Διαμόρφωση του iPad και του Mac για τη διενέργεια δοκιμών και αξιολογήσεων

Οι εφαρμογές από εγκεκριμένους προγραμματιστές μπορεί να χρησιμοποιούν τη Λειτουργία αξιολόγησης (προηγουμένως γνωστή ως Αυτόματη διαμόρφωση αξιολόγησης) για το κλείδωμα και τη διαμόρφωση του iPad ή του Mac αυτόματα για αξιολογήσεις στο διαδίκτυο.

Με τη Λειτουργία αξιολόγησης, οι εφαρμογές αξιολόγησης μπορούν να απενεργοποιήσουν ορισμένες δυνατότητες υλικού και λογισμικού, ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για ασφαλές περιβάλλον δοκιμής και να εμποδίσουν το άτομο που διενεργεί δοκιμή να χρησιμοποιήσει άλλες εφαρμογές και να ακυρώσει τα αποτελέσματα της δοκιμής.

Χρήση μιας εφαρμογής με ενσωματωμένη τη Λειτουργία αξιολόγησης

Για τη διασφάλιση του iPad ή του Mac για δοκιμές με μια υποστηριζόμενη εφαρμογή δεν απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση ή διαχείριση, όπως η Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM). Οι εφαρμογές με τη Λειτουργία αξιολόγησης κλειδώνουν το iPad ή τον Mac στη μοναδική εφαρμογή αυτόματα, το οποίο σημαίνει ότι οι χρήστες δεν μπορούν να μεταβούν σε άλλη εφαρμογή ενώ είναι ενεργή η Λειτουργία αξιολόγησης.

Απευθυνθείτε στον πάροχο της εφαρμογής αξιολόγησης, για να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή του χρησιμοποιεί Λειτουργία αξιολόγησης. 

Λειτουργία αξιολόγησης σε iOS

Η Λειτουργία αξιολόγησης υποστηρίζεται στο iOS 9.3.2 ή νεότερη έκδοση. Όταν η Λειτουργία αξιολόγησης είναι ενεργή στο iOS, οι παρακάτω δυνατότητες απενεργοποιούνται:

 • Αυτόματη διόρθωση και ορθογραφικός έλεγχος
 • Προβλεπτικό πληκτρολόγιο
 • Αναζήτηση ορισμών στο λεξικό
 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου
 • Κοινή χρήση
 • Καθολικό πρόχειρο
 • Υπαγόρευση
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση με την Τάξη
 • Εγγραφή οθόνης
 • Εκφώνηση επιλεγμένου κειμένου
 • Αυτόματη χρήση κεφαλαίων, προεπισκόπηση χαρακτήρων και έξυπνη στίξη
 • Siri

Αν ενεργοποιήσετε τη Μονοεφαρμογική λειτουργία ή την Πρόσβαση με καθοδήγηση στο iOS, αυτή η δυνατότητα αντικαθιστά τους περιορισμούς της Λειτουργίας αξιολόγησης.

Λειτουργία αξιολόγησης σε macOS

Η Λειτουργία αξιολόγησης υποστηρίζεται στο macOS Catalina 10.15.4 ή νεότερη έκδοση. Όταν η Λειτουργία αξιολόγησης είναι ενεργή στο macOS, οι παρακάτω δυνατότητες απενεργοποιούνται:

 • Dock
 • Γραμμή μενού
 • Exposé και Spaces
 • Mission Control
 • Εκκινήσεις εφαρμογών από πλήκτρα λειτουργιών
 • Κέντρο γνωστοποιήσεων και γνωστοποιήσεις
 • Εφαρμογή Μουσική (πρώην iTunes)
 • Handoff
 • Καθολικό πρόχειρο
 • Κάμερα Συνέχισης
 • Κοινή χρήση οθόνης και κατοπτρισμός
 • Εγγραφή οθόνης και στιγμιότυπα οθόνης
 • Απομακρυσμένη είσοδος
 • Siri
 • Υπαγόρευση
 • Πληκτρολόγιο Emoji
 • Χειρονομία αναζήτησης επιφάνειας αφής

Η αυτόματη διόρθωση και ο ορθογραφικός έλεγχος δεν περιορίζονται αυτόματα στο macOS. Μπορούν να ελεγχθούν μέσω περιοριστικών χαρακτηριστικών στο περιεχόμενο ιστού.

Κλείδωμα του iPad σε μία εφαρμογή δοκιμής με Μονοεφαρμογική λειτουργία

Αν η εφαρμογή σας δεν υποστηρίζει τη Λειτουργία αξιολόγησης ή χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για σκοπούς διάγνωσης, στην τάξη ή για σκοπούς εκπαιδευτικής αξιολόγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό MDM για τη διαμόρφωση του iPad για Μονοεφαρμογική λειτουργία. Το λογισμικό MDM εγκαθιστά ένα προφίλ που αναγνωρίζει την επιλεγμένη εφαρμογή και επιβάλει το άνοιγμά της στη συσκευή, εμποδίζοντας τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν άλλες εφαρμογές. Στο προφίλ, μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετες δυνατότητες τις οποίες δεν θέλετε να χρησιμοποιούν οι μαθητές.

Αν θέλετε να περιορίσετε τις λειτουργίες πληκτρολογίου και λεξικού, πρέπει να περιορίσετε ξεχωριστά αυτές τις δυνατότητες. Μάθετε περισσότερα για τους περιορισμούς στις λειτουργίες του πληκτρολογίου και του λεξικού.

Ημερομηνία δημοσίευσης: