Αποζευγοποίηση και σβήσιμο του Apple Watch σας

Η αποζευγοποίηση του Apple Watch το επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του. 

Αν χρησιμοποιείτε το Apple Watch με μια κάρτα ΜΜΜ στην εφαρμογή Wallet, καταργήστε την κάρτα ΜΜΜ από το Apple Watch πριν από την αποζευγοποίηση.

Πώς να καταργήσετε τη ζευγοποίηση μεταξύ του Apple Watch και του iPhone

 1. Διατηρήστε το Apple Watch και το iPhone σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους καθώς τα αποζευγοποιείτε.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone.
 3. Μεταβείτε στην καρτέλα «Το ρολόι μου» και πατήστε «Όλα τα ρολόγια».
 4. Πατήστε το κουμπί πληροφοριών  δίπλα στο ρολόι που θέλετε να αποζευγοποιήσετε. 
 5. Πατήστε «Αποζευγοποίηση Apple Watch».
 6. Για τα μοντέλα GPS + Cellular, επιλέξτε αν θέλετε να διατηρήσετε ή να καταργήσετε το πρόγραμμα κινητού δικτύου σας. 
  • Αν θέλετε να ζευγοποιήσετε το Apple Watch σας και το iPhone ξανά, διατηρήστε το πρόγραμμά σας. 
  • Αν δεν θέλετε να ζευγοποιήσετε το Apple Watch σας και το iPhone ξανά, καταργήστε το πρόγραμμά σας. Αν δεν πρόκειται να το ζευγοποιήσετε με ένα διαφορετικό ρολόι ή iPhone, ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας. 
 7. Πατήστε πάλι για επιβεβαίωση. Ενδεχομένως να χρειαστεί να εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID σας για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης. Προτού σβήσετε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις στο Apple Watch σας, το iPhone σας δημιουργεί ένα νέο εφεδρικό αντίγραφο του Apple Watch σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εφεδρικό αντίγραφο για την επαναφορά ενός νέου Apple Watch. Μετά την αποζευγοποίηση του Apple Watch σας, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Έναρξη ζευγοποίησης».
 8. Διαμορφώστε εκ νέου το Apple Watch σας.

Πώς να σβήσετε το Apple Watch αν δεν έχετε το iPhone

 1. Στο Apple Watch σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων. 
 2. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό σας.
 3. Για τα μοντέλα GPS + Cellular, επιλέξτε αν θέλετε να διατηρήσετε ή να καταργήσετε το πρόγραμμα κινητού δικτύου σας.
  • Αν θέλετε να ζευγοποιήσετε το Apple Watch σας και το iPhone ξανά, διατηρήστε το πρόγραμμά σας. 
  • Αν δεν θέλετε να ζευγοποιήσετε το Apple Watch σας και το iPhone ξανά, καταργήστε το πρόγραμμά σας. Αν δεν πρόκειται να το ζευγοποιήσετε με ένα διαφορετικό ρολόι ή iPhone, ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας. 
 4. Πατήστε «Σβήσιμο όλων» για επιβεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων στο Apple Watch σας.

Δοκιμάστε αυτά τα βήματα αν ξεχάσατε τον κωδικό σας.

Με το σβήσιμο όλου του περιεχομένου και των ρυθμίσεων σβήνονται όλα τα πολυμέσα, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις από το Apple Watch σας, αλλά δεν αφαιρείται το Κλείδωμα ενεργοποίησης. Για να αφαιρεθεί το Κλείδωμα ενεργοποίησης, αποζευγοποιήστε πρώτα το ρολόι. Πριν από το σβήσιμο του ρολογιού σας, δημιουργείται ένα εφεδρικό αντίγραφο του περιεχομένου του στο iPhone.

Ημερομηνία δημοσίευσης: