Χρήση Υπαγόρευσης στο Apple Watch

Με την Υπαγόρευση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας, για να απαντήσετε σε μηνύματα και email ή να εκτελέσετε άλλες εργασίες, όπως αναζήτηση στους Χάρτες. Ίσως μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Υπαγόρευση με εφαρμογές άλλων κατασκευαστών.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Απάντηση σε μήνυμα

 1. Ανοίξτε ένα μήνυμα, μεταβείτε με κύλιση στο κάτω μέρος και πατήστε το εικονίδιο μικροφώνου.
 2. Πείτε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης να πείτε τα σημεία στίξης. Για παράδειγμα, πείτε "Do you have any ideas question mark" (Έχεις καμιά ιδέα ερωτηματικό).  
 3. Πατήστε "Αποστολή".

Αν θέλετε να στείλετε το μήνυμα ως κείμενο αντί για ηχητικό μήνυμα, αλλάξτε τη ρύθμιση στο iPhone: Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε την καρτέλα "Ρολόι μου" και, στη συνέχεια, πατήστε Μηνύματα > Υπαγορευμένα μηνύματα.

Απάντηση σε email

 1. Ανοίξτε ένα email και πατήστε "Απάντηση" στο τέλος του μηνύματος. Ή πιέστε σταθερά την οθόνη και πατήστε "Απάντηση".
 2. Πατήστε το εικονίδιο μικροφώνου.
 3. Πείτε το μήνυμά σας και κατόπιν πατήστε "Τέλος". Μπορείτε επίσης να πείτε τα σημεία στίξης. Για παράδειγμα, πείτε "How was the movie question mark" (Πώς ήταν η ταινία ερωτηματικό). 
 4. Ελέγξτε το μήνυμά σας και, στη συνέχεια, πατήστε "Αποστολή".

Αναζήτηση μιας τοποθεσίας στους Χάρτες

 1. Ανοίξτε τους Χάρτες.
 2. Πατήστε "Αναζήτηση" και κατόπιν πατήστε "Υπαγόρευση".
 3. Πείτε τι αναζητάτε και κατόπιν πατήστε "Τέλος".

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Υπαγόρευσης

Στο iPhone, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληκτρολόγιο. Κατόπιν, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή "Ενεργοποίηση Υπαγόρευσης".

Αλλαγή της γλώσσας

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα σε οποιαδήποτε οθόνη στην οποία μπορείτε να επιλέξετε την "Υπαγόρευση". Πατήστε "Απάντηση" ή "Αναζήτηση", πιέστε σταθερά την οθόνη, πατήστε το και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα. 

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπαγόρευση σε μια εφαρμογή στο Apple Watch, η γλώσσα υπαγόρευσης είναι ίδια με τη γλώσσα του πληκτρολογίου για τη συγκεκριμένη εφαρμογή στο iPhone. Για παράδειγμα, αν υπαγορεύσετε ένα μήνυμα στο Apple Watch, η γλώσσα είναι ίδια με τη γλώσσα του πληκτρολογίου για τη συγκεκριμένη συνομιλία στο iPhone. Αν αλλάξετε τη γλώσσα πληκτρολογίου στο iPhone για ένα μήνυμα ή μια εφαρμογή, η γλώσσα υπαγόρευσης θα αλλάξει και στο Apple Watch.

Ημερομηνία δημοσίευσης: