Σχετικά με το Applebot

Μάθετε για το Applebot, το πρόγραμμα ανίχνευσης ιστού για την Apple.

Το Applebot είναι το πρόγραμμα ανίχνευσης ιστού για την Apple. Χρησιμοποιείται από προϊόντα, όπως οι Προτάσεις Siri και Spotlight.

Προσδιορισμός του Applebot

Η κίνηση που προέρχεται από το Applebot προσδιορίζεται από τον παράγοντα χρήστη του και η αντίστροφη αναζήτηση του DNS την εμφανίζει στον τομέα *.applebot.apple.com, με προέλευση από το μπλοκ δικτύου 17.0.0.0.

Επαλήθευση της προέλευσης κίνησης από το Applebot

Στο macOS, η εντολή κεντρικού υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί αν μια διεύθυνση IP αποτελεί τμήμα του Applebot. Τα παρακάτω παραδείγματα εμφανίζουν την εντολή κεντρικού υπολογιστή και το αποτέλεσμά της:

$ host 17.58.101.179
179.101.58.17.in-addr.arpa domain name pointer 17-58-101-179.applebot.apple.com.

Η εντολή κεντρικού υπολογιστή μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για να επαληθευτεί ότι το DNS οδηγεί στην ίδια διεύθυνση IP:

$ host 17-58-101-179.applebot.apple.com
17-58-101-179.applebot.apple.com has address 17.58.101.179.

Επαλήθευση παράγοντα χρήστη Applebot

Η συμβολοσειρά παράγοντα χρήστη περιέχει τη λέξη "Applebot" και άλλες πληροφορίες. Η μορφή είναι η εξής: 

Mozilla/5.0 (Device; OS_version) AppleWebKit/WebKit_version (KHTML, like Gecko)
Version/Safari_version Safari/WebKit_version (Applebot/Applebot_version)

Παραδείγματα για επιτραπέζιο υπολογιστή:

Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5
(KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Applebot/0.1)
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15
(KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15 (Applebot/0.1)

Παραδείγματα για κινητό:

Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4
(KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B410 Safari/600.1.4 (Applebot/0.1;
+http://www.apple.com/go/applebot)
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15Z
(KHTML, like Gecko) Version/13.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 (Applebot/0.1)

Προσαρμογή κανόνων robot.txt

Το Applebot συμμορφώνεται με τις τυπικές οδηγίες του αρχείου robots.txt που το αφορούν. Σε αυτό το παράδειγμα, το Applebot δεν προσπαθεί να ανιχνεύσει έγγραφα που εμπίπτουν στο /private/ ή στο /not-allowed/:

User-agent: Applebot         # apple
Allow: /                     # Allow everything (also true if omitted)
Disallow: /private/          # disallow this directory
User-agent: *                # any robot
Disallow: /not-allowed/      # disallow this directory

Αν οι οδηγίες για τα robot δεν αναφέρουν το Applebot, αλλά αναφέρουν το Googlebot, το robot της Apple θα ακολουθήσει τις οδηγίες για το Googlebot.

 

Απόδοση και κανόνες robot

Το Applebot μπορεί να αποδώσει το περιεχόμενο του ιστότοπού σας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Σε περίπτωση αποκλεισμού javascript, CSS και άλλων πόρων μέσω του robots.txt, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σωστή απόδοση του περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει XHR, JS και CSS που μπορεί να απαιτούνται από τη σελίδα.

Προκειμένου το Applebot να δημιουργήσει ευρετήριο για το καλύτερο περιεχόμενο της σελίδας, βεβαιωθείτε ότι στο Applebot διατίθενται όλα όσα χρειάζονται για την απόδοση της σελίδας από κάποιον χρήστη. Εναλλακτικά, βεβαιωθείτε ότι γίνεται σωστή απόδοση του ιστότοπου, ακόμα και αν όλοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι. Αυτό συχνά αναφέρεται ως ομαλή υποβάθμιση.

Προσαρμογή κανόνων δημιουργίας ευρετηρίου για το Applebot

Το Applebot υποστηρίζει ετικέτες meta robot σε έγγραφα HTML. Για τον καθορισμό κανόνων robot σε ετικέτες meta, τοποθετήστε τις ετικέτες στο τμήμα <head> του εγγράφου, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:

<html><head>
 <meta name="robots" content="noindex"/>
 ...
 </head>
 <body>...</body>
 </html>

Επίσης, το Applebot υποστηρίζει τις παρακάτω οδηγίες:

  • noindex: Το Applebot δεν θα δημιουργήσει ευρετήριο για αυτήν τη σελίδα και δεν θα εμφανίζεται στις Προτάσεις Spotlight ή Siri.
  • nosnippet: Το Applebot δεν θα δημιουργήσει περιγραφή ή απάντηση στον ιστό για τη σελίδα. Τυχόν προτάσεις για μετάβαση σε αυτήν τη διεύθυνση URL θα περιλαμβάνουν μόνο τον τίτλο της σελίδας.
  • nofollow: Το Applebot δεν θα ακολουθεί τυχόν συνδέσμους στη σελίδα.
  • none: Το Applebot δεν θα δημιουργήσει ευρετήριο ή απόσπασμα για συνδέσμους στη σελίδα και δεν θα τους ακολουθήσει, όπως περιγράφεται παραπάνω.
  • all: Το Applebot παρέχει το έγγραφο για προτάσεις και δημιουργεί αποσπάσματα των περιεχομένων, ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση μιας σύντομης περιγραφής της σελίδας δίπλα σε μια εικόνα αντιπροσώπου. Για παροχή περισσότερων προτάσεων, το Applebot μπορεί να ακολουθήσει συνδέσμους στη σελίδα.

Για να τοποθετήσετε πολλές οδηγίες σε μία ετικέτα meta, χρησιμοποιήστε μια λίστα διαχωρισμένη με κόμματα ή πολλές ετικέτες meta. Παραδείγματα:

<meta name="robots" content="nosnippet, noindex”>
<meta name="robots" content=“noindex">
<meta name="robots" content=“nosnippet">

Σχετικά με τις κατατάξεις αναζήτησης

Η Αναζήτηση της Apple μπορεί να λάβει υπόψη τα παρακάτω κατά την κατάταξη των αποτελεσμάτων αναζήτησης στον ιστό:

  • Συγκεντρωτική δέσμευση χρηστών με τα αποτελέσματα αναζήτησης
  • Συνάφεια και αντιστοίχιση των όρων αναζήτησης με θέματα και περιεχόμενο ιστοσελίδας
  • Αριθμός και ποιότητα συνδέσμων από άλλες σελίδες στον ιστό
  • Σήματα με βάση την τοποθεσία χρήστη (δεδομένα κατά προσέγγιση)
  • Χαρακτηριστικά σχεδίασης ιστοσελίδας 

Τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιήσουν τους παραπάνω παράγοντες χωρίς (προκαθορισμένη) σημασία κατάταξης. Οι χρήστες της Αναζήτησης υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου, στην ενότητα Προτάσεις Siri, Αναζήτηση και Απόρρητο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση applebot@apple.com.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: