Ενεργοποίηση ηχητικών περιγραφών στο Apple TV ή τη smart TV

Στο Apple TV μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ηχητικές περιγραφές, για να ακούτε την περιγραφή των σκηνών στα βίντεο.

Αν το βίντεο που παρακολουθείτε περιλαμβάνει ηχητικές περιγραφές, μπορείτε να τις βρείτε στο μενού «Ήχος». Ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο:

  • Apple TV 4K ή Apple TV HD: Σαρώστε προς τα κάτω στην επιφάνεια Touch του τηλεχειριστηρίου σας για να αποκαλύψετε το Τμήμα πληροφοριών και στη συνέχεια σαρώστε προς τα δεξιά στο τμήμα «Ήχος». Σαρώστε προς τα κάτω και ορίστε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  • Apple TV (3ης γενιάς): Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο «Select» (Επιλογή) στο τηλεχειριστήριό σας για τρία δευτερόλεπτα, για να αποκαλύψετε την καρτέλα «Ήχος». Ορίστε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 
  • Smart TV: Ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο στην εφαρμογή Apple TV, πατήστε το κουμπί μετακίνησης προς τα κάτω στο τηλεχειριστήριό σας και στη συνέχεια επιλέξτε «Ήχος». Ορίστε την επιλογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Ορισμός προτιμήσεων ήχου στο Apple TV

Αν θέλετε τα βίντεο να χρησιμοποιούν ηχητικές περιγραφές από προεπιλογή:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα.
  2. Επιλέξτε «Ηχητικές περιγραφές».
    tvOS που εμφανίζει την επιλογή «Ηχητικές περιγραφές» επισημασμένη στο μενού «Προσβασιμότητα».

Ορισμός προτιμήσεων ήχου στην εφαρμογή Apple TV σε smart TV

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ηχητικές περιγραφές από προεπιλογή για την εφαρμογή Apple TV στη smart TV ή σε άλλη συσκευή μετάδοσης μέσω ροής: 

  1. Στην εφαρμογή Apple TV, επιλέξτε «Ρυθμίσεις» στη γραμμή μενού.  
  2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε «Προσβασιμότητα». 
  3. Επιλέξτε «Ηχητικές περιγραφές» και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις. 

Μάθετε περισσότερα

Δεν διαθέτουν όλα τα βίντεο ηχητικές περιγραφές. Ελέγξτε την τεκμηρίωση για το βίντεο που χρησιμοποιείτε, για να δείτε αν περιλαμβάνει αυτές τις δυνατότητες.

Ορισμένες εφαρμογές τρίτων παρόχων παρέχουν προσαρμοσμένα χειριστήρια ήχου για βίντεο. Αν δεν εμφανίζονται χειριστήρια ήχου κατά την προβολή βίντεο από μια εφαρμογή, ελέγξτε την τεκμηρίωση ή επικοινωνήστε με τον προγραμματιστή της εφαρμογής για περισσότερες πληροφορίες. 

Για να ενεργοποιήσετε τις ηχητικές περιγραφές σε άλλες συσκευές, επιλέξτε μια συσκευή παρακάτω και ακολουθήστε τα βήματα:

Μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε περιεχόμενο με ηχητική περιγραφή στο iTunes Store.

Ημερομηνία δημοσίευσης: