Διαγραφή φωτογραφιών από iPhone, iPad και iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο που δεν θέλετε ή να τις ανακτήσετε αν τις διαγράψετε κατά λάθος. 

Πριν από τη διαγραφή

Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε να κρατήσετε. Όταν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud και διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο σε μια συσκευή, θα διαγραφεί σε όλες τις άλλες συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID. Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο στις Φωτογραφίες iCloud

Για να δείτε πόσος χώρος αποθήκευσης απομένει στη συσκευή σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος στο [συσκευή]. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση του χώρου αποθήκευσης φωτογραφιών της συσκευής σας.


Διαγραφή φωτογραφιών ή βίντεο

Όταν διαγράφετε φωτογραφίες και βίντεο, πηγαίνουν για 30 ημέρες στο άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές». Μετά από 30 ημέρες, οι φωτογραφίες και τα βίντεο διαγράφονται οριστικά.

Αν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud και διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο από κάποια συσκευή, οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα διαγραφούν στις άλλες συσκευές σας.

Αν προσθέσετε φωτογραφίες στο iPhone, στο iPad ή στο iPod touch συνδέοντας τη συσκευή στον υπολογιστή σας, δεν θα μπορείτε να τις διαγράψετε απευθείας από τη συσκευή στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Αν εμφανίζεται το γκρι κουμπί «Κάδος»  όταν προσπαθείτε να διαγράψετε μια φωτογραφία από το iPhone, το iPad ή το iPod touch, ίσως πρέπει να διακόψετε τον συγχρονισμό φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας. Μάθετε πώς μπορείτε να διακόψετε τον συγχρονισμό φωτογραφιών από τον υπολογιστή σας.

Διαγραφή μίας φωτογραφίας

Επιλογή «Διαγραφή φωτογραφίας» που εμφανίζεται αφού πατήσετε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να διαγράψετε

 1. Ανοίξτε τις Φωτογραφίες.
 2. Πατήστε «Όλες οι φωτό» και επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε το κουμπί «Κάδος» , και κατόπιν πατήστε «Διαγραφή φωτογραφίας».
   

Διαγραφή πολλών φωτογραφιών

Επιλογή πολλών φωτογραφιών στην εφαρμογή Φωτογραφίες

 1. Ανοίξτε τις Φωτογραφίες, πατήστε «Όλες οι φωτό» και μετά πατήστε «Επιλογή».
 2. Πατήστε πολλές φωτογραφίες ή σύρετε το δάκτυλό σας σε πολλές φωτογραφίες για να επιλέξετε περισσότερες από μία.
 3. Πατήστε το κουμπί «Κάδος»  και κατόπιν επιβεβαιώστε τη διαγραφή των στοιχείων.
   


Επαναφορά διαγραμμένων φωτογραφιών ή βίντεο

Αν διαγράψετε κατά λάθος φωτογραφίες ή βίντεο, έχετε 30 ημέρες για να τα ανακτήσετε από το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές». Οι φωτογραφίες και τα βίντεο μετά την ανάκτησή τους επιστρέφουν στο άλμπουμ «Όλες οι φωτό». Δείτε πώς μπορείτε να ανακτήσετε φωτογραφίες ή βίντεο που διαγράφηκαν:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και πατήστε την καρτέλα «Άλμπουμ».
 2. Πατήστε το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές» και μετά πατήστε «Επιλογή».
 3. Πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να κρατήσετε ή πατήστε «Ανάκτηση όλων».
 4. Πατήστε ξανά «Ανάκτηση» για επιβεβαίωση.

Αν σας λείπει κάποια φωτογραφία ή βίντεο, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτά τα βήματα για να τα βρείτε.


Οριστική διαγραφή φωτογραφιών

Αν θέλετε να διαγράψετε οριστικά τις φωτογραφίες ή τα βίντεο, μπορείτε να τα καταργήσετε από το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές». Όταν διαγράψετε μια φωτογραφία από αυτό το άλμπουμ, δεν θα μπορείτε πλέον να την ανακτήσετε. Δείτε πώς μπορείτε να διαγράψετε οριστικά τις φωτογραφίες: 

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και πατήστε την καρτέλα «Άλμπουμ».
 2. Πατήστε το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές» και μετά πατήστε «Επιλογή».
 3. Πατήστε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να διαγράψετε ή πατήστε «Διαγραφή όλων».
 4. Πατήστε ξανά «Διαγραφή» για επιβεβαίωση.
Ημερομηνία δημοσίευσης: