Πώς να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Μετάβαση σε iOS, αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Play

Αν δεν έχετε πρόσβαση στο Google Play Store, μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας λήψη της εφαρμογής Μετάβαση σε iOS.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα στη συσκευή Android:1

  1. Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης της εφαρμογής Μετάβαση σε iOS:
  2. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων της συσκευής2 για να βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης της εφαρμογής Μετάβαση σε iOS με όνομα αρχείου με επέκταση .apk. Σε πολλές συσκευές, θα βρείτε αυτό το αρχείο .apk σε έναν φάκελο στοιχείων λήψης.
  3. Πατήστε το αρχείο για να το εγκαταστήσετε.
  4. Αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση που σας ζητά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας προκειμένου να είναι δυνατή η εγκατάσταση από άγνωστες πηγές, ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε ένα κουμπί επιστροφής, για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης αρχείων. Κατόπιν, θα μπορέσετε να εγκαταστήσετε το αρχείο .apk.

Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μετάβαση σε iOS.

1. Στην Ηπειρωτική Κίνα, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Μετάβαση σε iOS από το Tencent App Store.
2. Αν δεν έχετε πρόγραμμα εξερεύνησης αρχείων-συστήματος, αναζητήστε ένα σε ένα κατάστημα εφαρμογών για εφαρμογές Android.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: