Χρήση διαχειριζόμενου Apple ID με το iTunes U

Μάθετε για τις διαφορές ανάμεσα στη χρήση ενός προσωπικού Apple ID και ενός διαχειριζόμενου Apple ID με το iTunes U.

Όπως και με το προσωπικό σας Apple ID, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Διαχειριζόμενο Apple ID για να κάνετε τα εξής:

  • Σύνδεση σε μια προσωπική συσκευή 
  • Σύνδεση σε μια κοινόχρηστη συσκευή
  • Πρόσβαση σε υπηρεσίες της Apple, όπως το iCloud, το iTunes U και το Apple School Manager

Αντίθετα με τα προσωπικά σας Apple ID, ένα σχολείο ή μια περιφέρεια κατέχει και ελέγχει διαχειριζόμενα Apple ID. Ο οργανισμός μπορεί να επαναφέρει τα συνθηματικά, να περιορίζει τις αγορές και τις επικοινωνίες και να ρυθμίζει διαχείριση βάσει ρόλων.

Διαχειριζόμενα Apple ID και διαχειριζόμενα μαθήματα στο iTunes U

  • Όταν χρησιμοποιείτε ένα διαχειριζόμενο Apple ID για να δημιουργήσετε ένα μάθημα στο iTunes U, αυτό είναι ένα διαχειριζόμενο μάθημα. Το iTunes U σας συνδέει αυτόματα με τον οργανισμό που έχει καθοριστεί στο Apple School Manager.
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τον οργανισμό του μαθήματος που είναι συσχετισμένο με τον οργανισμό σας στο Apple School Manager.
  • Το διαχειριζόμενο Apple ID σας συνδέεται αυτόματα με τον οργανισμό σας στο Apple School Manager. Το iTunes U παρέχει απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο για υλικό μαθημάτων και υποστηρίζει περισσότερους από 50 εγγεγραμμένους μαθητές. 

Εγγραφή σε μαθήματα και κατάλογος μαθητών στο iTunes U

Ο καθηγητής που δημιουργεί ένα διαχειριζόμενο μάθημα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα διαχειριζόμενο Apple ID. Οι μαθητές που εγγράφονται πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν διαχειριζόμενα Apple ID. Ο καθηγητής και οι μαθητές πρέπει να ανήκουν στον ίδιο οργανισμό στο Apple School Manager.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα διαχειριζόμενο Apple ID για να δημιουργήσετε ένα μάθημα, μπορείτε να προσθέσετε όλους τους εγγεγραμμένους μαθητές αυτόματα στη διαχειριζόμενη τάξη. Αν οι πληροφορίες της τάξης έχουν εισαχθεί στο Apple School Manager, απλώς επιλέξτε «Χρήση Apple School Manager» και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λίστα της τάξης σας. Αν αλλάξουν οποιεσδήποτε πληροφορίες για την τάξη, όπως αν προστεθεί ένας μαθητής, το iTunes U ενημερώνει την εγγραφή του μαθήματός σας κατά τον συγχρονισμό του.

Αν επιλέξετε «Δημιουργία νέου μαθήματος», μπορείτε να εισαγάγετε χειροκίνητα πληροφορίες σχετικά με το μάθημα. Για να προσθέσετε μαθητές, εισαγάγετε τάξεις από το Apple School Manager ή επιτρέψτε στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν έναν κωδικό εγγραφής για να εγγραφούν χειροκίνητα.

Μετακίνηση μαθήματος στο διαχειριζόμενο Apple ID σας

Αφού χρησιμοποιήσετε ένα προσωπικό Apple ID για να δημιουργήσετε ένα μάθημα στο iTunes U, ο οργανισμός σας μπορεί να αλλάξει στο Apple School Manager και σε διαχειριζόμενα Apple ID. Αν συμβεί αυτό, στείλτε ένα αντίγραφο του μαθήματος στο διαχειριζόμενο Apple ID σας, για να το αλλάξετε σε διαχειριζόμενο μάθημα.

Το iTunes U δημιουργεί ένα στιγμιότυπο του πρωτότυπου μαθήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων πληροφοριών, των δημοσιεύσεων και των υλικών. Δεν πραγματοποιεί καμία αλλαγή. Αν έχουν εγγραφεί μαθητές στο πρωτότυπο μάθημα, το iTunes U τους αφαιρεί από το στιγμιότυπο του μαθήματος.

Συνεργάτες μαθημάτων

Αν χρησιμοποιείτε ένα προσωπικό Apple ID ως το κύριο Apple ID σας, μπορείτε να προσθέσετε τον εαυτό σας ως συνεργάτη για ένα διαχειριζόμενο μάθημα. Ένας μαθητής που έχει εγγραφεί σε ένα διαχειριζόμενο μάθημα δεν μπορεί να είναι συνεργάτης μαθήματος.

Ημερομηνία δημοσίευσης: