Ενημερωθείτε για την απλοποιημένη εισαγωγή δεδομένων στο Numbers για iOS

Το Numbers για iOS μορφοποιεί τα δεδομένα με βάση το περιεχόμενο που εισάγετε. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή και να εισαγάγετε δεδομένα με το πληκτρολόγιο.

Το Numbers περιλαμβάνει διάφορα πληκτρολόγια για να διευκολύνει την προσθήκη δεδομένων στο υπολογιστικό σας φύλλο. Μπορείτε επίσης να γυρίσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στο πλάι, για να πραγματοποιήσετε επεξεργασία σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Όταν εισαγάγετε δεδομένα, το Numbers αναγνωρίζει αυτόματα το περιεχόμενο που εισαγάγετε σε ένα κελί και το μορφοποιεί αντίστοιχα. Για παράδειγμα, αν εισαγάγετε την τιμή «100 $», το Numbers θα μορφοποιήσει αυτόματα το κελί στη μορφή νομίσματος και θα χρησιμοποιήσει το αριθμητικό πληκτρολόγιο κατά την επεξεργασία του κελιού. 

Αν θέλετε να αλλάξετε τη μορφή ενός κελιού, πατήστε το κελί που θέλετε να επεξεργαστείτε, έπειτα πατήστε «Μορφή»  και στη συνέχεια ξανά «Μορφή». Πατήστε μια επιλογή μορφής, για να την εφαρμόσετε στο κελί ή πατήστε «Περισσότερα στοιχεία», για να δείτε τις λεπτομέρειες μιας μορφής.

Πληκτρολόγιο κειμένου

Η εφαρμογή Numbers σε iPad με πληκτρολόγιο κειμένου

Είναι το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για να πληκτρολογήσετε λέξεις, αριθμούς, ημερομηνίες και πολλά άλλα. Σε iPad,* μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρονομιών, για να εισαγάγετε αριθμούς και άλλους χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε γρήγορα έναν αριθμό ή ένα σύμβολο, σύρετε προς τα κάτω ένα πλήκτρο και στη συνέχεια ανασηκώστε το δάχτυλο σας.


Αριθμητικό πληκτρολόγιο

Η εφαρμογή Numbers σε iPad με αριθμητικό πληκτρολόγιο

Πατήστε «Αριθμητικό πληκτρολόγιο»  για να εισαγάγετε αριθμούς, νομισματικές αξίες και κλάσματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πληκτρολόγιο, για να προσθέσετε μια βαθμολογία αστεριών, ένα πλαίσιο επιλογής ή να εισαγάγετε αριθμούς με επιστημονικό συμβολισμό Ε.


Πληκτρολόγια ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας

Πατήστε «Πληκτρολόγιο ημερομηνίας και ώρας»  και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Ημερομηνία και ώρα» ή «Διάρκεια», για να χρησιμοποιήσετε τα πληκτρολόγια που έχουν σχεδιαστεί για τη γρήγορη καταχώριση ημερομηνιών και ωρών. Για να προσαρμόσετε μια υπάρχουσα τιμή ώρας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «-» και «+» επάνω από το πληκτρολόγιο.


Πληκτρολόγιο τύπων

Η εφαρμογή Numbers σε iPad με πληκτρολόγιο τύπων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο τύπων, για να προσθέσετε συναρτήσεις, αριθμούς και σύμβολα σε τύπους. Αν ένα πληκτρολόγιο δεν είναι ήδη ορατό, πατήστε «Εμφάνιση πληκτρολογίου»  και έπειτα πατήστε «Πληκτρολόγιο τύπων»  για να ξεκινήσετε να επεξεργάζεστε τον τύπο. Για να εισαγάγετε γρήγορα έναν αριθμό ή ένα σύμβολο σε ένα iPad,* σύρετε προς τα κάτω ένα πλήκτρο και στη συνέχεια ανασηκώστε το δάχτυλό σας ή μεταβείτε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο σε iPhone. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα σύμβολο πατώντας το αντίστοιχο σύμβολο πάνω από το πληκτρολόγιο.

* Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα iPad.

Ημερομηνία δημοσίευσης: