Σύνδεση με άλλα τμήματα του εγγράφου στο Pages

Σύνδεση με κείμενο εντός του εγγράφου επεξεργασίας κειμένου σας χρησιμοποιώντας σελιδοδείκτες και σύνδεση με άλλες σελίδες του εγγράφου διάταξης σελίδας σε iPhone, iPad, iPod touch ή Mac.

Σύνδεση με άλλα τμήματα ενός εγγράφου στο Pages σε iPhone και iPad

Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σελιδοδείκτες για τη σύνδεση του κυρίως σώματος κειμένου ενός τμήματος εγγράφου με κείμενο που βρίσκεται σε άλλα τμήματα του εγγράφου. Δεν μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες σε κείμενο που βρίσκεται σε πλαίσια κειμένου και σχήματα.

Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση του κειμένου με άλλες σελίδες του εγγράφου.

Σύνδεση με άλλο τμήμα του εγγράφου επεξεργασίας κειμένου

Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Σελιδοδείκτης» ενώ προσπαθείτε να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη, το έγγραφο ενδέχεται να είναι έγγραφο διάταξης σελίδας.

 1. Επιλέξτε το κείμενο με το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση.
 2. Πατήστε «Σελιδοδείκτης» στο αναδυόμενο μενού. Ίσως χρειάζεται να πατήσετε το δεξιό βέλος  για να εμφανιστεί η επιλογή «Σελιδοδείκτης».
 3. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε σύνδεσμο.
 4. Πατήστε «Σύνδεσμος». Ίσως χρειάζεται να πατήσετε το δεξιό βέλος  για να εμφανιστεί η επιλογή «Σύνδεσμος».
 5. Πατήστε «Σύνδεσμος προς» και επιλέξτε «Σελιδοδείκτης».
 6. Πατήστε «Σελιδοδείκτης» και επιλέξτε τον σελιδοδείκτη που μόλις δημιουργήσατε ή επιλέξτε έναν άλλο σελιδοδείκτη. Το Pages προτείνει σελιδοδείκτες με βάση τα στιλ παραγράφων που χρησιμοποιείτε στο έγγραφο. Μάθετε πώς να αλλάζετε αυτές τις υποδείξεις στιλ παραγράφων σε iPhone και iPad.
 7. Για να κλείσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το έγγραφο. 

Αν θέλετε να δώσετε ένα ψευδώνυμο στον σελιδοδείκτη σας ή να τον αφαιρέσετε εντελώς, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» , πατήστε «Σελιδοδείκτες» και κατόπιν πατήστε «Επεξεργασία». Πατήστε έναν σελιδοδείκτη για να τον μετονομάσετε ή πατήστε το κουμπί «Διαγραφή»  για να αφαιρέσετε τον σελιδοδείκτη. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε «Τέλος».

Σύνδεση με άλλη σελίδα του εγγράφου διάταξης σελίδας

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε σύνδεσμο. 
 2. Πατήστε «Σύνδεσμος». Ίσως χρειάζεται να πατήσετε το δεξιό βέλος για να εμφανιστεί η επιλογή «Σύνδεσμος».
 3. Πατήστε «Σύνδεσμος προς» και επιλέξτε «Σελίδα».
 4. Πατήστε τη μικρογραφία σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό σελίδας με τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση.
 5. Για να κλείσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το έγγραφο. 


Σύνδεση με άλλα τμήματα ενός εγγράφου στο Pages για Mac

Σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σελιδοδείκτες για τη σύνδεση του κυρίως σώματος κειμένου ενός τμήματος εγγράφου με κείμενο που βρίσκεται σε άλλα τμήματα του εγγράφου. Δεν μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες σε κείμενο που βρίσκεται σε πλαίσια κειμένου και σχήματα.

Σε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση του κειμένου με άλλες σελίδες του εγγράφου.

Σύνδεση με άλλο τμήμα του εγγράφου επεξεργασίας κειμένου

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφο στο σημείο που θέλετε να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη. Εναλλακτικά, επιλέξτε το κείμενο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Έγγραφο»  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα «Σελιδοδείκτες». Αν η επιλογή «Σελιδοδείκτης» δεν εμφανίζεται, το έγγραφο ενδεχομένως να είναι έγγραφο διάταξης σελίδας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη σελιδοδείκτη». Ο σελιδοδείκτης εμφανίζεται στη λίστα «Σελιδοδείκτες».
 4. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε σύνδεσμο. 
 5. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο επιλεγμένο κείμενο. Επιλέξτε Προσθήκη συνδέσμου > Σελιδοδείκτης.
 6. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Σελιδοδείκτης» και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον σελιδοδείκτη όπου θέλετε να προστεθεί ο σύνδεσμος. Το Pages προτείνει επίσης σελιδοδείκτες με βάση τα στιλ παραγράφων που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο. Μπορείτε να αλλάξετε τα στιλ παραγράφων που προτείνει το Pages.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Μετάβαση σε σελιδοδείκτη». Το έγγραφο μεταβαίνει στη θέση του συνδεδεμένου σελιδοδείκτη.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τον σύνδεσμο σε κάθε σελιδοδείκτη στη λίστα «Σελιδοδείκτες». Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο όνομα του σελιδοδείκτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Μετάβαση στον σύνδεσμο».

Αν θέλετε να αφαιρέσετε έναν σύνδεσμο, κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο σύνδεσμο, επιλέξτε «Επεξεργασία συνδέσμου» και έπειτα πατήστε «Αφαίρεση».

Σύνδεση με άλλη σελίδα του εγγράφου διάταξης σελίδας

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε σύνδεσμο. 
 2. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο επιλεγμένο κείμενο. Επιλέξτε Προσθήκη συνδέσμου > Σελίδα.
 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Σελίδα» και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σελίδα με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση. 
 4. Πατήστε «Μετάβαση στη σελίδα». Το έγγραφο μεταβαίνει στη σελίδα.
Ημερομηνία δημοσίευσης: