Χρήση Λειτουργίας χαμηλής ισχύος για εξοικονόμηση της διάρκειας της μπαταρίας του iPhone

Η Λειτουργία χαμηλής ισχύος μειώνει την ενέργεια που χρησιμοποιεί το iPhone όταν το ποσοστό της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία χαμηλής ισχύος, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Μπαταρία. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία χαμηλής ισχύος από το Κέντρο ελέγχου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κέντρο ελέγχου > Προσαρμογή χειριστηρίων και, κατόπιν, επιλέξτε τη «Λειτουργία χαμηλής ισχύος» για να την προσθέσετε στο Κέντρο ελέγχου.

Όταν η Λειτουργία χαμηλής ισχύος είναι ενεργοποιημένη, το iPhone θα λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προτού χρειαστεί να το φορτίσετε, αλλά η ενημέρωση ή η ολοκλήρωση ορισμένων λειτουργιών μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Επίσης, κάποιες εργασίες ενδέχεται να μην λειτουργούν μέχρι να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία χαμηλής ισχύος ή μέχρι να φορτίσετε το iPhone σε ποσοστό 80% ή υψηλότερο.

Η Λειτουργία χαμηλής ισχύος μειώνει ή επηρεάζει τις εξής λειτουργίες:

  • Μετάκληση email
  • Ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο
  • Αυτόματες λήψεις
  • Ορισμένα οπτικά εφέ
  • Αυτόματο κλείδωμα (εφαρμόζεται η προεπιλεγμένη τιμή των 30 δευτερολέπτων)
  • Φωτογραφίες iCloud (τίθεται προσωρινά σε παύση)
  • 5G (εκτός από μετάδοση βίντεο)

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία χαμηλής ισχύος, η μπαταρία στη γραμμή κατάστασης θα εμφανίζεται κίτρινη. Θα εμφανίζεται η ένδειξη  και το ποσοστό της μπαταρίας. Μετά τη φόρτιση του iPhone σε ποσοστό 80% ή υψηλότερο, η Λειτουργία χαμηλής ισχύος θα απενεργοποιείται αυτόματα.

Η Λειτουργία χαμηλής ισχύος είναι διαθέσιμη μόνο στο iPhone.

Μάθετε περισσότερα

Το iOS 11.3 προσθέτει νέες λειτουργίες που εμφανίζουν την κατάσταση της μπαταρίας και σας ενημερώνουν αν μια μπαταρία χρειάζεται αντικατάσταση. Μάθετε περισσότερα στο άρθρο Μπαταρία iPhone και απόδοση. Μπορείτε επίσης να μάθετε τρόπους για να μεγιστοποιείτε τη διάρκεια λειτουργίας και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: