Το iPod δεν ενεργοποιείται

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν το iPod δεν ενεργοποιείται. Πολλά πράγματα θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ενεργοποίηση του iPod. Ελέγξτε κάθε αιτία με την ακόλουθη σειρά, για να ανακαλύψετε ποιο είναι το πρόβλημα.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης αναμονής είναι απενεργοποιημένος

  1. Ελέγξτε εάν ο διακόπτης αναμονής είναι ενεργοποιημένος. Βρίσκεται στην επάνω ή την κάτω πλευρά του iPod. Αν βρίσκεται στη θέση ενεργοποίησης, θα δείτε μια πορτοκαλί λωρίδα.
  2. Για να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη αναμονής, σύρετέ τον μέχρι να μην βλέπετε πλέον την πορτοκαλί λωρίδα.
  3. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε το iPod.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη

Το iPod δεν ενεργοποιείται αν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη. Αντί γι' αυτό, θα εμφανιστεί μια οθόνη χαμηλού φορτίου μπαταρίας για 3 δευτερόλεπτα περίπου, όταν προσπαθήσετε να το ενεργοποιήσετε.

Για να φορτίσετε το iPod, συνδέστε το iPod στην ενσωματωμένη θύρα FireWire 6 ακίδων ή στη θύρα USB υψηλής ισχύος του υπολογιστή σας ή συνδέστε το στο τροφοδοτικό Apple iPod και συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα ρεύματος. Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των μοντέλων iPod χωρίς Click Wheel μέσω USB. Το iPod shuffle χρειάζεται θύρα USB υψηλής ισχύος για τη φόρτισή του. Τα iPod nano και iPod (5ης γενιάς) μπορούν να φορτίσουν μέσω USB ή FireWire, αλλά χρειάζονται θύρα USB για το συγχρονισμό τους με το iTunes. Αν δεν είστε βέβαιοι ποιο μοντέλο iPod διαθέτετε, κάντε κλικ εδώ.

Αν έχετε συνδεθεί μέσω USB και η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, το iPod ενδέχεται να καθυστερήσει 30 λεπτά περίπου να ενεργοποιηθεί. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Επαναφέρετε το iPod

Αν το iPod εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται ή φαίνεται να έχει "παγώσει", ίσως χρειαστεί να κάνετε επαναφορά του. Αν επαναφέρετε το iPod, όλα τα τραγούδια και τα αρχεία σας θα διατηρηθούν. Ορισμένες προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να χαθούν.

Αφήστε την μπαταρία του iPod να εξαντληθεί

Σε σπάνιες περιπτώσεις, το iPod ενδέχεται να μεταβεί σε μια κατάσταση στην οποία χρειάζεται να εξαντληθεί εντελώς η μπαταρία του, προκειμένου να επιτευχθεί η επαναφορά του. Αν το iPod δεν ενεργοποιηθεί μετά την επαναφορά του, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Αποσυνδέστε το iPod από όλες τις πηγές τροφοδοσίας και αφήστε το αποσυνδεδεμένο για 24 ώρες περίπου.
  2. Επανασυνδέστε το iPod στο τροφοδοτικό Apple iPod ή σε έναν υπολογιστή και κάντε επαναφορά του.

Ενημερώστε το λογισμικό του iPod

Αν το iPod ενεργοποιηθεί μετά την επαναφορά του, ενημερώστε το στην πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes.

Μάθετε περισσότερα

Αν δοκιμάσατε τις παραπάνω λύσεις και το iPod εξακολουθεί να μην ενεργοποιείται, ελέγξτε τα εξής:

  • Βεβαιωθείτε ότι το iPod είναι η μοναδική συσκευή στην αλυσιδωτή σύνδεση μέσω FireWire ή USB. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές, εκτός από το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και το iPod και, κατόπιν, ελέγξτε εάν θα ενεργοποιηθεί.
  • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο FireWire ή USB που συνοδεύει το iPod και ότι το καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση.
  • Δοκιμάστε να συνδέσετε το iPod στην ενσωματωμένη θύρα ενός άλλου υπολογιστή, για να ελέγξετε αν αυτό θα επιλύσει το πρόβλημα. Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας και ότι το καπάκι ή η οθόνη είναι ανοιχτά. Αν το καπάκι είναι κλειστό, ο υπολογιστής ενδέχεται να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, αναστολής ή αδρανοποίησης και το iPod να μην φορτίζεται σωστά.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ενεργοποιήσετε το iPod μετά από την εκτέλεση αυτών των βημάτων, ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της Apple, για να προγραμματίσετε μια επισκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εξής:

iPod: Δεν ενεργοποιείται ή έχει "παγώσει"

Ημερομηνία δημοσίευσης: