Διαγραφή φωτογραφιών από iPhone, iPad και iPod touch

Είναι πολύ εύκολο να διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο που δεν θέλετε πια. Απλώς πατήστε το εικονίδιο Κάδου. Μπορείτε επίσης να μάθετε πώς να ελευθερώνετε χώρο στη συσκευή σας και πώς μπορείτε να ανακτήσετε τις φωτογραφίες σας, αν τις διαγράψετε κατά λάθος.

Απελευθέρωση χώρου στη συσκευή σας

Προτού διαγράψετε οτιδήποτε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα των φωτογραφιών και των βίντεο που θέλετε να κρατήσετε. Όταν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud και διαγράψετε μια φωτογραφία ή βίντεο σε μία συσκευή, θα διαγραφεί από όλες τις συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID.

Για να δείτε πόσος χώρος απομένει στη συσκευή σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος στο [συσκευή]. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση του χώρου αποθήκευσης φωτογραφιών της συσκευής σας.


Διατήρηση μόνο αυτών που θέλετε

Πατήστε το εικονίδιο Κάδου για να διαγράψετε φωτογραφίες και βίντεο από το iPhone, το iPad ή το iPod touch. Όταν διαγράφετε φωτογραφίες, αυτές μεταφέρονται στο άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές». Οι φωτογραφίες παραμένουν εκεί για 30 ημέρες και μετά χάνονται για πάντα.

Αν προσθέσετε φωτογραφίες στο iPhone, το iPad ή το iPod touch από το iTunes, δεν θα μπορείτε να τις διαγράψετε απευθείας από τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Φωτογραφίες. Μάθετε πώς να διαγράφετε φωτογραφίες από το iTunes.

Διαγραφή μιας φωτογραφίας

Επιλογή «Διαγραφή φωτογραφίας» που εμφανίζεται αφού πατήσετε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να διαγράψετε

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
 2. Πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε το εικονίδιο Κάδου > Διαγραφή φωτογραφίας.

 

Διαγραφή πολλών φωτογραφιών

Επιλογή πολλών φωτογραφιών στην εφαρμογή Φωτογραφίες

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και πατήστε «Επιλογή».
 2. Πατήστε κάθε φωτογραφία ή βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Πατήστε το εικονίδιο Κάδου > Διαγραφή [αριθμός] φωτογραφιών.


Ανάκτηση των φωτογραφιών σας

Αν διαγράψετε κατά λάθος μια φωτογραφία, έχετε στη διάθεσή σας 30 ημέρες για να την ανακτήσετε από το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές». Όταν ανακτάτε φωτογραφίες και βίντεο, αυτά επιστρέφουν στο άλμπουμ «Όλες οι φωτό».  

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και μεταβείτε στην καρτέλα «Άλμπουμ».
 2. Ανοίξτε το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές» και πατήστε «Επιλογή».
 3. Πατήστε κάθε φωτογραφία ή βίντεο που θέλετε να διατηρήσετε.
 4. Πατήστε «Ανάκτηση» και επιβεβαιώστε ότι θέλετε να ανακτήσετε τις φωτογραφίες.

Αν σας λείπει κάποια φωτογραφία ή βίντεο, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτά τα βήματα για να τα βρείτε.


Οριστική διαγραφή φωτογραφιών

Αν θέλετε να διαγράψετε οριστικά φωτογραφίες ή βίντεο πριν περάσουν οι 30 ημέρες, μπορείτε να τις καταργήσετε από το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές». Αν διαγράψετε μια φωτογραφία από αυτό το άλμπουμ, δεν θα μπορείτε πλέον να την ανακτήσετε.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες και μεταβείτε στην καρτέλα «Άλμπουμ».
 2. Ανοίξτε το άλμπουμ «Πρόσφατες διαγραφές» και πατήστε «Επιλογή».
 3. Πατήστε κάθε φωτογραφία ή βίντεο που θέλετε να διαγράψετε οριστικά.
 4. Πατήστε «Διαγραφή» και επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε τις φωτογραφίες.


Διαγραφή και επαναφορά όλων

Πριν πουλήσετε ή χαρίσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να κάνετε επαναφορά και να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Όταν διαγράφετε το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις από τη συσκευή σας, διαγράφεται όλο το περιεχόμενο και η συσκευή επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει τα τραγούδια, τα βίντεο, τις επαφές, τις φωτογραφίες, τις πληροφορίες του ημερολογίου και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο. Όλες οι ρυθμίσεις της συσκευής επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ημερομηνία δημοσίευσης: