Επαναφορά του συνθηματικού στο Apple Watch

Μάθετε πώς να καταργήσετε ή να επαναφέρετε το συνθηματικό του Apple Watch.

   Κλειδωμένη οθόνη Apple Watch

Πώς να επαναφέρετε το συνθηματικό στο Apple Watch

 1. Τοποθετήστε το ρολόι στον φορτιστή του και αφήστε το εκεί μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη «Απενεργοποίηση».*
 3. Πατήστε καλά το ρυθμιστικό απενεργοποίησης και, στη συνέχεια, αφήστε το. 
 4. Πατήστε «Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων».
 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και, κατόπιν, διαμορφώστε ξανά το Apple Watch. Όταν σας ζητηθεί, κάντε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

* Αν δεν εμφανιστεί το ρυθμιστικό απενεργοποίησης, απελευθερώστε τα κουμπιά μέχρι να δείτε το πληκτρολόγιο εισαγωγής συνθηματικού. Πατήστε σταθερά το πληκτρολόγιο και κατόπιν ανασηκώστε το δάχτυλό σας. Πατήστε το κουμπί Επαναφοράς  όταν εμφανιστεί και κατόπιν περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και διαμορφώστε πάλι το Apple Watch. Όταν σας ζητηθεί, κάντε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

Πώς να επαναφέρετε το συνθηματικό του Apple Watch χρησιμοποιώντας το ζευγοποιημένο iPhone

 1. Διατηρήστε το Apple Watch και το iPhone σας σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch και πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου».
 3. Πατήστε Γενικά > Επαναφορά.
 4. Πατήστε «Σβήσιμο περιεχομένου και ρυθμίσεων» και, στη συνέχεια, πατήστε πάλι για επιβεβαίωση. Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το συνθηματικό του Apple ID σας.

 5. Για τα μοντέλα του Apple Watch με GPS + Cellular, επιλέξτε αν θέλετε να διατηρήσετε ή να καταργήσετε το πρόγραμμα κινητού δικτύου σας:
  • Αν θέλετε να ζευγοποιήσετε το Apple Watch σας και το iPhone ξανά, διατηρήστε το πρόγραμμά σας.
  • Αν δεν θέλετε να ζευγοποιήσετε το Apple Watch σας και το iPhone ξανά, καταργήστε το πρόγραμμά σας. Αν δεν πρόκειται να κάνετε ζευγοποίηση με ένα άλλο ρολόι ή iPhone, ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας.
 6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και, κατόπιν, διαμορφώστε ξανά το Apple Watch. Όταν σας ζητηθεί, κάντε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

 

  

Ημερομηνία δημοσίευσης: