Αναγνώριση μη γνήσιων ή μη πιστοποιημένων αξεσουάρ σύνδεσης Lightning

Η Apple συνιστά την αποκλειστική χρήση αξεσουάρ τα οποία έχει πιστοποιήσει η ίδια και φέρουν το σήμα MFi. Μάθετε για τα προβλήματα που μπορεί να προκληθούν από τα μη γνήσια ή τα μη πιστοποιημένα αξεσουάρ Lightning και πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα αξεσουάρ.

Αν χρησιμοποιείτε μη γνήσια ή μη πιστοποιημένα αξεσουάρ Lightning, μπορεί να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω προβλήματα:

  • Η συσκευή iOS μπορεί να υποστεί βλάβη
  • Το καλώδιο μπορεί εύκολα να υποστεί βλάβη
  • Το άκρο του βύσματος μπορεί να πέσει, να υπερθερμανθεί ή να μην ταιριάζει σωστά στη συσκευή σας
  • Ίσως να μην μπορείτε να συγχρονίσετε ή να φορτίσετε τη συσκευή σας

Σύγκριση της συσκευασίας και των πληροφοριών που αναγράφονται στο καλώδιο

Για να αναγνωρίσετε τα μη γνήσια ή μη πιστοποιημένα καλώδια και αξεσουάρ, ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευασία και το ίδιο το αξεσουάρ. Τα πιστοποιημένα αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών φέρουν το σήμα MFi στη συσκευασία τους:

 

Ορισμένα αξεσουάρ μπορεί να διαθέτουν μια προηγούμενη έκδοση του σήματος MFi:

 

Τα καλώδια Lightning σε USB της Apple αναγράφουν τις φράσεις «Designed by Apple in California» και είτε «Assembled in China», είτε «Assembled in Vietnam», είτε «Indústria Brasileira» στο καλώδιο, περίπου 18 εκατοστά από το βύσμα USB. Μετά από αυτές τις φράσεις, ακολουθεί ένας 12ψήφιος σειριακός αριθμός.

Σύγκριση βυσμάτων και εγχάραξης λέιζερ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βύσμα Lightning, το βύσμα USB και την εγχάραξη λέιζερ για να αναγνωρίσετε τα μη γνήσια ή μη πιστοποιημένα αξεσουάρ Lightning. Συγκρίνετε τις παρακάτω εικόνες πιστοποιημένων αξεσουάρ της Apple και μη γνήσιων ή μη πιστοποιημένων αξεσουάρ Lightning. Αυτά είναι μερικά μόνο μη γνήσια προϊόντα. Υπάρχουν και άλλα.

Καλώδιο Lightning σε USB, άκρο βύσματος Lightning

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα του άκρου του βύσματος Lightning του καλωδίου Lightning σε USB. Τα τρία πρώτα διαθέτουν την επωνυμία της Apple, ενώ τα άλλα είναι μη γνήσια ή μη πιστοποιημένα.

Καλώδιο Lightning σε USB επωνυμίας Apple

Ενιαίο
Λείο
Στρογγυλεμένες, λείες επαφές, χρυσαφί ή ασημί χρώματος

 

  

Το πλάτος και το μήκος του προστατευτικού καλύμματος της Apple είναι σταθερά (7,7 χιλ. x 12 χιλ.)
   

Γκρι/μεταλλικό ένθετο πρόσοψης

Μη γνήσιο ή μη πιστοποιημένο καλώδιο Lightning σε USB

Περισσότερα από ένα κομμάτια
Τραχύ ή ανώμαλο φινίρισμα
Τετραγωνισμένες επαφές με ανώμαλη επιφάνεια

 

   

Διαφορετικό πλάτος, μήκος ή πάχοςΛευκό ή μαύρο ένθετο πρόσοψης

Καλώδιο Lightning σε USB, άκρο βύσματος USB

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα του άκρου του βύσματος USB του καλωδίου Lightning σε USB. Τα τέσσερα πρώτα διαθέτουν την επωνυμία της Apple, ενώ τα επόμενα είναι μη γνήσια ή μη πιστοποιημένα.

Καλώδιο Lightning σε USB επωνυμίας Apple

Οι προεξοχές του περιβλήματος USB είναι τραπεζοειδείς
Οι προεξοχές ισαπέχουν από τα άκρα

 

Οι επαφές USB είναι επίχρυσες

 

Η επιφάνεια του βύσματος USB είναι λεία και ομαλή
Η επιφάνεια του περιβλήματος USB είναι επίπεδη

 

Η επιφάνεια μόνωσης της σύνδεσης USB είναι ομαλή και επίπεδη

Μη γνήσιο καλώδιο Lightning σε USB

    

Οι προεξοχές του περιβλήματος USB έχουν ορθές γωνίες
Οι προεξοχές δεν είναι τοποθετημένες συμμετρικά

    

Οι επαφές USB είναι επάργυρες

 

    

Η επιφάνεια του βύσματος USB είναι τραχιά ή κοκκώδης
Η επιφάνεια του περιβλήματος USB διαθέτει προεξοχή ή εγκοπή συγκράτησης

 

   

    

Η μόνωση της σύνδεσης USB έχει εσοχές ή εγκοπές

Προσαρμογέας Lightning σε σύνδεση 30 ακίδων

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα του προσαρμογέα Lightning σε σύνδεση 30 ακίδων. Το πρώτο διαθέτει την επωνυμία της Apple, ενώ τα άλλα δεν είναι γνήσια.

Προσαρμογέας Lightning σε σύνδεση 30 ακίδων επωνυμίας Apple

Το εικονίδιο του βύσματος βάσης 30 ακίδων είναι χαραγμένο με λέιζερ και ευδιάκριτο
Η σύνδεση μεταξύ του σώματος του προσαρμογέα και του βύσματος Lightning είναι ομαλή

Μη γνήσιος προσαρμογέας Lightning σε σύνδεση 30 ακίδων

   

Η χάραξη λέιζερ είναι ασαφής ή λείπει
Διαφορά επιπέδου ή μεγάλη εγκοπή μεταξύ του σώματος του προσαρμογέα και του βύσματος Lightning
Διαφορές στην εμφάνιση του βύσματος Lightning

Προσαρμογέας Lightning σε Micro USB

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα του προσαρμογέα Lightning σε Micro USB. Το πρώτο διαθέτει την επωνυμία της Apple, ενώ τα άλλα είναι μη γνήσια ή μη πιστοποιημένα.

Προσαρμογέας Lightning σε Micro USB επωνυμίας Apple

Σύμβολο USB χαραγμένο με λέιζερ
Η σύνδεση μεταξύ του σώματος του προσαρμογέα και του βύσματος Lightning είναι ομαλή

Μη γνήσιος προσαρμογέας Lightning σε Micro USB

        

Το σύμβολο USB είναι ανάγλυφο ή λείπει
Διαφορά επιπέδου ή μεγάλη εγκοπή μεταξύ του σώματος του προσαρμογέα και του βύσματος Lightning
Διαφορές στην εμφάνιση του βύσματος Lightning

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: