Χρήση του Siri Remote ή του Apple TV Remote με το Apple TV

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριό σας για να βρίσκετε μενού, να κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου, να πλοηγείστε στην οθόνη σας και πολλά άλλα.

Siri Remote (2ης γενιάς ή νεότερα μοντέλα) ή Apple TV Remote (2ης γενιάς ή νεότερα μοντέλα)

Το Siri Remote (2ης γενιάς) ή το Apple TV Remote (2ης γενιάς) διαθέτει κουμπί τροφοδοσίας και επιφάνεια κλικ. 

Το κουμπί τροφοδοσίας είναι το μικρό, κυκλικό κουμπί που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του τηλεχειριστηρίου.
Κουμπί τροφοδοσίας

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας και να αφυπνίσετε το Apple TV σας. Πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας και να θέσετε το Apple TV σας σε κατάσταση ύπνου. 

Η επιφάνεια κλικ είναι ένα μεγάλο, κυκλικό κουμπί που βρίσκεται στο επάνω κεντρικό τμήμα του τηλεχειριστηρίου.

Επιφάνεια κλικ

Για να μετακινηθείτε στην οθόνη, πατήστε πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά στον δακτύλιο της επιφάνειας κλικ. Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά στην επιφάνεια κλικ. Για να μετακινηθείτε με κύλιση σε λίστες, σαρώστε γρήγορα προς τα πάνω ή κάτω στην επιφάνεια κλικ πολλές φορές.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, επισημάνετέ το και κατόπιν πατήστε το κέντρο της επιφάνειας κλικ.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε αριστερά ή δεξιά στον δακτύλιο της επιφάνειας κλικ για μετάβαση πίσω ή εμπρός. Για συνεχή επαναφορά ή γρήγορη προώθηση, πατήστε παρατεταμένα αριστερά ή δεξιά στον δακτύλιο της επιφάνειας κλικ. Πατήστε επανειλημμένα την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά για κυκλική εναλλαγή των επιλογών ταχύτητας (2x, 3x ή 4x). 

Για να μετακινηθείτε χειροκίνητα στη γραμμή χρόνου, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση ή το κέντρο της επιφάνειας κλικ και κατόπιν σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην επιφάνεια κλικ για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός χρονικά. Μπορείτε επίσης να σχηματίσετε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας με αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη φορά γύρω από τον δακτύλιο της επιφάνειας κλικ.

Το κουμπί Siri είναι ένα μακρύ, λεπτό κουμπί που βρίσκεται στην επάνω δεξιά άκρη του τηλεχειριστηρίου.
Κουμπί Siri

Αν το Siri υποστηρίζεται στη χώρα ή την περιοχή σας, μπορείτε να ζητήσετε από το Siri να κάνει αναπαραγωγή ορισμένων ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών, ειδών και άλλων. Απλώς κρατήστε πατημένο το κουμπί Siri, πείτε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί Siri. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Siri για υπαγόρευση. Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Siri, πείτε το κείμενο που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί Siri. 

Η υπαγόρευση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

 

Το κουμπί Πίσω είναι ένα κυκλικό κουμπί που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεχειριστηρίου ακριβώς κάτω από την επιφάνεια κλικ.
Κουμπί Πίσω

Κατά την αναζήτηση περιεχομένου, πατήστε το κουμπί Πίσω μία φορά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Πίσω για να μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας.

Το κουμπί TV/Κέντρο ελέγχου είναι ένα κυκλικό κουμπί που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεχειριστηρίου ακριβώς κάτω από την επιφάνεια κλικ.

Κουμπί TV/Κέντρο ελέγχου

Αν στη χώρα ή την περιοχή σας υποστηρίζεται η εφαρμογή Apple TV, πατήστε το κουμπί TV/Κέντρο ελέγχου μία φορά για να ανοίξετε την εφαρμογή Apple TV. Αν δεν υποστηρίζεται, πατήστε το μία φορά για να επιστρέψετε στην οθόνη Αφετηρίας.

Πατήστε το κουμπί δύο φορές για να ανοίξετε την Εναλλαγή εφαρμογών. Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια κλικ για να περιηγηθείτε στις ανοιχτές εφαρμογές σας και στη συνέχεια πατήστε το κέντρο της επιφάνειας κλικ για να ανοίξετε μια εφαρμογή. Σαρώστε προς τα πάνω για να κλείσετε μια εφαρμογή. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί TV/Κέντρο ελέγχου για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Apple TV. 

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TV/Κέντρο ελέγχου για να εμφανίσετε το Κέντρο ελέγχου. Πατήστε το ξανά για να αποκρύψετε το Κέντρο ελέγχου. 

Το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση είναι ένα κυκλικό κουμπί. Βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεχειριστηρίου ανάμεσα στα άλλα δύο κυκλικά κουμπιά.
Κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση

Πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση μία φορά για αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου.

Για να μετακινηθείτε χειροκίνητα στη γραμμή χρόνου, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση και κατόπιν σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην επιφάνεια κλικ για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός χρονικά. Μπορείτε επίσης να σχηματίσετε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας με αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη φορά γύρω από τον δακτύλιο της επιφάνειας κλικ.

Πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου σας.

Το κουμπί Σίγαση είναι ένα κυκλικό κουμπί που βρίσκεται πιο κοντά στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου στην αριστερή πλευρά.
Κουμπί Σίγαση

Πατήστε το κουμπί Σίγαση μία φορά για σίγαση του ήχου. Πατήστε το ξανά για να ενεργοποιήσετε πάλι τον ήχο. 

Δεν υποστηρίζουν όλες οι διαμορφώσεις ήχου αυτό το κουμπί. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

Το κουμπί Ένταση είναι ένα ορθογώνιο κουμπί στο μέσο της δεξιάς πλευράς του τηλεχειριστηρίου. Το επάνω μισό τμήμα του κουμπιού αυξάνει την ένταση και το κάτω μισό τη μειώνει.
Αύξηση ή μείωση έντασης

Πατήστε το τμήμα αύξησης ή μείωσης της έντασης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του Apple TV. 

Δεν υποστηρίζουν όλες οι διαμορφώσεις ήχου αυτά τα κουμπιά. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

Siri Remote (1ης γενιάς) ή Apple TV Remote (1ης γενιάς)

Στο Siri Remote (1ης γενιάς) ή στο Apple TV Remote (1ης γενιάς) υπάρχει επιφάνεια αφής στο επάνω τμήμα του τηλεχειριστηρίου.  

Η επιφάνεια αφής είναι όλη η λεία επιφάνεια στο επάνω τμήμα του τηλεχειριστηρίου.
Επιφάνεια αφής

Για να μετακινηθείτε στην οθόνη, πατήστε ή σαρώστε προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Για να κάνετε κύλιση σε λίστες, σαρώστε γρήγορα προς τα πάνω ή προς τα κάτω πολλές φορές.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, επισημάνετέ το και κατόπιν πατήστε για να κάνετε κλικ στην επιφάνεια αφής.

Κατά την αναπαραγωγή, ακουμπήστε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής και στη συνέχεια πατήστε την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της επιφάνειας αφής για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός χρονικά. Για συνεχή επαναφορά ή γρήγορη προώθηση, πατήστε παρατεταμένα την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της επιφάνειας αφής. Πατήστε επανειλημμένα την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά για κυκλική εναλλαγή των επιλογών ταχύτητας (2x, 3x ή 4x). 

Για να μετακινηθείτε χειροκίνητα στη γραμμή χρόνου, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση ή την επιφάνεια αφής και κατόπιν σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός χρονικά.

Το κουμπί Μενού είναι ένα κυκλικό κουμπί που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεχειριστηρίου ακριβώς κάτω από την επιφάνεια αφής.

Κουμπί Μενού

Αν το Apple TV βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου, πατήστε το κουμπί Μενού μία φορά για να αφυπνίσετε το Apple TV. Αν αναζητάτε περιεχόμενο, πατήστε το κουμπί Μενού μία φορά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Μενού για να μεταβείτε στην οθόνη Αφετηρίας.

Το κουμπί TV/Κέντρο ελέγχου είναι ένα κυκλικό κουμπί που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεχειριστηρίου ακριβώς κάτω από την επιφάνεια αφής.
Κουμπί TV/Κέντρο ελέγχου

Αν στη χώρα ή την περιοχή σας υποστηρίζεται η εφαρμογή Apple TV, πατήστε το κουμπί TV/Κέντρο ελέγχου μία φορά για να ανοίξετε την εφαρμογή Apple TV. Αν δεν υποστηρίζεται, πατήστε το μία φορά για να επιστρέψετε στην οθόνη Αφετηρίας.

Πατήστε το κουμπί δύο φορές για να ανοίξετε την Εναλλαγή εφαρμογών. Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια αφής για να περιηγηθείτε στις ανοιχτές εφαρμογές σας και στη συνέχεια πατήστε το κέντρο της επιφάνειας αφής για να ανοίξετε μια εφαρμογή. Σαρώστε προς τα πάνω για να κλείσετε μια εφαρμογή. Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί TV/Κέντρο ελέγχου για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Apple TV. 

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί TV/Κέντρο ελέγχου για να εμφανίσετε το Κέντρο ελέγχου. Πατήστε το ξανά για να αποκρύψετε το Κέντρο ελέγχου. 

Το κουμπί Siri είναι ένα κυκλικό κουμπί που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεχειριστηρίου ανάμεσα στα δύο άλλα κυκλικά κουμπιά.
Κουμπί Siri

Αν το Siri υποστηρίζεται στη χώρα ή την περιοχή σας, μπορείτε να ζητήσετε από το Siri να κάνει αναπαραγωγή ορισμένων ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών, ειδών και άλλων. Απλώς κρατήστε πατημένο το κουμπί Siri, πείτε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί Siri. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Siri για υπαγόρευση. Σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Siri, πείτε το κείμενο που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί Siri. 

Η υπαγόρευση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση είναι ένα κυκλικό κουμπί που βρίσκεται πιο κοντά στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου στην αριστερή πλευρά.
Κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση

Πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση μία φορά για αναπαραγωγή ή παύση περιεχομένου.

Για να μετακινηθείτε χειροκίνητα στη γραμμή χρόνου, πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση και κατόπιν σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην επιφάνεια αφής για να μετακινηθείτε προς τα πίσω ή προς τα εμπρός χρονικά.

Πατήστε το κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου. 

Το κουμπί Ένταση είναι ένα ορθογώνιο κουμπί στο μέσο της δεξιάς πλευράς του τηλεχειριστηρίου. Το επάνω μισό τμήμα του κουμπιού αυξάνει την ένταση και το κάτω μισό τη μειώνει.
Αύξηση ή μείωση έντασης

Πατήστε το τμήμα αύξησης ή μείωσης της έντασης για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του Apple TV. 

Δεν υποστηρίζουν όλες οι διαμορφώσεις ήχου αυτά τα κουμπιά. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου στο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: