Πώς να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Μετάβαση σε iOS, αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Play

Αν δεν έχετε πρόσβαση στο Google Play Store, μπορείτε να πραγματοποιήσετε απευθείας λήψη της εφαρμογής Μετάβαση σε iOS.

Λήψη του APK Μετάβαση σε iOS

Ακολουθήστε τα εξής βήματα στη συσκευή Android:

  1. Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος εγκατάστασης της εφαρμογής Μετάβαση σε iOS:
  2. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα περιήγησης αρχείων της συσκευής σας* για να βρείτε το πρόγραμμα εγκατάστασης της εφαρμογής Μετακίνηση σε iOS με όνομα αρχείου με επέκταση .apk. Σε πολλές συσκευές, θα βρείτε αυτό το αρχείο .apk σε έναν φάκελο στοιχείων λήψης.
  3. Αγγίξτε το αρχείο για να το εγκαταστήσετε.
  4. Αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση που σας ζητά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας προκειμένου να είναι δυνατή η εγκατάσταση από άγνωστες πηγές, ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη. Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε ένα κουμπί επιστροφής, για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης αρχείων. Κατόπιν, θα μπορέσετε να εγκαταστήσετε το αρχείο .apk.

Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Μετάβαση σε iOS.


Προηγούμενες εκδόσεις της εφαρμογής Μετάβαση σε iOS

Αν η συσκευή σας Android χρησιμοποιεί Android 5.0 ή παλαιότερη έκδοση, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη παλαιότερη έκδοση της εφαρμογής Μετάβαση σε iOS στη συσκευή Android:


Στην Ηπειρωτική Κίνα, μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή Μετακίνηση σε iOS από τα ακόλουθα καταστήματα εφαρμογών:

*Αν δεν έχετε πρόγραμμα εξερεύνησης αρχείων-συστήματος, αναζητήστε ένα σε ένα κατάστημα εφαρμογών για εφαρμογές Android.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: