Διαγραφή φωτογραφιών από iPhone, iPad και iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που δεν θέλετε και μάθετε πώς μπορείτε να επαναφέρετε τις φωτογραφίες σας αν τις διαγράψετε κατά λάθος. 

Απελευθέρωση χώρου στη συσκευή σας

Προτού διαγράψετε οτιδήποτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα των φωτογραφιών και των βίντεο που θέλετε να κρατήσετε. Όταν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud και διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο σε μία συσκευή, θα διαγραφεί από όλες τις συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID. Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο στις Φωτογραφίες iCloud στο iCloud.com

Για να δείτε πόσος χώρος απομένει στη συσκευή σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος στο [συσκευή]. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση του χώρου αποθήκευσης φωτογραφιών της συσκευής σας.


Διατήρηση μόνο αυτών που θέλετε

Πατήστε «Κάδος» εικονίδιο Κάδου για να διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο από το iPhone, το iPad ή το iPod touch. Όταν διαγράψετε φωτογραφίες, αυτές θα μεταβούν στο άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές». Θα παραμείνουν εκεί για 30 ημέρες σε περίπτωση που χρειαστεί να τις επαναφέρετε και στη συνέχεια θα διαγραφούν οριστικά.

Αν προσθέσετε φωτογραφίες στο iPhone, το iPad ή το iPod touch από τον υπολογιστή σας, δεν θα μπορείτε να τις διαγράψετε απευθείας από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Φωτογραφίες. Μάθετε πώς να διαγράφετε φωτογραφίες από το iTunes.

Διαγραφή μιας φωτογραφίας

Επιλογή «Διαγραφή φωτογραφίας» που εμφανίζεται αφού πατήσετε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να διαγράψετε

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Πατήστε «Όλες οι φωτό» και επιλέξτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε «Κάδος» εικονίδιο Κάδου > Διαγραφή φωτογραφίας.

 

Διαγραφή πολλών φωτογραφιών

Επιλογή πολλών φωτογραφιών στην εφαρμογή Φωτογραφίες

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και πατήστε «Όλες οι φωτό» και κατόπιν πατήστε «Επιλογή».
 2. Πατήστε πολλές φωτογραφίες ή σύρετε το δάκτυλό σας σε πολλές φωτογραφίες για να επιλέξετε περισσότερες από μία.
 3. Πατήστε «Κάδος» εικονίδιο Κάδου για να διαγράψετε πολλές φωτογραφίες. 


Ανάκτηση των φωτογραφιών σας

Αν διαγράψετε κατά λάθος μια φωτογραφία, έχετε στη διάθεσή σας 30 ημέρες για να την ανακτήσετε από το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές». Όταν ανακτάτε φωτογραφίες και βίντεο, αυτά επιστρέφουν στο άλμπουμ «Όλες οι φωτό».  

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και μεταβείτε στην καρτέλα «Άλμπουμ».
 2. Ανοίξτε το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές» και πατήστε «Επιλογή».
 3. Πατήστε κάθε φωτογραφία ή βίντεο που θέλετε να διατηρήσετε.
 4. Πατήστε «Ανάκτηση» και επιβεβαιώστε ότι θέλετε να ανακτήσετε τις φωτογραφίες.

Αν σας λείπει κάποια φωτογραφία ή βίντεο, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτά τα βήματα για να τα βρείτε.


Οριστική διαγραφή φωτογραφιών

Αν θέλετε να διαγράψετε οριστικά φωτογραφίες ή βίντεο πριν περάσουν οι 30 ημέρες, μπορείτε να τις καταργήσετε από το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές». Αν διαγράψετε μια φωτογραφία από αυτό το άλμπουμ, δεν θα μπορείτε πλέον να την ανακτήσετε.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και μεταβείτε στην καρτέλα «Άλμπουμ».
 2. Ανοίξτε το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές» και πατήστε «Επιλογή».
 3. Πατήστε κάθε φωτογραφία ή βίντεο που θέλετε να διαγράψετε οριστικά.
 4. Πατήστε «Διαγραφή» και επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε τις φωτογραφίες.


Διαγραφή και επαναφορά όλων

Πριν πουλήσετε ή χαρίσετε τη συσκευή σας, πρέπει να την επαναφέρετε και να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Όταν διαγράφετε το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις από τη συσκευή σας, διαγράφεται όλο το περιεχόμενο και η συσκευή επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει τα τραγούδια, τα βίντεο, τις επαφές, τις φωτογραφίες, τις πληροφορίες του ημερολογίου και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, το οποίο ωστόσο παραμένει αποθηκευμένο με ασφάλεια στο iCloud. Όλες οι ρυθμίσεις της συσκευής επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε πριν πουλήσετε, χαρίσετε ή ανταλλάξετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: