Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου και γνωστοποιήσεων στο Apple Watch

Μάθετε πώς να ρυθμίζετε την ένταση ήχου του ρολογιού σας, πώς να θέτετε το ρολόι σας σε σίγαση ή πώς να ενεργοποιείτε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε». Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση των χτυπημάτων και των δονήσεων που χρησιμοποιεί το Apple Watch σας για τις ειδοποιήσεις και τις γνωστοποιήσεις. 

Πώς να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου του Apple Watch

 1. Σε Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και κατόπιν πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».
 3. Πατήστε το κουμπί μείωσης της έντασης μείωση για να μειώσετε την ένταση ήχου ή πατήστε το κουμπί αύξησης της έντασης  για να την αυξήσετε. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το ρυθμιστικό και να περιστρέψετε το Digital Crown.
  Apple Watch στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη «Ήχοι και απτική ανάδραση» στις Ρυθμίσεις

Πώς να θέσετε το Apple Watch σας σε σίγαση

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της πρόσοψης του ρολογιού. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω.
 2. Πατήστε το κουμπί «Αθόρυβη λειτουργία» εικονίδιο Αθόρυβης λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο θα ενεργοποιηθεί η Αθόρυβη λειτουργία. Θα συνεχίσετε να λαμβάνετε απτικές γνωστοποιήσεις. 
  Apple Watch στο οποίο εμφανίζεται το κουμπί «Σίγαση» στο Κέντρο Ελέγχου

Για να πραγματοποιήσετε σίγαση μιας ειδοποίησης ή γνωστοποίησης ενώ ηχεί, ακουμπήστε την παλάμη σας στην οθόνη για τρία δευτερόλεπτα τουλάχιστον ή μέχρι να αισθανθείτε ένα χτύπημα. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, ελέγξτε αν η ρύθμιση «Κάλυψη για σίγαση» είναι ενεργοποιημένη: Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».

Ρύθμιση γνωστοποιήσεων και ειδοποιήσεων

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις γνωστοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις. Μπορείτε να αλλάξετε τη συχνότητα και τον τρόπο λήψης των ειδοποιήσεων, καθώς και την ένταση ήχου της ειδοποίησης, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο της. 

Πώς να διαχειριστείτε τις Απτικές ειδοποιήσεις του Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις. 
 2. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».
 3. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Απτικές ειδοποιήσεις».
  Apple Watch στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη «Ήχοι και απτική ανάδραση» στις Ρυθμίσεις
 4. Για να δώσετε επιπλέον έμφαση στις απτικές ειδοποιήσεις, πατήστε την επιλογή «Διακριτά». Αυτή η δυνατότητα προσθέτει ένα επιπλέον απτικό χτύπημα που προαναγγέλλει ορισμένες από τις άλλες απτικές ειδοποιήσεις. 

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εφαρμογές από το iPhone. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρολόι μου» και πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».

Αν φοράτε το Apple Watch και δεν αισθάνεστε ένα χτύπημα καθώς προσαρμόζετε το ρυθμιστικό, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple. Για τα βέλτιστα απτικά αποτελέσματα, η πίσω όψη του Apple Watch πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας. Εφαρμόστε το καλά, αλλά άνετα

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις απτικές ρυθμίσεις για το Digital Crown του Apple Watch

 1. Σε Apple Watch, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε την επιλογή «Ήχοι και απτική ανάδραση» και κατόπιν ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή «Απτική ανάδραση Crown».
  Apple Watch στο οποίο εμφανίζονται οι ρυθμίσεις «Απτική ανάδραση Crown» και «Απτικά συστήματος» στην ενότητα «Ήχοι και απτική ανάδραση» στις Ρυθμίσεις

Η επιλογή «Απτικό Crown» είναι διαθέσιμη μόνο στο Apple Watch Series 4 ή νεότερα μοντέλα.

Ενεργοποίηση απτικών καμπανισμάτων

Το Apple Watch μπορεί να χτυπά ανά διαστήματα, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε εύκολα την ώρα χωρίς να χρειάζεται να το κοιτάζετε.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Προσβασιμότητα».
 3. Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και πατήστε «Καμπανίσματα».
 4. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Καμπανίσματα».
 5. Πατήστε «Πρόγραμμα» και ορίστε την αναπαραγωγή των καμπανισμάτων κάθε ώρα ή κάθε 30 ή 15 λεπτά.
 6. Πατήστε «Ήχοι» και αλλάξτε το καμπάνισμα σε «Πουλιά» ή «Καμπάνες».

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις από το iPhone. Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρολόι μου», πατήστε «Προσβασιμότητα» και κατόπιν «Καμπανίσματα».

Πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» στο Apple Watch σας

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της πρόσοψης του ρολογιού. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω.
 2. Πατήστε το κουμπί «Μην ενοχλείτε» εικονίδιο «Μην ενοχλείτε» και κατόπιν ορίστε μια επιλογή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» ή να την ορίσετε για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να απενεργοποιηθεί αυτόματα. 
  Apple Watch στο οποίο εμφανίζονται οι επιλογές της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» εμποδίζει τις κλήσεις και τις ειδοποιήσεις (εκτός από τις ειδοποιήσεις του ρολογιού) να ακούγονται ή να φωτίζουν την οθόνη. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το εικονίδιο «Μην ενοχλείτε» εικονίδιο «μην ενοχλείτε» ή ένα εικονίδιο μοβ φεγγαριού στην κορυφή της οθόνης.

Αλλαγή ρυθμίσεων από το iPhone

Στο iPhone, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch, μεταβείτε στην καρτέλα «Ρολόι μου» και πατήστε «Ήχοι και απτική ανάδραση».

Ημερομηνία δημοσίευσης: