Προσθήκη συνδέσμων προς άλλα τμήματα στο έγγραφό σας στο Pages

Προσθέστε συνδέσμους προς κείμενο στο έγγραφο επεξεργασίας κειμένου σας ή προς μια άλλη σελίδα του εγγράφου διάταξης σελίδας σας.

Προσθήκη συνδέσμων προς άλλα τμήματα στο έγγραφό σας στο Pages σε iPhone και iPad

Μπορείτε να προσθέσετε συνδέσμους προς κείμενο στο έγγραφο επεξεργασίας κειμένου σας ή να προσθέσετε συνδέσμους προς μια άλλη σελίδα του εγγράφου διάταξης σελίδας σας από άλλο κείμενο, σχήματα, γραμμές, εικόνες, σχέδια και κινούμενα σχέδια.

Προσθήκη συνδέσμων σε έγγραφο επεξεργασίας κειμένου

Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, χρησιμοποιήστε σελιδοδείκτες για να προσθέσετε συνδέσμους από κείμενο ή ένα αντικείμενο προς άλλο κείμενο στο ίδιο έγγραφο.

 1. Επιλέξτε το κείμενο προς το οποίο θέλετε να γίνει η σύνδεση.
 2. Πατήστε «Σελιδοδείκτης» στο αναδυόμενο μενού. Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το δεξί βέλος  για να εμφανιστεί η επιλογή «Σελιδοδείκτης». Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Σελιδοδείκτης» ενώ προσπαθείτε να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη, το έγγραφο ενδέχεται να είναι έγγραφο διάταξης σελίδας.
 3. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο από το οποίο θέλετε να γίνει η σύνδεση.
 4. Πατήστε «Σύνδεσμος». Ίσως χρειαστεί να πατήσετε το δεξί βέλος  για να εμφανιστεί η επιλογή «Σύνδεσμος».
 5. Πατήστε «Σύνδεσμος προς» και επιλέξτε «Σελιδοδείκτης».
 6. Πατήστε «Σελιδοδείκτης» και επιλέξτε τον σελιδοδείκτη που μόλις δημιουργήσατε ή επιλέξτε έναν άλλο σελιδοδείκτη. Το Pages προτείνει σελιδοδείκτες με βάση τα στιλ παραγράφων που χρησιμοποιείτε στο έγγραφο. Μάθετε πώς να αλλάζετε αυτές τις υποδείξεις στιλ παραγράφων σε iPhone ή iPad.
 7. Για να κλείσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το έγγραφο. 

Αν θέλετε να δώσετε ένα ψευδώνυμο στον σελιδοδείκτη σας ή να τον αφαιρέσετε εντελώς, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε «Σελιδοδείκτες» και κατόπιν πατήστε «Επεξεργασία». Πατήστε έναν σελιδοδείκτη για να τον μετονομάσετε. Πατήστε το κουμπί «Διαγραφή»  και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή» για να αφαιρέσετε έναν σελιδοδείκτη. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε «Τέλος».

Προσθήκη συνδέσμων προς άλλη σελίδα σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας

Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, μπορείτε να προσθέστε συνδέσμους από κείμενο ή ένα αντικείμενο προς μια άλλη σελίδα του εγγράφου.

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε σύνδεσμο. 
 2. Πατήστε «Σύνδεσμος». Ίσως χρειάζεται να πατήσετε το δεξιό βέλος για να εμφανιστεί η επιλογή «Σύνδεσμος».
 3. Πατήστε «Σύνδεσμος προς» και επιλέξτε «Σελίδα».
 4. Πατήστε τη μικρογραφία σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό σελίδας με τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση.
 5. Για να κλείσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το έγγραφο. 


Προσθήκη συνδέσμων προς άλλα τμήματα στο έγγραφό σας στο Pages για Mac και στο Pages για iCloud

Μπορείτε να προσθέσετε συνδέσμους προς κείμενο στο έγγραφο επεξεργασίας κειμένου σας ή να προσθέσετε συνδέσμους προς μια άλλη σελίδα του εγγράφου διάταξης σελίδας σας από άλλο κείμενο, σχήματα, γραμμές, εικόνες, σχέδια και κινούμενα σχέδια.

Προσθήκη συνδέσμων προς κείμενο και αντικείμενα σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου

Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, χρησιμοποιήστε σελιδοδείκτες για να προσθέσετε συνδέσμους από κείμενο ή ένα αντικείμενο προς άλλο κείμενο στο ίδιο έγγραφο.

 1. Επιλέξτε το κείμενο προς το οποίο θέλετε να γίνει η σύνδεση.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  σε Mac ή στο κουμπί «Έγγραφο»  στο Pages για iCloud.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Σελιδοδείκτες». Αν δεν εμφανίζεται η καρτέλα «Σελιδοδείκτης», το έγγραφο ενδέχεται να είναι έγγραφο διάταξης σελίδας.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη σελιδοδείκτη». Ο σελιδοδείκτης εμφανίζεται στη λίστα «Σελιδοδείκτες».
 5. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο από το οποίο θέλετε να γίνει η σύνδεση.
 6. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο επιλεγμένο κείμενο. Επιλέξτε Προσθήκη συνδέσμου > Σελιδοδείκτης.
 7. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Σελιδοδείκτης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον σελιδοδείκτη όπου θέλετε να προστεθεί ο σύνδεσμος. Το Pages προτείνει επίσης σελιδοδείκτες με βάση τα στιλ παραγράφων που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο. Μπορείτε να αλλάξετε τα στιλ παραγράφων που προτείνει το Pages.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή «Μετάβαση σε σελιδοδείκτη». Το έγγραφο μεταβαίνει στη θέση του συνδεδεμένου σελιδοδείκτη.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τον σύνδεσμο σε κάθε σελιδοδείκτη στη λίστα «Σελιδοδείκτες». Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο όνομα του σελιδοδείκτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Μετάβαση στον σύνδεσμο».

Αν θέλετε να επεξεργαστείτε ή να αφαιρέσετε έναν σύνδεσμο, κάντε κλικ στον σύνδεσμο πατώντας το πλήκτρο Control και κατόπιν κάντε μια επιλογή.

Προσθήκη συνδέσμων προς άλλη σελίδα του εγγράφου διάταξης σελίδας

Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, μπορείτε να προσθέστε έναν σύνδεσμο από κείμενο ή ένα αντικείμενο στο έγγραφό σας προς μια άλλη σελίδα του εγγράφου.

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε σύνδεσμο. 
 2. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο επιλεγμένο κείμενο ή αντικείμενο. Επιλέξτε Προσθήκη συνδέσμου > Σελίδα.
 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Σελίδα» και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σελίδα με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση. 
 4. Πατήστε «Μετάβαση στη σελίδα». Το έγγραφο μεταβαίνει στη σελίδα.
Ημερομηνία δημοσίευσης: