Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο ATLAS

Ενημερωθείτε για το σύστημα Apple Technical Learning Administration System (ATLAS).

Τι είναι το ATLAS;

Το ATLAS (Apple Technical Learning Administration System – Σύστημα διαχείρισης τεχνικής εκμάθησης της Apple) είναι ο ιστότοπος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και άλλων πόρων εκμάθησης για την παροχή σέρβις AppleCare. Χρησιμοποιήστε το ATLAS, για να προετοιμαστείτε για τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται στην παροχή σέρβις σε προϊόντα της Apple.

Πώς θα αποκτήσω πρόσβαση στο ATLAS;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ATLAS, πρέπει να έχετε έναν ενεργό λογαριασμό Global Service Exchange (GSX). Οι λογαριασμοί GSX περιορίζονται σε τεχνικούς που εργάζονται σε εξουσιοδοτημένες τοποθεσίες σέρβις της Apple. Αν μόλις λάβατε έναν λογαριασμό GSX, περιμένετε 24 ώρες και κατόπιν μεταβείτε στον ιστότοπο του ATLAS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: