Γνωστοποιήσεις στο Apple Watch

Προσαρμόστε τη συχνότητα και τον τρόπο λήψης γνωστοποιήσεων στο Apple Watch σας, ώστε να μπορείτε να ανταποκρίνεστε αμέσως ή να τις ελέγχετε όποτε σας εξυπηρετεί.

Πού θα βλέπετε τις γνωστοποιήσεις σας

Οι γνωστοποιήσεις προωθούνται είτε στο Apple Watch είτε στο iPhone, αλλά όχι και στις δύο συσκευές. Μάθετε παρακάτω πότε μια γνωστοποίηση μπορεί να εμφανιστεί στο iPhone αντί για το Apple Watch.

iPhone στο οποίο εμφανίζονται γνωστοποιήσεις που προωθούνται στο iPhone αντί για το Apple Watch

Αν το iPhone είναι ξεκλείδωτο, θα λαμβάνετε γνωστοποιήσεις στο iPhone αντί για το Apple Watch.

 

Apple Watch στο οποίο εμφανίζονται γνωστοποιήσεις που προωθούνται στο Apple Watch αντί για το iPhone

Αν το iPhone είναι κλειδωμένο ή σε κατάσταση ύπνου, θα λαμβάνετε γνωστοποιήσεις στο Apple Watch, εκτός αν έχετε κλειδώσει το Apple Watch με τον κωδικό σας.

 

Ορισμένες εφαρμογές, όπως η εφαρμογή Θόρυβος, είναι διαθέσιμες μόνο στο Apple Watch σας. Οι γνωστοποιήσεις για αυτές τις εφαρμογές δεν εμφανίζονται στο iPhone.

Όταν λαμβάνετε μια γνωστοποίηση, εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο γνωστοποίησης  στην πρόσοψη του ρολογιού σας. Όταν απορρίπτετε γνωστοποιήσεις στο Apple Watch, οι γνωστοποιήσεις απορρίπτονται και στο iPhone. 

Apple Watch στο οποίο εμφανίζονται δύο γνωστοποιήσεις 

Εμφάνιση όλων των γνωστοποιήσεών σας

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το επάνω μέρος της πρόσοψης του ρολογιού, για να ανοίξετε το Κέντρο γνωστοποιήσεων. Αυτό μπορείτε να το κάνετε από οποιαδήποτε οθόνη.
 2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο γνωστοποιήσεων και κατόπιν σαρώστε προς τα κάτω. 
 3. Για κύλιση, περιστρέψτε το Digital Crown ή σαρώστε προς τα πάνω και προς τα κάτω στην πρόσοψη του ρολογιού.
 4. Για να διαβάσετε μια γνωστοποίηση, πατήστε την. Για να διαβάσετε ομαδοποιημένες γνωστοποιήσεις, πατήστε μια στοίβα και στη συνέχεια πατήστε μια γνωστοποίηση.
 5. Για να διαγράψετε μια γνωστοποίηση, σαρώστε προς τα αριστερά και κατόπιν πατήστε το κουμπί διαγραφής .

Μπορείτε να αποκρύψετε το εικονίδιο γνωστοποίησης , ώστε να μην εμφανίζεται όταν έχετε μη αναγνωσμένες γνωστοποιήσεις. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone, πατήστε «Γνωστοποιήσεις» και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την επιλογή «Ένδειξη γνωστοποιήσεων».

Apple Watch στο οποίο εμφανίζεται το κουμπί «Εκκαθάριση όλων» για τις γνωστοποιήσεις 

Εκκαθάριση όλων των γνωστοποιήσεων

Μπορείτε να εκκαθαρίσετε όλες τις γνωστοποιήσεις σας με μία κίνηση:

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το επάνω μέρος της πρόσοψης του ρολογιού, για να ανοίξετε το Κέντρο γνωστοποιήσεων.
 2. Περιστρέψτε το Digital Crown ή σαρώστε προς τα κάτω στην πρόσοψη του ρολογιού μέχρι να φτάσετε στο επάνω μέρος.
 3. Πατήστε «Εκκαθάριση όλων».

Διαχείριση γνωστοποιήσεων

Οι γνωστοποιήσεις του Apple Watch συμβαδίζουν με τις ρυθμίσεις του iPhone, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για κάθε εφαρμογή. Στο watchOS 5 και νεότερες εκδόσεις, οι γνωστοποιήσεις μπορούν να οργανωθούν κατά εφαρμογή και να ομαδοποιηθούν σε στοίβες στο Κέντρο γνωστοποιήσεων. Για παράδειγμα, όλες οι γνωστοποιήσεις δραστηριότητας μπορούν να εμφανίζονται σε μια στοίβα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε ή όχι ειδοποιήσεις για τις γνωστοποιήσεις, ώστε να εμφανίζονται αθόρυβα ή να μην εμφανίζονται καθόλου. 

 

Apple Watch στο οποίο εμφανίζεται η οθόνη σίγασης γνωστοποιήσεων 

Πώς να αλλάξετε τον τρόπο λήψης γνωστοποιήσεων στο Apple Watch

 1. Αγγίξτε παρατεταμένα το επάνω μέρος της πρόσοψης του ρολογιού. 
 2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο γνωστοποιήσεων και κατόπιν σαρώστε προς τα κάτω.
 3. Σαρώστε προς τα αριστερά σε μια γνωστοποίηση και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Περισσότερα» .
 4. Αν δεν θέλετε να ακούτε ήχους ή να λαμβάνετε απτικές ειδοποιήσεις για αυτήν την εφαρμογή, πατήστε «Αθόρυβη παράδοση». Οι γνωστοποιήσεις για αυτήν την εφαρμογή θα μεταβιβάζονται απευθείας στο Κέντρο γνωστοποιήσεων στο Apple Watch και το iPhone, αντί να εμφανίζεται μια γνωστοποίηση με ήχο ή απτική ειδοποίηση.
 5. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε γνωστοποιήσεις για αυτήν την εφαρμογή, πατήστε «Απενεργοποίηση» στο Apple Watch.

Για να μπορείτε ξανά να βλέπετε ή να ακούτε αυτές τις γνωστοποιήσεις, σαρώστε προς τα αριστερά σε μια γνωστοποίηση από την εφαρμογή, πατήστε το εικονίδιο «Περισσότερα»  και στη συνέχεια πατήστε «Εμφανής παράδοση».

Προσαρμογή των ρυθμίσεων γνωστοποιήσεων

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας και στη συνέχεια πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». 
 2. Πατήστε «Γνωστοποιήσεις». 
 3. Πατήστε μια εφαρμογή. Κάθε εφαρμογή έχει διαφορετικές επιλογές. Για να χρησιμοποιείτε τις ίδιες ρυθμίσεις γνωστοποιήσεων στο Apple Watch και το iPhone, πατήστε «Κατοπτρισμός του iPhone». Σε ορισμένες εφαρμογές μπορείτε να προσαρμόσετε τις γνωστοποιήσεις σας. Κατά την προσαρμογή, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω:
  • Επιτρέπονται γνωστοποιήσεις: Οι γνωστοποιήσεις εμφανίζονται στο Κέντρο γνωστοποιήσεων και το Apple Watch σάς ειδοποιεί. 
  • Αποστολή στο Κέντρο γνωστοποιήσεων: Οι γνωστοποιήσεις αποστέλλονται απευθείας στο Κέντρο γνωστοποιήσεων, χωρίς να σας ειδοποιεί το Apple Watch.
  • Γνωστοποιήσεις ανενεργές: Η εφαρμογή δεν αποστέλλει γνωστοποιήσεις.
 4. Αν προσαρμόσετε τις γνωστοποιήσεις μιας εφαρμογής, μπορείτε επίσης να ομαδοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις από αυτήν την εφαρμογή. Πατήστε «Ομάδες γνωστ/σεων» και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή: «Απενεργοποίηση», «Αυτόματα» ή «Κατά εφαρμογή».

Αν δεν μπορείτε να προσαρμόσετε μια εφαρμογή, μπορείτε αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις της. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα «Κατοπτρισμός ειδοποιήσεων iPhone από» και απενεργοποιήστε τη ρύθμιση δίπλα από την εφαρμογή. 

Μάθετε πώς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις ήχου για τις γνωστοποιήσεις

Διατήρηση των γνωστοποιήσεων απόρρητων

Όταν σηκώνετε τον καρπό σας για να δείτε μια γνωστοποίηση, εμφανίζεται μια γρήγορη σύνοψη και οι πλήρεις λεπτομέρειες εμφανίζονται μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Δείτε πώς μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση όλων των λεπτομερειών στη γνωστοποίηση:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας και στη συνέχεια πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου». 
 2. Πατήστε «Γνωστοποιήσεις» και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Άγγιγμα για εμφάνιση πλήρους γνωστοποίησης». 
 3. Όταν λάβετε μια γνωστοποίηση, πατήστε τη για να δείτε τις πλήρεις λεπτομέρειες. 

Apple Watch στο οποίο εμφανίζεται η ρύθμιση «Εμφάνιση σύνοψης όταν είναι κλειδωμένο» 

Διαχείριση των συνόψεων γνωστοποιήσεων όταν είναι κλειδωμένο

Είτε είναι κλειδωμένο το Apple Watch σας είτε ξεκλείδωτο, θα βλέπετε συνόψεις, ή αλλιώς επισκοπήσεις, των γνωστοποιήσεων, από προεπιλογή. Μια επισκόπηση είναι μία μόνο οθόνη στην οποία εμφανίζεται το όνομα και το εικονίδιο της εφαρμογής που παρέχει τη γνωστοποίηση μαζί με τον τίτλο της γνωστοποίησης. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιούνται οι επισκοπήσεις όταν το Apple Watch είναι κλειδωμένο:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας.
 2. Πατήστε «Γνωστοποιήσεις» και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Εμφάνιση σύνοψης όταν είναι κλειδωμένο».

Αν δεν βλέπετε γνωστοποιήσεις στο Apple Watch σας

Όταν οι συσκευές σας έχουν αποσυνδεθεί, οι γνωστοποιήσεις σας θα προωθούνται στο iPhone αντί για το Apple Watch. Για να ελέγξετε τη σύνδεσή σας, σαρώστε προς τα πάνω στην πρόσοψη του ρολογιού σας για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου. Αν οι συσκευές σας έχουν αποσυνδεθεί, μπορεί να δείτε το κόκκινο εικονίδιο iPhone , το κόκκινο εικονίδιο X  ή το εικονίδιο Wi-Fi . Δοκιμάστε να συνδέσετε το iPhone με το Apple Watch σας.

Αν το Apple Watch έχει κλειδωθεί ή έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε», οι γνωστοποιήσεις σας θα προωθούνται στο iPhone:

 • Αν το Apple Watch είναι κλειδωμένο, θα εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδαριάς  στην πρόσοψη του ρολογιού.
 • Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Μην ενοχλείτε», θα εμφανίζεται το εικονίδιο της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»  στην πρόσοψη του ρολογιού. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, σαρώστε προς τα επάνω στην πρόσοψη του ρολογιού και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί «Μην ενοχλείτε» .

Για τις εφαρμογές τρίτων, παρέχονται γνωστοποιήσεις μόνο αν το ζευγοποιημένο iPhone είναι επίσης συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: