Χρήση του 3D Touch με το VoiceOver και το Ζουμ

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το 3D Touch με τις δυνατότητες προσβασιμότητας VoiceOver και Ζουμ στο iPhone 6s ή το iPhone 6s Plus.

Χρησιμοποιήστε το 3D Touch με το VoiceOver

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 3D Touch, για να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στα περιεχόμενα ενός στοιχείου, να δείτε χρήσιμες συντομεύσεις και να ανοίξετε στοιχεία γρήγορα.

Ρίξτε μια γρήγορη ματιά σε ένα στοιχείο ή ανοίξτε το

Για να δείτε μια προεπισκόπηση των περιεχομένων ενός στοιχείου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 

  1. Μετακινήστε την εστίαση του VoiceOver σε ένα στοιχείο ή μια εφαρμογή.
  2. Πιέστε στην οθόνη και σταματήστε, όταν αισθανθείτε δόνηση. Θα δείτε την προεπισκόπηση.
  3. Τώρα, αν θέλετε να ανοίξετε το στοιχείο, πιέστε πιο δυνατά.

Όταν ρίχνετε μια γρήγορη ματιά σε ένα μήνυμα στο Mail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μενού προσαρμοσμένων ενεργειών. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Μετακινήστε την εστίαση του VoiceOver σε ένα μήνυμα στη λίστα προεπισκόπησης.
  2. Πιέστε στην οθόνη και σταματήστε, όταν αισθανθείτε δόνηση. 
  3. Σύρετε το δάχτυλό σας στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Θα ακούσετε το VoiceOver να λέει «προεπισκόπηση».
  4. Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη για να δείτε τις επιλογές «Κάδος», «Μη αναγνωσμένα» και άλλες ενέργειες.

Δείτε ένα μενού γρήγορων ενεργειών

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πιέσετε μα εφαρμογή, θα δείτε ένα μενού γρήγορων ενεργειών. Για παράδειγμα, μπορείτε να πιέσετε την εφαρμογή Κάμερα στην οθόνη Αφετηρίας και, στη συνέχεια, να επιλέξετε "Λήψη selfie". 

Για να δείτε το μενού γρήγορων ενεργειών, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Μετακινήστε την εστίαση του VoiceOver σε μια εφαρμογή.
  2. Πιέστε στην οθόνη και σταματήστε, όταν αισθανθείτε δόνηση.
  3. Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

     

Χρησιμοποιήστε το 3D Touch με το Ζουμ

Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση και σμίκρυνση της οθόνης με ένα δάχτυλο. Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής ζουμ είναι ενεργός στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Ζουμ > Εμφάνιση ελεγκτή.

Για να χρησιμοποιήσετε το 3D Touch με το Ζουμ, πιέστε το κουμπί του ελεγκτή με ένα δάχτυλο. Αυτή η ενέργεια ενεργοποιεί το παράθυρο ζουμ. Στη συνέχεια, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη για να μετακινήσετε το παράθυρο.

Όταν σηκώσετε το δάχτυλό σας, η οθόνη θα εστιάσει στο ελάχιστο επίπεδο και το παράθυρο ζουμ θα κλείσει. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: