Προετοιμασία για την αναβάθμιση στο Apple School Manager

Προετοιμάστε το σχολείο σας για την αναβάθμιση από τα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple στο Apple School Manager.

Τα σχολεία τα οποία χρησιμοποιούν επί του παρόντος τα Προγράμματα ανάπτυξης της Apple (Πρόγραμμα εγγραφής συσκευών ή Πρόγραμμα μαζικών αγορών) μπορούν να πραγματοποιήσουν αναβάθμιση στο Apple School Manager. 

Το Apple School Manager είναι μια υπηρεσία η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράζετε περιεχόμενο, να ρυθμίζετε αυτόματα την εγγραφή συσκευών στη λύση διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM) και να δημιουργείτε λογαριασμούς για τους μαθητές και το προσωπικό. Η πρόσβαση στο Apple School Manager γίνεται από το web και η υπηρεσία είναι σχεδιασμένη για υπεύθυνους τεχνολογίας, διαχειριστές IT, προσωπικό και εκπαιδευτές.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στο Apple School Manager.

Πρόσκληση αγοραστών του Προγράμματος VPP στο Apple School Manager

Το σχολείο σας ενδέχεται να έχει έναν ή περισσότερους ξεχωριστούς λογαριασμούς Προγραμμάτων μαζικών αγορών (VPP).Αν το σχολείο σας διαθέτει τέτοιους λογαριασμούς, μετά την αναβάθμιση σε Apple School Manager, θα πρέπει να τους προσκαλέσετε ξεχωριστά από τους χρήστες σας. Μάθετε πώς να προσκαλείτε αγοραστές του Προγράμματος VPP στο Apple School Manager.

Επιλογή τομέα για τα διαχειριζόμενα Apple ID

Όταν αναβαθμίσετε τον λογαριασμό Προγραμμάτων ανάπτυξης της Apple στο Apple School Manager, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον ιστότοπο του σχολείου σας. Το Apple School Manager θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο του σχολείου που θα πληκτρολογήσετε ως βάση για τον προεπιλεγμένο τομέα των διαχειριζόμενων Apple ID. Για παράδειγμα, αν ο ιστότοπός σας είναι www.myschool.edu, τα διαχειριζόμενα Apple ID σας θα φαίνονται ως εξής: student@appleid.myschool.edu.

Αν ο τομέας του ιστότοπού σας είναι διαφορετικός από τον τομέα του email, ίσως αντ' αυτού προτιμάτε να πληκτρολογήσετε τον τομέα του email.Ο διαχειριστής του Apple School Manager μπορεί να αλλάξει τον προεπιλεγμένο τομέα μετά την αναβάθμιση.

Όταν είστε έτοιμοι, μάθετε πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα στο Apple School Manager.

Μάθετε περισσότερα

  • Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το Apple School Manager.
Ημερομηνία δημοσίευσης: