Χρήση της λίστας αντικειμένων στο Keynote σε Mac για τη διαχείριση αντικειμένων σε σλάιντ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα αντικειμένων, για να επιλέξετε αντικείμενα, να τα μετακινήσετε προς τα επάνω και προς τα κάτω στη σειρά επιπέδων, να τα ομαδοποιήσετε ή να τα διαγράψετε.

Για προβολή της λίστας αντικειμένων, κάντε κλικ στο κουμπί «Προβολή»  και έπειτα επιλέξτε «Εμφάνιση λίστας αντικειμένων».

Όλα τα αντικείμενα στα επιλεγμένα σλάιντ εμφανίζονται στη λίστα.* Κάντε κλικ στο κουμπί «Φίλτρο»  για να φιλτράρετε τη λίστα αντικειμένων κατά τύπο αντικειμένου. Τα αντικείμενα από τη διάταξη σλάιντ τα οποία δεν είναι δεσμευτικά θέσης, αντικείμενα ήχου και αιωρούμενα σχόλια δεν εμφανίζονται στη λίστα αντικειμένων.

Χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης για να φιλτράρετε κατά όνομα αντικειμένου. Επιλέξτε όλα τα σλάιντ στα οποία θέλετε να κάνετε αναζήτηση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα τμήμα ή ολόκληρο το όνομα στο πεδίο αναζήτησης.

Εάν θέλετε να μετονομάσετε ένα αντικείμενο, κάντε διπλό κλικ στο όνομα και έπειτα εισαγάγετε το νέο όνομα.

Εάν στη λίστα αντικειμένων δεν υπάρχει ένα αντικείμενο που αναμένετε να δείτε, βεβαιωθείτε ότι το αντικείμενο δεν έχει εξαιρεθεί με το φίλτρο.

Επιλέξτε πολλά αντικείμενα κάνοντας κλικ και κρατώντας ταυτόχρονα πατημένο το πλήκτρο Command. Όταν έχετε επιλέξει πολλά αντικείμενα, κάντε δεξί κλικ για να επιλέξετε «Στοίχιση αντικειμένων» ή «Κατανομή αντικειμένων». Για να ομαδοποιήσετε τα αντικείμενα, επιλέξτε πολλά αντικείμενα και κάντε δεξί κλικ. Επιλέξτε «Ομαδοποίηση».

Εάν θέλετε να μετακινήσετε ένα αντικείμενο στη σειρά επιπέδων, σύρετε το αντικείμενο επάνω ή κάτω από ένα άλλο αντικείμενο στη λίστα. Μπορείτε επίσης να σύρετε ένα αντικείμενο σε ένα άλλο σλάιντ.

Για να κλειδώσετε ένα αντικείμενο, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το αντικείμενο στη λίστα αντικειμένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο ξεκλείδωτης κλειδαριάς . Κάντε κλικ στο εικονίδιο κλειδωμένης κλειδαριάς  για να ξεκλειδώσετε.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης αντικειμένων στα σλάιντ σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: