Χρήση του Apple Pencil με το iPad Pro και το iPad (6ης γενιάς)

Μάθετε πώς θα ζευγοποιήσετε, θα χρησιμοποιήσετε και θα φορτίσετε το Apple Pencil, καθώς και πώς θα αλλάξετε το άκρο του.

Τι περιέχει η συσκευασία;

 • Το Apple Pencil σας
 • Έναν προσαρμογέα Lightning
 • Ένα επιπλέον άκρο

Ζευγοποίηση του Apple Pencil με το iPad

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil με το iPad Pro και το iPad (6ης γενιάς). Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil σας, αφαιρέστε το καπάκι και συνδέστε το στη σύνδεση Lightning του iPad.

Όταν εμφανιστεί το κουμπί ζευγοποίησης, πατήστε το.

Αφού ζευγοποιήσετε το Apple Pencil σας, θα παραμείνει ζευγοποιημένο έως ότου επανεκκινήσετε το iPad, ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης ή το ζευγοποιήσετε με άλλο iPad. Απλώς ζευγοποιήστε ξανά το Apple Pencil όταν θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε.

Το Apple Pencil λειτουργεί μόνο με το iPad Pro και το iPad (6ης γενιάς).

Χρήση του Apple Pencil

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil, για να γράψετε, να επισημάνετε και να σχεδιάσετε με ενσωματωμένες εφαρμογές και εφαρμογές από το App Store. Με ορισμένες εφαρμογές, όπως τις Σημειώσεις, μπορείτε να σχεδιάσετε και να σκιτσάρετε χρησιμοποιώντας ένα Apple Pencil.

Για να σχεδιάσετε ή να σκιτσάρετε στην εφαρμογή Σημειώσεις:

 1. Ανοίξτε τις Σημειώσεις.
 2. Πατήστε το .
 3. Για να σχεδιάσετε, πατήστε το .  Αν δεν δείτε το , αναβαθμίστε τις σημειώσεις σας. Για να σκιτσάρετε, πατήστε  και μετά πατήστε Προσθήκη σκίτσου. 
 4. Ξεκινήστε το σχέδιο ή το σκίτσο σας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών εργαλείων σχεδίασης και χρωμάτων και να χρησιμοποιήσετε τη γόμα αν κάνετε κάποιο λάθος. Όταν σχεδιάσετε ή σκιτσάρετε, μπορείτε να γείρετε το Apple Pencil, για να σκιάσετε μια γραμμή και να πιέσετε περισσότερο, για να την σκουρύνετε.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Apple Pencil με το iPad Pro και το iPad (6ης γενιάς).

Αν σχεδιάζετε κοντά στην άκρη της οθόνης με το Apple Pencil, το iOS δεν θα ενεργοποιεί το Κέντρο ελέγχου, το Κέντρο γνωστοποιήσεων ή την Πολυδιεργασία. Μπορείτε να σχεδιάζετε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης χωρίς διακοπές.

Φόρτιση του Apple Pencil

Μπορείτε να φορτίσετε το Apple Pencil συνδέοντάς το στο βύσμα Lightning στο iPad. Μπορείτε επίσης να το φορτίσετε με ένα τροφοδοτικό USB χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα φόρτισης για Apple Pencil που συνόδευε το Apple Pencil. Το Apple Pencil θα φορτίσει γρήγορα όταν συνδεθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο παροχές ρεύματος.

Για να δείτε πόση μπαταρία απομένει στο Apple Pencil σας, ελέγξτε την προβολή «Widget» στο iPad.

Αντικατάσταση άκρου

Αν το άκρο του Apple Pencil υποστεί φθορά ή ζημιά, μπορείτε να το αντικαταστήσετε. Υπάρχει ένα πρόσθετο άκρο στη συσκευασία, ενώ αν χρειαστεί, μπορείτε να αγοράσετε και άλλα. Απλώς ξεβιδώστε το άκρο και βιδώστε στη θέση του το νέο.

Αν το Apple Pencil δεν ζευγοποιείται με το iPad

 1. Επανεκκινήστε το iPad και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήστε ζευγοποίηση.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
 3. Στην ίδια οθόνη, δείτε αν εμφανίζεται το Apple Pencil στην ενότητα "Οι συσκευές μου". Αν το δείτε, πατήστε . Στη συνέχεια, πατήστε "Αγνόηση αυτής της συσκευής".
 4. Συνδέστε το Apple Pencil στο iPad και πατήστε το κουμπί ζευγοποίησης που θα εμφανιστεί λίγα δευτερόλεπτα μετά. 
 5. Αν δεν εμφανιστεί το κουμπί ζευγοποίησης, περιμένετε ένα λεπτό έως ότου φορτίσει το Apple Pencil. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το Apple Pencil και περιμένετε να εμφανιστεί το κουμπί ζευγοποίησης.
 6. Αν εξακολουθείτε να μην βλέπετε το κουμπί ζευγοποίησης, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Μάθετε

Published Date: