Αν ξεχάσατε το συνθηματικό σας στο Apple Watch

Αν ξεχάσετε το συνθηματικό σας στο Apple Watch, θα χρειαστεί να κάνετε επαναφορά του ρολογιού και να το διαμορφώσετε πάλι.

Πώς να κάνετε επαναφορά του Apple Watch αν ξεχάσετε το συνθηματικό

 1. Τοποθετήστε το ρολόι στον φορτιστή του και αφήστε το εκεί μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «Απενεργοποίηση».
 3. Πατήστε παρατεταμένα το Digital Crown μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «Σβήσιμο όλου του περιεχομένου και ρυθμίσεων».
 4. Πατήστε «Επαναφορά» και κατόπιν πατήστε πάλι «Επαναφορά» για επιβεβαίωση.
 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και, κατόπιν, διαμορφώστε ξανά το Apple Watch. Όταν σας ζητηθεί, κάντε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο.

Το σβήσιμο όλου του περιεχομένου και των ρυθμίσεων σβήνει όλα τα πολυμέσα, τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις από το Apple Watch, αλλά δεν καταργεί το Κλείδωμα ενεργοποίησης. Για να καταργήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης, αποζευγοποιήστε πρώτα το ρολόι. Πριν πραγματοποιηθεί το σβήσιμο του ρολογιού σας, δημιουργείται ένα εφεδρικό αντίγραφο του περιεχομένου του στο iPhone.

Πώς να επαναφέρετε το Apple Watch χρησιμοποιώντας το ζευγοποιημένο iPhone

 1. Διατηρήστε το Apple Watch και το iPhone σας σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Watch στο iPhone σας και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα «Ρολόι μου».
 3. Πατήστε Γενικά > Επαναφορά.
 4. Πατήστε «Σβήσιμο περιεχομένου και ρυθμίσεων» και κατόπιν πατήστε το ξανά στο κάτω μέρος της οθόνης για επιβεβαίωση. Ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το συνθηματικό του Apple ID σας.

 5. Για τα μοντέλα του Apple Watch με GPS + Cellular, επιλέξτε αν θέλετε να διατηρήσετε ή να καταργήσετε το πρόγραμμα κινητού δικτύου σας:
  • Αν θέλετε να ζευγοποιήσετε το Apple Watch σας και το iPhone ξανά, διατηρήστε το πρόγραμμά σας.
  • Αν δεν θέλετε να ζευγοποιήσετε το Apple Watch σας και το iPhone ξανά, καταργήστε το πρόγραμμά σας. Αν δεν πρόκειται να κάνετε ζευγοποίηση με ένα άλλο ρολόι ή iPhone, ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για να ακυρώσετε τη συνδρομή σας.
 6. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και, κατόπιν, διαμορφώστε ξανά το Apple Watch. Όταν σας ζητηθεί, κάντε επαναφορά από ένα εφεδρικό αντίγραφο.
Ημερομηνία δημοσίευσης: