Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου και γνωστοποιήσεων στο Apple Watch

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, πραγματοποιήστε σίγαση στο ρολόι σας ή ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε». Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση των χτυπημάτων και δονήσεων που χρησιμοποιεί το Apple Watch για τις ειδοποιήσεις και τις γνωστοποιήσεις. 

Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου

 1. Σε Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».
 3. Πατήστε το κουμπί μείωσης έντασης μείωση για να μειώσετε την ένταση ήχου ή πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης αύξηση για να την αυξήσετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το ρυθμιστικό και να περιστρέψετε το Digital Crown.

Ρύθμιση γνωστοποιήσεων και ειδοποιήσεων

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις γνωστοποιήσεις και ειδοποιήσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα και τον τρόπο που λαμβάνετε ειδοποιήσεις, καθώς και την ένταση της ειδοποίησης, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο της. 

Διαχείριση απτικών ειδοποιήσεων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. 
 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Απτικές ειδοποιήσεις».
 4. Για να δώσετε επιπλέον έμφαση στις απτικές ειδοποιήσεις, πατήστε την επιλογή «Διακριτά». Αυτή η δυνατότητα προσθέτει ένα επιπλέον απτικό χτύπημα που προαναγγέλλει ορισμένες από τις άλλες απτικές ειδοποιήσεις. 

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εφαρμογές από το iPhone. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρολόι μου» και πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».

Αν φοράτε το Apple Watch και δεν αισθάνεστε ένα χτύπημα καθώς προσαρμόζετε το ρυθμιστικό, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple. Για τα βέλτιστα απτικά αποτελέσματα, η πίσω όψη του Apple Watch πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας. Εφαρμόστε το καλά, αλλά άνετα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ρυθμίσεων απτικής ανάδρασης για το Digital Crown

 1. Σε Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε την επιλογή «Ήχοι και απτική ανάδραση» και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Απτικό Crown».

Η επιλογή «Απτικό Crown» είναι διαθέσιμη μόνο στο Apple Watch Series 4 ή νεότερα μοντέλα.

Ενεργοποίηση απτικών καμπανισμάτων

Το Apple Watch μπορεί να χτυπά ανά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα την ώρα χωρίς να χρειάζεται να το κοιτάζετε.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Προσβασιμότητα».
 3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Καμπανίσματα».
 4. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Καμπανίσματα».
 5. Πατήστε «Πρόγραμμα» και ορίστε την αναπαραγωγή των καμπανισμάτων κάθε ώρα ή κάθε 30 ή 15 λεπτά.
 6. Πατήστε «Ήχοι» και αλλάξτε το καμπάνισμα σε «Πουλιά» ή «Καμπάνες».

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις από το iPhone. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, πατήστε «Προσβασιμότητα» και πατήστε «Καμπανίσματα».

Σίγαση του Apple Watch

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της πρόσοψης του ρολογιού. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω.
 2. Πατήστε το κουμπί Αθόρυβης λειτουργίας εικονίδιο Αθόρυβης λειτουργίας. Έτσι ενεργοποιείται η Αθόρυβη λειτουργία. Εξακολουθείτε να μπορείτε να λαμβάνετε απτικές γνωστοποιήσεις. 

Για να πραγματοποιήσετε σίγαση μιας ειδοποίησης ή γνωστοποίησης ενώ ηχεί, ακουμπήστε την παλάμη σας στην οθόνη για τρία δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή μέχρι να αισθανθείτε ένα χτύπημα. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, ελέγξτε αν η ρύθμιση «Κάλυψη για σίγαση» είναι ενεργοποιημένη: Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της πρόσοψης του ρολογιού. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω.
 2. Πατήστε το κουμπί «Μην ενοχλείτε» εικονίδιο «Μην ενοχλείτε» και κατόπιν ορίστε μια επιλογή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» ή να την ορίσετε για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα. 

Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» εμποδίζει τις κλήσεις και τις ειδοποιήσεις (εκτός από τις ειδοποιήσεις του ρολογιού) να ακούγονται ή να φωτίζουν την οθόνη. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο «Μην ενοχλείτε» εικονίδιο «μην ενοχλείτε» ή ένα εικονίδιο μοβ φεγγαριού στην κορυφή της οθόνης.

Αλλαγή ρυθμίσεων από το iPhone

Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρολόι μου» και πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».

Ημερομηνία δημοσίευσης: