Αν το iPad Pro αφυπνίζεται αναπάντεχα όταν είναι συνδεδεμένο σε ένα Smart Keyboard

Αν το iPad Pro σας αφυπνίζεται κάθε τόσο όταν είναι συνδεδεμένο σε ένα Smart Keyboard, δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, αποσυνδέστε το Smart Keyboard από το iPad Pro και συνδέστε το ξανά. Όταν ερωτηθείτε από το iOS αν θέλετε να ενημερώσετε το Smart Keyboard, πατήστε Ενημέρωση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: