Πληροφορίες για τον ρότορα VoiceOver σε iPhone, iPad και iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ρότορα VoiceOver για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας του VoiceOver. Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου ή την ταχύτητα εκφώνησης του VoiceOver, να μετακινηθείτε από ένα στοιχείο σε ένα άλλο στην οθόνη και πολλά άλλα.

Χρήση του ρότορα VoiceOver

Πρώτα, αν δεν έχετε ενεργοποιήσει το VoiceOver, ενεργοποιήστε το από τις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα.

Για να χρησιμοποιήσετε τον ρότορα, περιστρέψτε τα δύο δάχτυλα πάνω στην οθόνη της συσκευής σας iOS σαν να γυρνάτε ένα κουμπί. Το VoiceOver θα εκφωνήσει την πρώτη επιλογή του ρότορα. Συνεχίστε να περιστρέφετε τα δάχτυλά σας για να ακούσετε περισσότερες επιλογές. Σηκώστε τα δάχτυλά σας για να ορίσετε μία από τις επιλογές.

Αφού κάνετε μια επιλογή, μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να την χρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε "Λέξεις" όταν είναι ανοιχτό ένα έγγραφο, μετακινώντας το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω το VoiceOver θα μετακινηθεί στην επόμενη ή την προηγούμενη λέξη.

Ακολουθεί μια λίστα με τις επιλογές του ρότορα και τη λειτουργία τους.

Επιλογές πλοήγησης

Με όλες αυτές τις επιλογές, μπορείτε να μετακινηθείτε από ένα στοιχείο στο επόμενο μετακινώντας το δάχτυλό σας πάνω στην οθόνη από επάνω προς τα κάτω. Μπορείτε να μετακινήσετε το VoiceOver στο προηγούμενο στοιχείο μετακινώντας το δάχτυλό σας από κάτω προς τα πάνω.

Μπορείτε να αναθεωρήσετε κείμενο καθώς πληκτρολογείτε με τις επιλογές "Χαρακτήρες", "Λέξεις" και "Γραμμές":

 • Χαρακτήρες: Διαβάζει έναν χαρακτήρα κάθε φορά.
 • Λέξεις: Διαβάζει μία λέξη κάθε φορά.
 • Γραμμές: Διαβάζει μία γραμμή κάθε φορά. 

Μετακινηθείτε στην οργάνωση μιας σελίδας ή μιας οθόνης με αυτές τις επιλογές: 

 • Υποδοχείς: Μετακινείται από έναν υποδοχέα οθόνης στον επόμενο. Οι οθόνες Αφετηρίας και Dock, για παράδειγμα, είναι υποδοχείς. 
 • Κεφαλίδες: Μετακινείται από μια κεφαλίδα στην επόμενη. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ρότορα στο μενού Ρυθμίσεις > Mail, επαφές, ημερολόγια.
 • Οροθέσια: Μετακινείται ανάμεσα σε μπάνερ, στοιχεία πλοήγησης και κουμπιά σε περιεχόμενο HTML (όπως μια ιστοσελίδα ή ένα email HTML).
 • Ίδιο στοιχείο: Μετακινείται από ένα στοιχείο στο επόμενο στοιχείο του ίδιου είδους. Δοκιμάστε το με τους συνδέσμους των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης στον Ιστό με το Safari.
 • Κάθετη πλοήγηση: Μετακινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω με κάθετες μετακινήσεις του δαχτύλου σας. Δοκιμάστε το στην οθόνη Αφετηρίας.
 • Στατικό κείμενο: Μετακινείται από μία γραμμή στατικού κειμένου HTML στην επόμενη. Το στατικό κείμενο είναι το κύριο κείμενο της σελίδας, όχι οι σύνδεσμοι ή τα ονόματα κουμπιών, για παράδειγμα.

Μετακινηθείτε από σύνδεσμο σε σύνδεσμο με αυτές τις επιλογές:

 • Σύνδεσμοι: Μετακινείται από ένα σύνδεσμο στον επόμενο.
 • Σύνδεσμοι με επίσκεψη: Μετακινείται από ένα σύνδεσμο στον επόμενο, αλλά μόνο σε αυτούς που έχετε επισκεφτεί ήδη.
 • Σύνδεσμοι χωρίς επίσκεψη: Μετακινείται από ένα σύνδεσμο στον επόμενο, αλλά μόνο σε αυτούς που δεν έχετε επισκεφτεί ακόμα.
 • Σύνδεσμοι εντός σελίδας: Μετακινείται από ένα σύνδεσμο εντός σελίδας στον επόμενο σε μια ιστοσελίδα.

Ακολουθούν περισσότεροι τρόποι μετακίνησης μέσα σε μια σελίδα:

 • Πίνακες: Μετακινεί το δρομέα του VoiceOver στην αρχή ενός πίνακα σε μια ιστοσελίδα.
 • Λίστες: Μετακινεί το δρομέα του VoiceOver στην αρχή μιας λίστας σε μια ιστοσελίδα.
 • Κουμπιά: Μετακινείται από ένα κουμπί στο επόμενο σε περιεχόμενο HTML.
 • Χειριστήρια φόρμας: Μετακινείται ανάμεσα σε κουμπιά και μενού κατά τη χρήση μιας φόρμας.
 • Πεδία κειμένου: Μετακινείται από ένα πεδίο κειμένου στο επόμενο σε περιεχόμενο HTML.
 • Πεδία αναζήτησης: Μετακινείται από ένα πεδίο αναζήτησης στο επόμενο σε περιεχόμενο HTML.
 • Εικόνες: Μετακινείται σε εικόνες.

Αλλαγή του τρόπου εκφώνησης, ανάγνωσης και ακρόασης του VoiceOver

Ταχύτητα εκφώνησης: Αλλάζει την ταχύτητα εκφώνησης του VoiceOver. Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για πιο γρήγορη ή πιο αργή εκφώνηση. Με κάθε μετακίνηση του δαχτύλου σας αυτή ρύθμιση αλλάζει 5 τοις εκατό.

Ένταση ήχου: Αλλάζει την ένταση του ήχου εκφώνησης του VoiceOver. Αυτή είναι διαφορετική από την ένταση ήχου του συστήματος. Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για πιο δυνατή ή σιγανή εκφώνηση. Με κάθε μετακίνηση του δαχτύλου σας αυτή ρύθμιση αλλάζει 5 τοις εκατό. 

Στίξη: Αλλάζει τον τρόπο ανάγνωσης των σημείων στίξης από το VoiceOver. Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για εναλλαγή μεταξύ όλης, κάποιας ή καμίας στίξης.

Ήχοι: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα ηχητικά εφέ του VoiceOver, όπως τα κλικ και τους ήχους του δρομέα. Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Υποδείξεις: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις υποδείξεις του VoiceOver. Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Βύθιση ήχου: Χαμηλώνει την ένταση άλλου περιεχομένου ήχου κατά την εκφώνηση από το VoiceOver. Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Αλλαγή του τρόπου πληκτρολόγησης

Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Τρόπος πληκτρολόγησης" για εναλλαγή μεταξύ Βασικής πληκτρολόγησης, Πληκτρολόγησης με αφή και Πληκτρολόγησης με άμεση αφή. Μετακινήστε το δάχτυλό σας προς τα επάνω ή προς τα κάτω για εναλλαγή μεταξύ των τρόπων πληκτρολόγησης.

Αντί να χρησιμοποιήσετε τον ρότορα, μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Στιλ πληκτρολόγησης για να επιλέξετε έναν τρόπο πληκτρολόγησης.

Διαβάστε παρακάτω πώς να χρησιμοποιείτε τους τρόπους πληκτρολόγησης:

Βασική πληκτρολόγηση

Επιλέξτε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο σαρώνοντας προς τα αριστερά ή τα δεξιά, και στη συνέχεια πατήστε δύο φορές για να εισαχθεί ο χαρακτήρας. Ή μετακινήστε το δάχτυλό σας γύρω από το πληκτρολόγιο για να επιλέξετε ένα πλήκτρο και, ενώ συνεχίζετε να πατάτε το πλήκτρο με το ένα δάχτυλο, πατήστε στην οθόνη με ένα άλλο δάχτυλο.

Το VoiceOver εκφωνεί το πλήκτρο όταν το επιλέξετε και πάλι όταν εισαγάγετε το χαρακτήρα.

Πληκτρολόγηση με αφή

Πατήστε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να το επιλέξετε και, στη συνέχεια, αφήστε το για να εισαχθεί ο χαρακτήρας. Αν πατήσετε λάθος πλήκτρο, σύρετε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο που θέλετε.

Το VoiceOver εκφωνεί το χαρακτήρα για κάθε πλήκτρο όταν το πατάτε. Το VoiceOver εισαγάγει ένα χαρακτήρα όταν σηκώνετε το δάχτυλό σας.

Πληκτρολόγηση με άμεση αφή

Πληκτρολογείτε το ίδιο όπως όταν είναι απενεργοποιημένο το VoiceOver. Αυτός ο τρόπος απενεργοποιεί το VoiceOver μόνο για την πληκτρολόγηση.

Επιλογές εισόδου, ενεργειών και ζουμ

Χειρογραφή: Σας επιτρέπει να εισαγάγετε χειρόγραφα κείμενο αντί να πληκτρολογείτε με το πληκτρολόγιο.

Είσοδος Μπράιγ στην οθόνη: Ενεργοποιεί το πληκτρολόγιο γραφής Μπράιγ στην οθόνη.

Ενέργειες: Επιλέγει τι συμβαίνει όταν πατήσετε δύο φορές με το ένα δάχτυλο. Για παράδειγμα, στο Mail, αυτός ο ρότορας επιλέγει ανάμεσα σε "Διαγραφή", "Ενεργοποίηση στοιχείου", "Επισήμανση ως αναγνωσμένου", "Σημαία" και άλλες επιλογές.

Ζουμ: Μεγέθυνση και σμίκρυνση. Μετακινήστε το δάχτυλό σας από επάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα επάνω. Δοκιμάστε το με την εφαρμογή Κάμερα. Αυτή η επιλογή δεν ελέγχει τη λειτουργία προσβασιμότητας ζουμ.

Καθορισμός των επιλογών σας

Ορισμένες από τις παραπάνω επιλογές εμφανίζονται στον ρότορα από προεπιλογή ενώ άλλες είναι προαιρετικές.

Για να καθορίσετε τις επιλογές του ρότορα, επιλέξτε Ρυθμίσεις> Γενικά > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Ρότορας. Στη συνέχεια, καθορίστε τις επιλογές που θέλετε να εμφανίζονται στον ρότορα.

Ορισμένες επιλογές δεν εμφανίζονται πάντα στον ρότορα. Για παράδειγμα, η επιλογή "Τρόπος πληκτρολόγησης" εμφανίζεται στον ρότορα μόνο όταν υπάρχει πληκτρολόγιο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: