Ενημερωθείτε για την απλοποιημένη εισαγωγή δεδομένων στο Numbers για iOS

Το Numbers για iOS μορφοποιεί τα δεδομένα με βάση το περιεχόμενο που εισάγετε. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή και να εισαγάγετε δεδομένα με το πληκτρολόγιο.

Το Numbers περιλαμβάνει διάφορα πληκτρολόγια για να διευκολύνει την προσθήκη δεδομένων στο υπολογιστικό σας φύλλο. Μπορείτε επίσης να γυρίσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στο πλάι, για να πραγματοποιήσετε επεξεργασία σε οριζόντιο προσανατολισμό.

Όταν ξεκινήσετε να εισαγάγετε δεδομένα, το Numbers θα αναγνωρίσει αυτόματα το περιεχόμενο που θα εισαγάγετε σε ένα κελί και θα το μορφοποιήσει αντίστοιχα. Για παράδειγμα, αν εισαγάγετε την τιμή «100$», το Numbers θα μορφοποιήσει αυτόματα το κελί στη μορφή νομίσματος και θα χρησιμοποιήσει το αριθμητικό πληκτρολόγιο κατά την επεξεργασία του κελιού. 

Αν θέλετε να αλλάξετε τη μορφή ενός κελιού, πατήστε το κελί που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε το εικονίδιο Πινέλου και κατόπιν πατήστε «Μορφή». Πατήστε μια μορφή για να την εφαρμόσετε στο κελί ή πατήστε το εικονίδιο Περισσότερων πληροφοριών για να δείτε τις λεπτομέρειες μιας μορφής.

Πληκτρολόγιο κειμένου

το πληκτρολόγιο κειμένου στο Numbers για iPad

Είναι το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πληκτρολογήσετε λέξεις, αριθμούς, ημερομηνίες και πολλά άλλα. Αν χρησιμοποιείτε iPad*, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρονομιών για να εισαγάγετε αριθμούς και άλλους χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε γρήγορα έναν αριθμό ή ένα σύμβολο, σύρετε προς τα κάτω στο πλήκτρο του και κατόπιν ανασηκώστε το δάχτυλό σας.

* Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα iPad.


Αριθμητικό πληκτρολόγιο

το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο Numbers για iPad

Πατήστε το εικονίδιο Αριθμητικού πληκτρολογίου για να εισαγάγετε αριθμούς, νομισματικές αξίες και κλάσματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πληκτρολόγιο, για να προσθέσετε μια βαθμολογία αστεριών, ένα πλαίσιο επιλογής ή να εισαγάγετε αριθμούς με επιστημονικό συμβολισμό Ε.


Πληκτρολόγια ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας

τα πληκτρολόγια ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας στο Numbers για iPad

Πατήστε τα εικονίδια των Πληκτρολογίων ημερομηνίας, ώρας και διάρκειας και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Ημερομηνία και ώρα» ή το κουμπί «Διάρκεια», για να χρησιμοποιήσετε τα πληκτρολόγια που έχουν σχεδιαστεί για γρήγορη εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας. Μπορείτε να προσαρμόσετε μια υπάρχουσα τιμή ώρας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «-» και «+» πάνω από πληκτρολόγιο.


Πληκτρολόγιο τύπων

το πληκτρολόγιο τύπων στο Numbers για iPad

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο τύπων για να προσθέσετε συναρτήσεις, αριθμούς και σύμβολα σε τύπους. Αν ένα πληκτρολόγιο δεν εμφανίζεται ήδη, πατήστε το εικονίδιο Πληκτρολογίου τύπων και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο Επεξεργασίας τύπων για να ξεκινήσετε να επεξεργάζεστε έναν τύπο. Μπορείτε να εισαγάγετε γρήγορα έναν αριθμό ή ένα σύμβολο σε ένα iPad* σύροντας προς τα κάτω στο πλήκτρο του και κατόπιν ανασηκώνοντας το δάχτυλό σας ή, σε ένα iPhone, μεταβαίνοντας στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε ένα σύμβολο πατώντας το αντίστοιχο σύμβολο πάνω από το πληκτρολόγιο.

* Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα iPad.

Ημερομηνία δημοσίευσης: