Χρήση της Σήμανσης στο iPhone, στο iPad ή στο iPod touch

Με το iOS 12, υπάρχουν ακόμη περισσότερα εργαλεία της Σήμανσης που μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να επεξεργαστείτε στιγμιότυπα οθόνης και φωτογραφίες, να επιλέξετε διαφορετική αδιαφάνεια και πάχος γραμματοσειράς ή ακόμη και να προσθέσετε υπογραφή σε έγγραφο PDF.

Εφαρμογές και λειτουργίες που χρησιμοποιούν τη Σήμανση

Δείτε μερικές εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιείτε με τη Σήμανση, καθώς και βήματα για να ξεκινήσετε:

Mail

 1. Ανοίξτε το Mail και πατήστε  για να ξεκινήσετε ένα νέο email. Εναλλακτικά, απαντήστε σε ένα υπάρχον email.
 2. Πατήστε εντός του σώματος του email και, στη συνέχεια, πατήστε «Εισαγωγή φωτογραφίας ή βίντεο» ή «Προσθήκη συνημμένου». Ίσως χρειαστεί να πατήσετε  για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις επιλογές.
 3. Βρείτε τη φωτογραφία ή το αρχείο PDF που θέλετε να επισυνάψετε και να επεξεργαστείτε με τη Σήμανση και, στη συνέχεια, πατήστε «Επιλογή».
 4. Πατήστε το συνημμένο και, στη συνέχεια, πατήστε «Σήμανση» . Πατήστε το εικονίδιο συμβόλου συν για να προσθέσετε υπογραφή, κείμενο και πολλά άλλα.
 5. Πατήστε «Τέλος» και στείλτε το email σας.

Μηνύματα

 1. Ανοίξτε τα Μηνύματα και πατήστε  για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση. Εναλλακτικά, μεταβείτε σε μια υπάρχουσα συζήτηση.
 2. Πατήστε  και επιλέξτε μια φωτογραφία.
 3. Πατήστε τη φωτογραφία στο μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε «Σήμανση». Από εδώ, μπορείτε να προσθέσετε ένα σκίτσο στη φωτογραφία ή να πατήσετε το εικονίδιο συμβόλου συν για άλλες επιλογές της Σήμανσης.
 4. Πατήστε «Αποθήκευση» και μετά «Τέλος».
 5. Πατήστε το  για αποστολή.

Φωτογραφίες

 1. Μεταβείτε στις Φωτογραφίες και επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.
 2. Πατήστε «Επεξεργασία», πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε «Σήμανση» . Πατήστε το εικονίδιο συμβόλου συν για να προσθέσετε κείμενο, σχήματα και πολλά άλλα.
 3. Πατήστε «Τέλος» και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά «Τέλος».

Σχεδίαση με τη Σήμανση

Αφού επιλέξετε ένα εργαλείο της Σήμανσης, όπως το στιλό , η επισήμανση  ή το μολύβι , επιλέξτε ένα χρώμα και αρχίστε να σχεδιάζετε. Πατήστε το ίδιο εργαλείο ξανά για να αλλάξετε την αδιαφάνεια του χρώματος ή πατήστε ένα άλλο εργαλείο για να αλλάξετε το πάχος. Μπορείτε επίσης να πατήσετε  για να αλλάξετε τις σκιάσεις χρωμάτων.

Μετακίνηση σχεδίου

Αφού σχεδιάσετε κάτι, μπορείτε να το μετακινήσετε. Πατήστε το εργαλείο Λάσο , σχηματίστε έναν κύκλο γύρω από το σχέδιο που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, σύρετέ το στο σημείο που θέλετε.

Σβήσιμο ή αναίρεση σχεδίου

Για να επαναλάβετε ένα σχέδιο, πατήστε  και μετακινήστε πιέζοντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της περιοχής που θέλετε να σβήσετε. Μπορείτε επίσης να αναιρέσετε οποιαδήποτε ενέργεια σήμανσης χρησιμοποιώντας το εικονίδιο αναίρεσης. Αν αναιρέσετε κατά λάθος μια σήμανση, μπορείτε να κουνήσετε τη συσκευή σας και να πατήσετε «Επανάληψη».

Προσθήκη κειμένου, υπογραφής, μεγέθυνσης και σχημάτων

Πατήστε το εικονίδιο συμβόλου συν, για να επιλέξετε άλλα εργαλεία της Σήμανσης:

 

Πατήστε τον κύκλο για να επιλέξετε ένα διαφορετικό χρώμα κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο προσαρμογής κειμένου για να προσαρμόσετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος και τη στοίχιση.

 

Προσθέστε γρήγορα ή δημιουργήστε μια υπογραφή για ένα έγγραφο.

Σύρετε τον μεγεθυντικό φακό, χρησιμοποιήστε την μπλε κουκκίδα για να προσαρμόσετε το μέγεθος και την πράσινη κουκκίδα για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο μεγέθυνσης.

Πατήστε ένα σχήμα για να το προσθέσετε στο στιγμιότυπο οθόνης, στη φωτογραφία ή στο PDF σας. Σύρετε το σχήμα εκεί όπου το θέλετε και χρησιμοποιήστε τις μπλε κουκκίδες, για να προσαρμόσετε το μέγεθος και το σχήμα. Χρησιμοποιήστε τις πράσινες κουκκίδες, για να προσαρμόσετε την καμπύλη του βέλους και την εμφάνιση της φούσκας ομιλίας.

Πρόσθετες δυνατότητες με τη Σήμανση

Ημερομηνία δημοσίευσης: