Αν το Apple Watch σας δεν είναι συνδεδεμένο ή ζευγοποιημένο με το iPhone σας

Αν εμφανίζεται ένα κόκκινο εικονίδιο iPhone στο Apple Watch σας ή προσπαθείτε να ζευγοποιήσετε τις συσκευές σας και δεν βρίσκετε το εικονίδιο i, δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά τις συσκευές σας. 

Ελέγξτε τη σύνδεση του Apple Watch σας

Αν δεν λαμβάνετε γνωστοποιήσεις, μηνύματα ή κλήσεις στο Apple Watch σας, το Apple Watch και το iPhone ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένα. Όταν οι συσκευές σας αποσυνδεθούν, εμφανίζεται στην πρόσοψη του ρολογιού το εικονίδιο κόκκινο εικονίδιο iPhone με μια διαγώνια γραμμή ή εικονίδιο X. Μπορείτε, επίσης, να ελέγξετε τη σύνδεση από το Κέντρο ελέγχου. Όταν το Apple Watch σας συνδεθεί πάλι, εμφανίζεται το εικονίδιο «Συνδεδεμένο με iPhone».

Αν χρειάζεστε βοήθεια, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα. Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε αν οι συσκευές μπορούν να συνδεθούν.

 

 

Προσπαθήστε να συνδέσετε το Apple Watch και το iPhone ξανά

  1. Διατηρήστε το Apple Watch και το ζευγοποιημένο iPhone σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, για να βεβαιωθείτε ότι είναι εντός εμβέλειας.
  2. Στο iPhone σας, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία «Χρήση σε πτήση» είναι απενεργοποιημένη και ότι το Wi-Fi και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένα. Για να ελέγξετε, σαρώστε προς τα πάνω, για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου. 
  3. Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αεροπλάνο στην πρόσοψη του ρολογιού σας, η λειτουργία «Χρήση σε πτήση» είναι ενεργοποιημένη. Σαρώστε προς τα πάνω, για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Χρήση σε πτήση». 
  4. Επανεκκινήστε το Apple Watch και το iPhone.

Καταργήστε τη ζευγοποίηση των συσκευών σας και, στη συνέχεια, ζευγοποιήστε τις ξανά

Αν το Apple Watch εξακολουθεί να μην συνδέεται, καταργήστε τη ζευγοποίηση των συσκευών σας και ζευγοποιήστε τις ξανά:  

  1. Στο Apple Watch, πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων.
  2. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε το ρολόι σας στο επάνω μέρος της οθόνης. Πατήστε το εικονίδιο πληροφοριών δίπλα στο ρολόι του οποίου θέλετε να καταργήσετε τη ζευγοποίηση και, στη συνέχεια, πατήστε «Κατάργηση ζευγοποίησης Apple Watch». Πατήστε πάλι για επιβεβαίωση. 
  3. Ζευγοποιήστε ξανά το Apple Watch και το iPhone

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: