Ενεργοποίηση της μεταφοράς με τρία δάκτυλα για την επιφάνεια αφής του Mac

Η δυνατότητα να μεταφέρετε στοιχεία χρησιμοποιώντας μια χειρονομία με τρία δάκτυλα είναι μια επιλογή για τις επιφάνειες αφής που υποστηρίζουν το Force Touch.

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Προσβασιμότητα». 
  2. Επιλέξτε «Έλεγχος δείκτη» στην πλαϊνή στήλη. (Σε παλαιότερες εκδόσεις του macOS, επιλέξτε «Ποντίκι και επιφάνεια αφής».)
  3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επιλογές επιφάνειας αφής».
  4. Επιλέξτε «Ενεργοπ. μεταφοράς» και κατόπιν επιλέξτε «μεταφορά με τρία δάχτυλα» από το μενού.
  5. Κάντε κλικ στο «OK».

Παράθυρο προτιμήσεων προσβασιμότητας, επιλογές ελέγχου δείκτη, με τη μεταφορά με τρία δάκτυλα επιλεγμένη

Μάθετε περισσότερα για αυτές τις επιλογές επιφάνειας αφής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: