Αλλαγή του ονόματος ενός αξεσουάρ Bluetooth

Τα αξεσουάρ Bluetooth παρέχονται με προεπιλεγμένο όνομα το οποίο εμφανίζεται στις ρυθμίσεις Bluetooth του iPhone, του iPad, του iPod touch και του Mac. Μάθετε πώς θα δώσετε σε κάθε συσκευή ένα όνομα που θα αναγνωρίζετε.

Μετονομασία αξεσουάρ Bluetooth στο iPhone, το iPad και το iPod touch

 1. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι έχει συνδεθεί ασύρματα.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε «Bluetooth».
 3. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών δίπλα στο αξεσουάρ Bluetooth που θέλετε να μετονομάσετε και κατόπιν πατήστε «Όνομα».
  Δεν είναι δυνατή η μετονομασία ορισμένων αξεσουάρ Bluetooth.
  Ρυθμίσεις συσκευής Bluetooth στο iPhone
 4. Καταχωρίστε ένα νέο όνομα, πατήστε «Τέλος» στο πληκτρολόγιο και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Πίσω».

Το προσαρμοσμένο όνομα που δώσατε στο αξεσουάρ θα εμφανίζεται τώρα στις ρυθμίσεις Bluetooth στο iPhone, το iPad και το iPod touch. Μάθετε πώς θα μετονομάσετε τα AirPods.

Μετονομασία αξεσουάρ Bluetooth στον Mac

 1. Επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος» από το μενού Apple () και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth».
 2. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στο αξεσουάρ και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Μετονομασία» στο μενού συντόμευσης. Αν δεν βλέπετε την επιλογή «Μετονομασία», βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ είναι ενεργοποιημένο, κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση» και κατόπιν δοκιμάστε ξανά.                  Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Μετονομασία» σε μια συσκευή Bluetooth στο τμήμα παραθύρου «Bluetooth», των Προτιμήσεων συστήματος
 3. Καταχωρίστε ένα νέο όνομα για το αξεσουάρ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Μετονομασία».

Το προσαρμοσμένο όνομα που δώσατε στο αξεσουάρ θα εμφανίζεται τώρα στο μενού «Bluetooth» του Mac και στην ενότητα «Bluetooth» των Προτιμήσεων συστήματος.*

* Αν ζευγοποιήσετε το αξεσουάρ Bluetooth με έναν άλλο Mac, μπορεί να γίνει επαναφορά του αξεσουάρ στο προεπιλεγμένο όνομα.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: