Περιαγωγή σε ασύρματα δίκτυα για επιχειρήσεις στο macOS

Μάθετε πώς το macOS υποστηρίζει την περιαγωγή μεταξύ σημείων πρόσβασης σε ένα ασύρματο δίκτυο.

Αν είστε διαχειριστής συστημάτων, μέσω της περιαγωγής στο macOS το Mac σας μπορεί να παραμένει συνδεδεμένο καθώς μετακινείται σε διαφορετικές θέσεις στο δίκτυο του γραφείου σας.


Όριο ενεργοποίησης

Το όριο ενεργοποίησης είναι το ελάχιστο επίπεδο σήματος που απαιτεί μια συσκευή-πελάτης για να διατηρήσει την τρέχουσα σύνδεση.  

Οι συσκευές-πελάτες macOS παρακολουθούν και διατηρούν την τρέχουσα σύνδεση του BSSID μέχρι το RSSI να υπερβεί το όριο των -75 dBm. Αφού το RSSI υπερβεί αυτό το όριο, το macOS πραγματοποιεί σάρωση για να εντοπίσει υποψήφια BSSID περιαγωγής για το τρέχον ESSID.

Αναλογιστείτε αυτό το όριο λαμβάνοντας υπόψη την αλληλοκάλυψη των σημάτων μεταξύ των ασύρματων δικτύων σας. Το macOS διατηρεί μια σύνδεση μέχρι το όριο των -75 dBm, αλλά τα δίκτυα 5 GHz έχουν σχεδιαστεί με αλληλοκάλυψη -67 dBm. Αυτές οι συσκευές-πελάτες θα παραμένουν συνδεδεμένες στο τρέχον BSSID περισσότερο από όσο ίσως θα αναμένατε.

Επίσης, αναλογιστείτε πώς μετριέται η αλληλοκάλυψη των δικτύων. Οι κεραίες στους υπολογιστές διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο και αντιλαμβάνονται διαφορετικά όρια δικτύων από ό,τι μπορεί να αναμένεται. Είναι πάντα προτιμότερο να χρησιμοποιείτε τη συσκευή προορισμού όταν μετράτε την αλληλοκάλυψη δικτύων.


Κριτήρια επιλογής για ζώνη, δίκτυο και υποψηφίους περιαγωγής

Το macOS επιλέγει πάντα από προεπιλογή τη ζώνη 5 GHz αντί της ζώνης 2,4 GHz. Αυτό συμβαίνει εφόσον το RSSI για ένα δίκτυο 5 GHz είναι τουλάχιστον -68 dBm και το φορτίο στο δίκτυο δεν είναι υπερβολικό.

Το macOS λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που κοινοποιούνται από τα δίκτυα σχετικά με τη χρήση καναλιών και την ποσότητα των συσχετισμένων συσκευών-πελατών. Το macOS χρησιμοποιεί αυτές τις λεπτομέρειες μαζί με μετρήσεις ισχύος σήματος (RSSI) για να βαθμολογεί τα υποψήφια δίκτυα. Τα δίκτυα με υψηλότερη βαθμολογία προσφέρουν καλύτερη εμπειρία Wi-Fi.

Αν πολλά SSID 5 GHz λάβουν την ίδια βαθμολογία, το macOS επιλέγει ένα δίκτυο με βάση αυτά τα κριτήρια:

  • Το 802.11ax υπερισχύει του 802.11ac.
  • Το 802.11ac υπερισχύει του 802.11n ή του 802.11a.
  • Το 802.11n υπερισχύει του 802.11a.
  • Το εύρος καναλιού 80 MHz υπερισχύει εκείνου των 40 MHz ή των 20 MHz.
  • Το εύρος καναλιού 40 MHz υπερισχύει εκείνου των 20 MHz.

Το macOS Monterey υποστηρίζει 802.11k σε υπολογιστές Mac με Apple Silicon.

Οι προηγούμενες εκδόσεις του macOS δεν υποστηρίζουν 802.11k, αλλά διαλειτουργούν με SSID που έχουν ενεργοποιημένο το 802.11k.

Το macOS επιλέγει ένα BSSID προορισμού, του οποίου το αναφερόμενο RSSI είναι 12 dB ή μεγαλύτερο από το RSSI του τρέχοντος BSSID. Αυτό ισχύει ακόμη και αν η συσκευή-πελάτης macOS είναι σε αδράνεια ή μεταδίδει / λαμβάνει δεδομένα.


Απόδοση περιαγωγής

Η απόδοση περιαγωγής περιγράφει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται μια συσκευή-πελάτης για τον επιτυχημένο έλεγχο ταυτότητας σε ένα νέο BSSID.

Η εύρεση ενός έγκυρου δικτύου και σημείου πρόσβασης (AP) είναι μόνο ένα μέρος της διαδικασίας. Η συσκευή-πελάτης πρέπει να ολοκληρώσει γρήγορα και χωρίς διακοπή τη διαδικασία περιαγωγής, ώστε ο χρήστης να μην αντιμετωπίσει διακοπή λειτουργίας. Η περιαγωγή περιλαμβάνει τον έλεγχο ταυτότητας της συσκευής-πελάτη με το νέο BSSID και την κατάργηση του ελέγχου ταυτότητας από το τρέχον BSSID. Ο τρόπος διατήρησης της ασφάλειας και ο τρόπος ελέγχου ταυτότητας καθορίζουν πόσο γρήγορα μπορεί να συμβεί αυτό. 

Κατ' αρχάς, ο έλεγχος ταυτότητας βάσει 802.1X απαιτεί από τη συσκευή-πελάτη να ολοκληρώσει το σύνολο της διαδικασίας ανταλλαγής κλειδιών EAP. Στη συνέχεια, μπορεί να καταργήσει τον έλεγχο ταυτότητας από το τρέχον BSSID. Ανάλογα με την υποδομή ελέγχου ταυτότητας του περιβάλλοντος, αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά δευτερόλεπτα. Οι τελικοί χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακοπή της υπηρεσίας με τη μορφή ενός κενού στην επικοινωνία.

Το macOS υποστηρίζει στατική προσωρινή αποθήκευση PMKID (Pairwise Master Key Identifier) για σκοπούς βελτιστοποίησης της περιαγωγής μεταξύ των BSSID στο ίδιο ESSID. Το macOS δεν υποστηρίζει Γρήγορη μετάβαση BSS, γνωστή και ως 802.11r. Δεν χρειάζεται να αναπτύξετε επιπρόσθετα SSID για υποστήριξη του macOS, επειδή το macOS διαλειτουργεί με το 802.11r.

Το macOS Monterey υποστηρίζει 802.11r και 802.11v σε υπολογιστές Mac με Apple Silicon.

Το macOS υποστηρίζει στατική προσωρινή αποθήκευση PMKID (Pairwise Master Key Identifier) για σκοπούς βελτιστοποίησης της περιαγωγής μεταξύ των BSSID στο ίδιο ESSID. Οι προηγούμενες εκδόσεις του macOS δεν υποστηρίζουν τη Γρήγορη μετάβαση BSS, γνωστή και ως 802.11r. Οι προηγούμενες εκδόσεις του macOS διαλειτουργούν με το 802.11r, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αναπτυχθούν πρόσθετα SSID.


Μέτρηση RSSI συσκευής-πελάτη

Το macOS προσφέρει μερικά ενσωματωμένα εργαλεία που πραγματοποιούν σάρωση για μέτρηση του RSSI.

Για να βρείτε το RSSI για το συσχετισμένο δίκτυο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Option ενώ κάνετε κλικ στο μενού Wi-Fi .

Μενού επιλογών γραμμής μενού Wi-Fi στο macOS

Για να βρείτε το RSSI για δίκτυα στο περιβάλλον της συσκευής-πελάτη, χρησιμοποιήστε τα Διαγνωστικά ασύρματης δικτύωσης. Για να ανοίξετε τα Διαγνωστικά ασύρματης δικτύωσης, κάντε κλικ στο μενού Wi-Fi  κρατώντας πατημένο το κουμπί Option και κατόπιν επιλέξτε «Άνοιγμα των Διαγνωστικών ασύρματης δικτύωσης». Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Παράθυρο > Σάρωση για να εντοπίσετε όλα τα κοντινά ασύρματα δίκτυα και να μετρήσετε το RSSI τους.

Παράθυρο αποτελεσμάτων σάρωσης Διαγνωστικών ασύρματης δικτύωσης

Ημερομηνία δημοσίευσης: