Αν το Apple Watch δεν είναι συνδεδεμένο ή ζευγοποιημένο με το iPhone

Αν εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο iPhone στο Apple Watch ή προσπαθείτε να ζευγοποιήσετε τις συσκευές σας και δεν βρίσκετε το εικονίδιο «i», δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά τις συσκευές σας. 

Ελέγξτε τη σύνδεση του Apple Watch

Αν δεν λαμβάνετε γνωστοποιήσεις, μηνύματα ή κλήσεις στο Apple Watch, το Apple Watch και το iPhone ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένα. Αν οι συσκευές σας αποσυνδεθούν, θα εμφανιστεί το εικονίδιο  ή τοεικονίδιο X στην πρόσοψη του ρολογιού σας. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τη σύνδεση από το Κέντρο ελέγχου. Αν το Apple Watch συνδεθεί ξανά, θα εμφανιστεί το .

Αν χρειάζεστε βοήθεια, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα. Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε αν οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν.

 

 

Προσπαθήστε να συνδέσετε το Apple Watch και το iPhone ξανά

  1. Διατηρήστε το Apple Watch και το ζευγοποιημένο iPhone σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται εντός εμβέλειας.
  2. Στο iPhone, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία «Χρήση σε πτήση» είναι απενεργοποιημένη και ότι το Wi-Fi και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένα. Για να το ελέγξετε, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου
  3. Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αεροπλάνο στην πρόσοψη του ρολογιού σας, τότε η λειτουργία «Χρήση σε πτήση» είναι ενεργοποιημένη. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Χρήση σε πτήση».
  4. Επανεκκινήστε το Apple Watch και το iPhone.

Καταργήστε τη ζευγοποίηση των συσκευών σας και στη συνέχεια ζευγοποιήστε τες ξανά

Αν το Apple Watch εξακολουθεί να μην συνδέεται, καταργήστε τη ζευγοποίηση των συσκευών σας και ζευγοποιήστε τες ξανά:  

  1. Στο Apple Watch, πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων.
  2. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και στη συνέχεια πατήστε το ρολόι σας στο επάνω μέρος της οθόνης. Πατήστε το εικονίδιο «i»  δίπλα στο ρολόι που θέλετε να αποζευγοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε «Αποζευγοποίηση Apple Watch». Πατήστε πάλι για επιβεβαίωση. Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν μπορείτε να βρείτε το εικονίδιο «i» .
  3. Ζευγοποιήστε ξανά το Apple Watch και το iPhone

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: