .
 5. Πατήστε μια επαφή και προσθέστε τη σχέση σας με αυτήν. 
 6. Πατήστε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Δεν μπορείτε να ορίσετε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ως επαφές έκτακτης ανάγκης. 

Αφαίρεση επαφών έκτακτης ανάγκης

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και πατήστε το εικονίδιο προφίλ .
 2. Κάτω από την επιλογή «Ιατρικά στοιχεία», πατήστε «Ιατρικό ID».
 3. Πατήστε «Αλλαγές» και στη συνέχεια μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα «Επαφές έκτακτης ανάγκης».
 4. Πατήστε το κουμπί διαγραφής επαφής έκτακτης ανάγκης εικονίδιο πλην δίπλα σε μια επαφή και έπειτα πατήστε «Διαγραφή».
 5. Πατήστε «Τέλος», για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας. 

Απενεργοποίηση αυτόματης κλήσης

Αν θέλετε να μην γίνονται αυτόματα κλήσεις σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με το παρατεταμένο πάτημα του πλευρικού κουμπιού, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου».
 2. Πατήστε «Επείγον SOS».
 3. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Κράτημα του πλευρικού κουμπιού». 

Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, θα μπορείτε και πάλι να χρησιμοποιείτε το ρυθμιστικό «Επείγον SOS», για να κάνετε μια κλήση.

Διεθνείς κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Το Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) μπορεί να καλεί τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν βρίσκεστε σε άλλη χώρα ή περιοχή. Όταν ξεκινάτε μια κλήση μέσω της λειτουργίας Επείγον SOS ενώ βρίσκεστε εκτός συνόρων, το ρολόι σας συνδέεται με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά δεν στέλνει την τοποθεσία σας ή κάποιο μήνυμα κειμένου στις επαφές έκτακτης ανάγκης. Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, οι διεθνείς κλήσεις έκτακτης ανάγκης λειτουργούν ακόμα και αν δεν έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία κινητού δικτύου στο ρολόι. Μάθετε τις υποστηριζόμενες χώρες και περιοχές.

Όπως όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Επείγον SOS στη χώρα ή την περιοχή σας, το iPhone σας πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, αν το Apple Watch Series 5 που διαθέτετε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κινητού δικτύου.

Ρύθμιση άλλων λειτουργιών έκτακτης ανάγκης

Ημερομηνία δημοσίευσης: