Αν δεν μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή «Φωτογραφίες»

Αν δεν μπορείτε να βρείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στην εφαρμογή «Φωτογραφίες», δοκιμάστε αυτά τα βήματα για να βρείτε το περιεχόμενο που λείπει.

Τέσσερις επιλεγμένες φωτογραφίες στην εφαρμογή «Φωτογραφίες»

Ελέγξτε τον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές»

Αν διαγράψατε κατά λάθος τη φωτογραφία ή το βίντεό σας, πηγαίνει στον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές». Μεταβείτε στις Φωτογραφίες > Άλμπουμ, και πατήστε «Πρόσφατες διαγραφές» στην ενότητα «Βοηθήματα». Αν βρείτε εκεί τη φωτογραφία ή το βίντεο που λείπει, μπορείτε να την επαναφέρετε στο άλμπουμ «Πρόσφατα». Όπως παρακάτω: 

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε «Ανάκτηση». 
 2. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να ανακτήσετε τη φωτογραφία.

Για να ανακτήσετε πολλές φωτογραφίες:

 1. Πατήστε «Επιλογή».
 2. Πατήστε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε «Ανάκτηση».
 3. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να ανακτήσετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.

Στο Mac:

 1. Κάντε κλικ στη φωτογραφία ή στο βίντεο.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ανάκτηση».

Τα περιεχόμενα του φακέλου «Πρόσφατες διαγραφές» παραμένουν σε αυτόν για 30 ημέρες. Μετά από 30 ημέρες, διαγράφονται μόνιμα και δεν μπορείτε να τα ανακτήσετε.


Η λειτουργία «Φωτογραφίες iCloud» ενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις

Βεβαιωθείτε ότι οι Φωτογραφίες iCloud είναι ενεργοποιημένες

Οι Φωτογραφίες iCloud αποθηκεύουν με ασφάλεια όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας στο iCloud, ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο από όλες τις συσκευές σας. Αν τραβήξατε μια φωτογραφία με το iPhone, αλλά δεν τη βλέπετε στις υπόλοιπες συσκευές σας, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > [το όνομά σας] και στη συνέχεια πατήστε «iCloud».
 2. Πατήστε «Φωτογραφίες».
 3. Ενεργοποίηση των Φωτογραφιών iCloud.

Στο Mac:

 1. Μεταβείτε στις Φωτογραφίες > Προτιμήσεις. 
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα iCloud.
 3. Επιλέξτε «Φωτογραφίες iCloud».

Αφού ενεργοποιήσετε τις Φωτογραφίες iCloud, ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi και να περιμένετε λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να βρείτε τις φωτογραφίες σας ξανά.


Apple ID για τον John Appleseed

Συνδεθείτε με το ίδιο Apple ID

Αν θέλετε να ενημερώνονται διαρκώς οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας σε όλες τις συσκευές σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο iCloud με το ίδιο Apple ID σε όλες τις συσκευές.

Μπορείτε να δείτε ποιο Apple ID χρησιμοποιεί η συσκευή σας στις Ρυθμίσεις ή στις Προτιμήσεις συστήματος. Θα δείτε το όνομα και τη διεύθυνση email σας. Η διεύθυνση email είναι το Apple ID σας.


Η ρύθμιση «Επανεμφάνιση» επιλεγμένη

Επανεμφάνιση των φωτογραφιών σας

Αν αποκρύψετε φωτογραφίες και βίντεο, θα βλέπετε αυτό το περιεχόμενο μόνο στο άλμπουμ «Κρυμμένα», οπότε μπορεί να φαίνεται σαν να λείπουν. Μπορείτε, όμως, να επανεμφανίσετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας όποτε θέλετε. Με το iOS 14, μπορείτε να αποκρύψετε το άλμπουμ «Κρυμμένα», ώστε να μην εμφανίζεται πουθενά στην εφαρμογή «Φωτογραφίες». Έτσι, αν δεν μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες ή βίντεο, βεβαιωθείτε ότι το άλμπουμ «Κρυμμένα» είναι ενεργοποιημένο, ώστε να μπορείτε να το βλέπετε.

Για να επανεμφανίσετε φωτογραφίες ή βίντεο σε iPhone, iPad ή iPod touch:

 1. Ανοίξτε τις Φωτογραφίες και μεταβείτε στην καρτέλα «Άλμπουμ».
 2. Πατήστε «Κρυμμένα» στην ενότητα «Βοηθήματα».
 3. Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να επανεμφανίσετε.
 4. Πατήστε το κουμπί «Κοινή χρήση» και μετά «Επανεμφάνιση».

Για να επανεμφανίσετε φωτογραφίες ή βίντεο σε Mac:

 1. Ανοίξτε τις Φωτογραφίες και στη γραμμή μενού κάντε κλικ στην «Προβολή» και μετά επιλέξτε «Εμφάνιση του άλμπουμ κρυμμένων φωτογραφιών».
 2. Στην πλαϊνή στήλη, επιλέξτε «Κρυμμένα».
 3. Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να επανεμφανίσετε.
 4. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στη φωτογραφία και κατόπιν επιλέξτε «Επανεμφάνιση φωτογραφίας». Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Εικόνα > Επανεμφάνιση φωτογραφίας από τη γραμμή μενού ή να πατήσετε τα πλήκτρα Command και L.

Αν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud, οι φωτογραφίες που θα αποκρύψετε σε μια συσκευή θα αποκρυφτούν και στις υπόλοιπες συσκευές.


Μάθετε περισσότερα

 • Αν οργανώσετε φωτογραφίες ή βίντεο σε άλμπουμ και μετά τα διαγράψετε από τις Φωτογραφίες, το περιεχόμενο θα διαγραφεί από παντού, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ σας.
 • Αν χρειάζεστε βοήθεια με τις Φωτογραφίες iCloud ή με τη διαχείριση των φωτογραφιών σας, μάθετε τι πρέπει να κάνετε.
 • Αν χρησιμοποιείτε τη Ροή φωτό μου αντί για τις Φωτογραφίες iCloud, μπορεί να μην βρίσκετε τις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Ροή φωτό μου.
Ημερομηνία δημοσίευσης: