Αν εμφανίζεται ένα κόκκινο "!" στο Apple Watch σας

Δοκιμάστε αυτά τα βήματα για να επιβάλετε την επανεκκίνηση του Apple Watch.

Κόκκινο θαυμαστικό

Αν εμφανιστεί το εικονίδιο κόκκινο θαυμαστικό στο Apple Watch μετά από μια ενημέρωση λογισμικού, δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί και το Digital Crown για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
  2. Όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple, αφήστε και τα δυο κουμπιά.
  3. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για να κανονίσετε μια επισκευή μέσω ταχυδρομείου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: