Ενεργοποίηση ηχητικών περιγραφών σε iPhone, iPad ή iPod touch

Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ηχητικές περιγραφές, για να ακούτε την περιγραφή των σκηνών στα βίντεο.

Κατά την παρακολούθηση ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών ή μουσικών βίντεο στην εφαρμογή Apple TV* ή στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ηχητικές περιγραφές. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τις ηχητικές περιγραφές ως προεπιλογή.

Ενεργοποίηση ηχητικών περιγραφών

Αν το βίντεο που παρακολουθείτε περιλαμβάνει ηχητικές περιγραφές:

  1. Ενώ παρακολουθείτε το βίντεο, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν τα χειριστήρια αναπαραγωγής.
  2. Πατήστε το κουμπί «Επιλογή πολυμέσου»  για να ανοίξετε το μενού «Ήχος και υπότιτλοι».
  3. Επιλέξτε το κομμάτι με ηχητική περιγραφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση ηχητικών περιγραφών από προεπιλογή

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα.
  2. Πατήστε «Ηχητικές περιγραφές».
  3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχητικές περιγραφές».

Μάθετε περισσότερα


* Η εφαρμογή Apple TV δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές. Μάθετε σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμη.

Ημερομηνία δημοσίευσης: