Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop

Μάθετε για τις δυνατότητες και τις αλλαγές που περιλαμβάνονται σε κάθε ενημέρωση, στο Apple Remote Desktop και στον Πελάτη Apple Remote Desktop.

Με το Apple Remote Desktop μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλούς υπολογιστές Mac στο δίκτυό σας. Οι υπολογιστές Mac που διαχειρίζεται το Apple Remote Desktop λαμβάνουν ενημερώσεις στο λογισμικό Πελάτη Apple Remote Desktop μαζί με ενημερώσεις για το macOS.

Για το Apple Remote Desktop απαιτείται macOS Big Sur 11 ή νεότερη έκδοση.

Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop 3.9.5

 • Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις

Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop 3.9.4

 • Υποστήριξη για macOS Big Sur
 • Υποστήριξη για υπολογιστές Mac με Apple Silicon
 • Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης

Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop 3.9.3

 • Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης
 • Υποστήριξη για Σκούρα εμφάνιση

Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop 3.9

Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα του Apple Remote Desktop και περιλαμβάνει τις παρακάτω συγκεκριμένες αλλαγές:

 • Είναι δυνατή η εξαγωγή λιστών υπολογιστών, μαζί με διαπιστευτήρια, σε κρυπτογραφημένη αρχειοθήκη, καθώς και η επαναφορά σε άλλα προγράμματα προβολής.
 • Βελτιωμένη ασφάλεια, με μια προαιρετική επιλογή συμβατότητας για την υποστήριξη παλαιότερων πελατών στην καρτέλα «Ασφάλεια» του πίνακα «Προτιμήσεις».
 • Διατίθενται δρομείς βοήθειας μέσω ενός προσαρμοσμένου στοιχείου της γραμμής εργαλείων.
 • Υποστήριξη για το Touch Bar.
 • Τώρα οι διαχειριστές μπορούν να συνδεθούν σε Mac που εκτελούν παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού Πελάτη Apple Remote Desktop χωρίς να χρειάζεται να βεβαιωθούν ότι η επιλογή «Προτιμήσεις > Ασφάλεια > "Να επιτρέπεται η επικοινωνία με παλαιότερους πελάτες (λιγότερο ασφαλές)"» (Preferences Security "Allow communications with older clients (less secure)") είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή διαχειριστή. Πρέπει να εκτελείτε Πελάτη Apple Remote Desktop 3.9.2 ή νεότερη έκδοση στο Mac που εκτελεί Apple Remote Desktop.

Τι νέο υπάρχει στον Πελάτη Apple Remote Desktop 3.9.3

Ο Πελάτης Apple Remote Desktop 3.9.3 είναι μια ενημέρωση για οποιοδήποτε Mac που προβάλλεται ή ελέγχεται από την εφαρμογή Remote Desktop. Διατίθεται ως αυτόματη ενημέρωση λογισμικού για τις παρακάτω εκδόσεις των εξής λειτουργικών συστημάτων:

 • macOS Sierra 10.12.2 ή νεότερη έκδοση
 • OS X El Capitan 10.11.6
 • OS X Yosemite 10.10.5

Αυτή η ενημέρωση προτείνεται για όλους τους χρήστες του Apple Remote Desktop. Αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με τη συμβατότητα, την αξιοπιστία και τη χρηστικότητα. 

Πληροφορίες για τον Πελάτη Apple Remote Desktop 3.9.2

Αυτή η ενημέρωση αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την αξιοπιστία, τη χρηστικότητα και τη συμβατότητα και περιλαμβάνει την παρακάτω συγκεκριμένη αλλαγή:

 • Κατά τον έλεγχο Mac πελάτη, μπορείτε πλέον να εκτελέσετε έλεγχο ταυτότητας με το πλήρες όνομα κάποιου χρήστη αντί μόνο με το σύντομο όνομα.
Ημερομηνία δημοσίευσης: