Διαγραφή φωτογραφιών σε iPhone ή iPad

Μπορείτε να διαγράψετε μία φωτογραφία ή ένα βίντεο ή να διαγράψετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε περιεχόμενο που διαγράψατε κατά λάθος.

Πριν από τη διαγραφή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο των φωτογραφιών και των βίντεο που θέλετε να διατηρήσετε. Όταν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud και διαγράφετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από μία συσκευή, το στοιχείο αυτό διαγράφεται από όλες τις άλλες συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID. Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο στις Φωτογραφίες iCloud.

Για να δείτε πόσος χώρος αποθήκευσης απομένει στη συσκευή σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος στο [Συσκευή]. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση του χώρου αποθήκευσης φωτογραφιών της συσκευής σας.


Διαγραφή φωτογραφιών ή βίντεο

Όταν διαγράφετε φωτογραφίες και βίντεο, αυτά τα στοιχεία μετακινούνται στο άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές» για 30 ημέρες. Μετά από 30 ημέρες, οι φωτογραφίες και τα βίντεο διαγράφονται οριστικά.

Αν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud και διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο από κάποια συσκευή, οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα διαγραφούν στις άλλες συσκευές σας.

Αν προσθέσετε φωτογραφίες στο iPhone ή το iPad σας συνδέοντας τη συσκευή σας στον υπολογιστή σας, δεν μπορείτε να τις διαγράψετε απευθείας από τη συσκευή σας στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Αν το κουμπί «Κάδος» είναι γκρι κατά την προσπάθεια διαγραφής μιας φωτογραφίας από το iPhone ή το iPad σας, ίσως πρέπει να διακόψετε τον συγχρονισμό των φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας. Μάθετε πώς μπορείτε να διακόψετε τον συγχρονισμό φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας.

Πώς να διαγράψετε μια μεμονωμένη φωτογραφία

iPhone στο οποίο εμφανίζεται η επιλογή «Διαγραφή φωτογραφίας»

 1. Ανοίξτε τις Φωτογραφίες.
 2. Στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη», πατήστε «Όλες οι φωτογραφίες» και επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε το κουμπί «Κάδος» και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή φωτογραφίας».
   

Πώς να διαγράψετε πολλές φωτογραφίες

iPhone στο οποίο εμφανίζονται πολλές φωτογραφίες που έχουν επιλεχθεί στην εφαρμογή Φωτογραφίες

 1. Ανοίξτε τις Φωτογραφίες.
 2. Στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη», πατήστε «Όλες οι φωτογραφίες» και κατόπιν πατήστε «Επιλογή».
 3. Πατήστε πολλές φωτογραφίες ή σύρετε το δάκτυλό σας σε πολλές φωτογραφίες για να επιλέξετε περισσότερες από μία.
 4. Πατήστε το κουμπί «Κάδος» και κατόπιν επιβεβαιώστε τη διαγραφή των στοιχείων.
   

Στο iOS 16.1, το iPadOS 16.1 και νεότερη έκδοση, μπορείτε να ξεκινήσετε μια Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud και να προσκαλέσετε έως πέντε επαφές. Οποιοσδήποτε μπορεί να διαγράφει, να προσθέτει ή να επεξεργάζεται περιεχόμενο στην Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη. Αν κάποιος άλλος διαγράψει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από την Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη, δεν θα εμφανίζεται πλέον ούτε για εσάς. Μόνο το άτομο που πρόσθεσε τη φωτογραφία ή το βίντεο στην Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη μπορεί να διαγράψει οριστικά ή να ανακτήσει αυτό το στοιχείο από τον φάκελο «Πρόσφατες διαγραφές». Έχετε περιθώριο 30 ημέρες για να ανακτήσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο από το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές».

Διαγραφή διπλότυπων φωτογραφιών και βίντεο

 1. Στην εφαρμογή Φωτογραφίες, πατήστε «Άλμπουμ».
 2. Πατήστε το άλμπουμ «Διπλότυπα» στην ενότητα «Βοηθήματα».
 3. Πατήστε «Συγχώνευση» για να συνδυάσετε τα διπλότυπα.
 4. Πατήστε «Συγχώνευση [αριθμός] στοιχείων» για επιβεβαίωση.

Όταν συγχωνεύετε διπλότυπες φωτογραφίες, το τηλέφωνό σας συνδυάζει την υψηλότερη ποιότητα εικόνας και σχετικά δεδομένα για να διατηρήσει μία φωτογραφία στη βιβλιοθήκη σας. Οι άλλες διπλότυπες φωτογραφίες μετακινούνται στο άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές».

Το άλμπουμ «Διπλότυπα» είναι διαθέσιμο στο iOS 16, το iPadOS 16.1 και νεότερη έκδοση. Η διαδικασία ανίχνευσης διπλότυπων πραγματοποιείται αυτόματα και μπορεί να διαρκέσει κάποια ώρα.


Επαναφορά διαγραμμένων φωτογραφιών ή βίντεο

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και πατήστε την καρτέλα «Άλμπουμ».
 2. Πατήστε το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές» στην ενότητα «Βοηθήματα».
 3. Στο iOS 16, το iPadOS 16.1 ή νεότερη έκδοση, χρησιμοποιήστε το Face ID ή το Touch ID για να ξεκλειδώσετε το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές».
 4. Πατήστε «Επιλογή».
 5. Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να διατηρήσετε και πατήστε «Ανάκτηση». Αν θέλετε να ανακτήσετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο στο άλμπουμ, πατήστε «Ανάκτηση όλων».
 6. Πατήστε «Ανάκτηση φωτογραφίας» για επιβεβαίωση.

Αν διαγράψετε κατά λάθος φωτογραφίες ή βίντεο, έχετε 30 ημέρες για να τα ανακτήσετε από το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές». Όταν ανακτάτε φωτογραφίες και βίντεο, αυτά τα στοιχεία επιστρέφουν στη Βιβλιοθήκη σας.

Μάθετε τι να κάνετε αν σας λείπει κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο

Ξεκλείδωμα του άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές» από προεπιλογή

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε «Φωτογραφίες».
 3. Απενεργοποιήστε την επιλογή «Χρήση Face ID».

Στο iOS 16, το iPadOS 16 ή νεότερη έκδοση, απαιτείται Face ID ή Touch ID για να είναι δυνατή η προβολή των άλμπουμ «Κρυμμένα» και «Πρόσφατες διαγραφές» από προεπιλογή. Αν απενεργοποιήσετε την επιλογή «Χρήση Face ID», το άλμπουμ «Κρυμμένα» θα ξεκλειδωθεί επίσης από προεπιλογή. Μάθετε πώς μπορείτε να αποκρύψετε τις φωτογραφίες σας.

Οριστική διαγραφή φωτογραφιών

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και πατήστε την καρτέλα «Άλμπουμ».
 2. Πατήστε το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές».
 3. Στο iOS 16, το iPadOS 16.1 ή νεότερη έκδοση, χρησιμοποιήστε το Face ID ή το Touch ID για να ξεκλειδώσετε το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές».
 4. Πατήστε «Επιλογή».
 5. Επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε και πατήστε «Διαγραφή». Αν θέλετε να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεο στο άλμπουμ, πατήστε «Διαγραφή όλων».
 6. Πατήστε «Διαγραφή φωτογραφίας» για επιβεβαίωση.

Αν διαγράψετε μια φωτογραφία από αυτό το άλμπουμ, δεν θα μπορείτε πλέον να την ανακτήσετε.

Ημερομηνία δημοσίευσης: