Πληροφορίες για την απλοποιημένη εισαγωγή δεδομένων στο Numbers για iPhone και iPad

Το Numbers για iOS και iPadOS μορφοποιεί τα δεδομένα με βάση το περιεχόμενο που εισάγετε. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή και να εισαγάγετε δεδομένα με το πληκτρολόγιο.

Το Numbers περιλαμβάνει διάφορα πληκτρολόγια για να διευκολύνει την προσθήκη δεδομένων στο υπολογιστικό σας φύλλο. Μπορείτε επίσης να γυρίσετε το iPhone ή το iPad στο πλάι, για να πραγματοποιήσετε επεξεργασία σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Όταν εισάγετε δεδομένα, το Numbers αναγνωρίζει αυτόματα το περιεχόμενο που εισάγετε σε ένα κελί και το μορφοποιεί κατάλληλα. Για παράδειγμα, αν εισαγάγετε την τιμή «$100», το Numbers θα μορφοποιήσει αυτόματα το κελί στη μορφή νομίσματος και θα χρησιμοποιήσει το αριθμητικό πληκτρολόγιο κατά την επεξεργασία του κελιού. 

Αν θέλετε να αλλάξετε τη μορφή ενός κελιού, αγγίξτε το κελί που θέλετε να επεξεργαστείτε, αγγίξτε το κουμπί «Μορφή»  και κατόπιν αγγίξτε ξανά «Μορφή». Αγγίξτε μια επιλογή μορφής για να την εφαρμόσετε στο κελί ή αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερες πληροφορίες» , για να δείτε τις λεπτομέρειες μιας μορφής.

Πληκτρολόγιο κειμένου

Είναι το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πληκτρολογήσετε λέξεις, αριθμούς, ημερομηνίες και πολλά άλλα. Σε iPad, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρονομιών για να εισαγάγετε αριθμούς και άλλους χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε γρήγορα έναν αριθμό ή ένα σύμβολο, σύρετε προς τα κάτω ένα πλήκτρο και κατόπιν απομακρύνετε το δάχτυλό σας.


Αριθμητικό πληκτρολόγιο

 

Αγγίξτε το κουμπί «Αριθμητικό πληκτρολόγιο»  για να εισαγάγετε αριθμούς, νομισματικές αξίες και κλάσματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πληκτρολόγιο, για να προσθέσετε μια βαθμολογία αστεριών, ένα σύμβολο επιλογής ή να εισαγάγετε αριθμούς με επιστημονικό συμβολισμό Ε.


Πληκτρολόγια ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας

 

Αγγίξτε το κουμπί «Πληκτρολόγιο ημερομηνίας και ώρας»  και κατόπιν αγγίξτε το κουμπί «Ημερομηνία και ώρα» ή «Διάρκεια», για να χρησιμοποιήσετε τα πληκτρολόγια που έχουν σχεδιαστεί για τη γρήγορη καταχώριση ημερομηνιών και ωρών. Για να προσαρμόσετε μια υπάρχουσα τιμή ώρας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «-» και «+» επάνω από το πληκτρολόγιο.


Πληκτρολόγιο τύπων

 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο τύπων για να προσθέσετε συναρτήσεις, αριθμούς και σύμβολα σε τύπους. Αν ένα πληκτρολόγιο δεν εμφανίζεται ήδη, αγγίξτε το κουμπί «Εμφάνιση πληκτρολογίου»  και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Πληκτρολόγιο τύπων»  για να ξεκινήσετε να επεξεργάζεστε έναν τύπο. Για να εισαγάγετε γρήγορα έναν αριθμό ή ένα σύμβολο σε ένα iPad, σύρετε προς τα κάτω ένα πλήκτρο και κατόπιν απομακρύνετε το δάχτυλό σας ή μεταβείτε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο σε iPhone. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα σύμβολο πατώντας το αντίστοιχο σύμβολο πάνω από το πληκτρολόγιο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: